İsmet Barutçugil

İsmet Barutçugil 1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Siyasal Bilgiler Bölümünden mezun olmuştur. 

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünde asistan olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini hazırlamış olduğu teziyle İktisat Fakültesinde tamamlamış ve İktisat doktoru olmuştur. 1980 yılında hazırlamış olduğu teziyle doçent ünvanını almıştır. 1983 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı yapmıştır. İsmet Barutçugil'in üniversitede çalıştığı yıllarda yayınlanmış yedi kitabı ve otuz beşi aşkın makalesi bulunmaktadır. 

Akademik, Araştırma - İnceleme - Kuram, Diğer kategorilerinde eserler kaleme almıştır. 

İsmet Barutçugil Kitapları
0 kişi
Eğiticilik, kutsal bir meslek ve hatta ilahi bir sanattır. Aynı zamanda ilginç, zevkli ve ödüllendirici bir uğraştır. Eğitici, yalnızca başkalarına bilgiler aktaran ya da beceriler kazandıran değil; o...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; işletme sahipleri, profesyonel yöneticiler, ekip liderleri, yönetim becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar ve yönetici adayları için yazılmıştır. Yönetim etkinliğini artırmak ve org...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Koçluk, çalışanların performansını ve davranışlarını iyileştirmek isteyen şirketlerde yeni bir yönetim yaklaşımı olarak giderek daha fazla ilgi uyandırmakta ve benimsenmektedir. Ancak, koçluğun doğru...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kültürlerin yoğun bir biçimde kaynaştığı ve çatıştığı, örtüştüğü ve ayrıştığı bir dünyadayız. Birbirinden farklı uluslar, diller, dinler, değerler, cinsiyetler ve kuşaklar arasında dolaşıyoruz. Birbir...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Modern organizasyonlarda, hemen herkes, unvanı ne olursa olsun, sonuçta bir proje yöneticisidir. İşlerinin çok büyük bir kısmını; amacı tanımlanmış, başlangıç ve bitiş tarihi belirli, özel nitelikleri...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları, organizasyonların stratejik amaçlarına ulaşmaları ve rekabetçi üstünlük elde etmeleri açısından çok kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, geniş k...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Şirketlerin ve ülke ekonomilerinin büyümesinin ve başarısının adeta can suyu ve güç kaynağı olan inovasyon, özgün yaklaşımlarla, tekniklerle ve araçlarla yönetilmesi gereken bir eylemler dizisidir. İn...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bilgi, teknoloji, yaratıcılık ve yenilik, modern organizasyonlarda başarının, gücün ve kalıcılığın anahtarlarıdır. Bu anahtarlarını elde etmenin ve etkili kullanmanın yolu, araştırma-geliştirme yöneti...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Küreselleşen dünyada çok kültürlü yapılara sahip organizasyonların yeni yönetim anlayışlarını benimsemeleri ve yeni uygulamalar geliştirmeleri kaçınılmazıdır. Farklı uluslardan, etnik kökenlerden, ina...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Hemen her organizasyon, pazardaki potansiyeline tam olarak ulaşabilmek ve rekabetçi üstünlük kazanmak için özellikle insan kaynaklarını çok etkili bir şekilde kullanması gerektiğini bilmektedir. Ancak...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Yönetim bir sanattır. Stratejik Yönetim ise teknikleriyle ve yaratıcı yönleriyle bu sanatın ustalık gerektiren en ileri noktasıdır. Bu ustalık, bilgiyle, deneyimle ve her şeyden önemlisi tutkulu bir i...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde tesislerin, makinaların, paranın, insanların ve doğal kaynakların etkin yönetimi için çok ve çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ancak, rekabetçi üstünlüğü kazanmak açısından kritik bir önem...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzün organizasyonları, hızlı değişimle bahşedebilmek için yeni teknolojilere ulaşmak ve tüm faaliyetlerinde yüksek bir performans sağlamak zorundadırlar. Bunun için sürekli olarak yeni bilgi, bec...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Yönetim becerileri geliştirme Takım çalışması ve etkili liderlik biçimleri İlham veren, yol açan liderlik Ekip oluşturma ve ekibin motivasyonu Ekibin bağlılığını sağlama Vizyon, misyon, stratej...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
0 kişi
İş Hayatında Kadın YöneticiKadınlar, bir "Erkekler Kulübü" olarak algılanan yönetim dünyasına oldukça geç girmişler, ancak erkeklerle aralarındaki farkı hızla kapatmaya başlamışlardır. Son yıllardaki...
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
Tükendi
0 kişi
Kişisel Gelişimde Kapıları Açmak Yaşam fırsatlar ve tehlikelerle dolu bir yolculuktur. Bir insanın bu yolculukta nelerle karşılaşacağı, önemli ölçüde belirlediği hedeflerine, hazırlıklarına ve kişisel...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Bütün işletmeler, müşteri bulmak ve onları elde tutmak için çalışırlar. Rekabetçi piyasalarda işletmenin varlığı, kârlılığı ve büyümesi müşterinin tercihlerine göre değişir. Tüm çalışanların geliri, g...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi Prof. Dr. İsmet Barutçugil, Organizasyonlarda yaşam duygulara dayanır. İş hayatında, baskı ve çatışmadan ortak sahiplenmeye kadar değişen ilişki tarzlarından sonu...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Liderlik, doğuştan gelen bir ayrıcalık veya seçilmiş çok az kişiye verilen bir unvan ya da konum değil, öğrenilen ve geliştirilebilen bir yetkinlikler ve davranışlar dizisidir. Herkes lider olabilir,...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Profesyonel Tutum Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Doğru Anlayabilmek Müşterilerle Etkili ve Sürekli İletişimin Devamı Müşteriyle İlk İzlenim Şikayet ve İtirazlarla Etkin Baş edebilmek Müşteri Coşk...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺