İsmet Zeki Eyuboğlu

İsmet Zeki Eyuboğlu, 1925 Trabzon Maçka doğumludur. 1948 yılında İstanbul Vefa lisesini, 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirmiştir.

Bir süre öğretmenlik yapan İsmet Zeki Eyuboğlu, 1995 Hacı Bektaş Ödülünün ve 1996 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülünün de sahibidir.

Tasavvuf ile ilgili yapıtlarında Derviş Kerem ve Derviş Niyazi imzalarını kullanan İsmet Zeki Eyuboğlu, 12 Kasım 2003 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.İsmet Zeki Eyuboğlu Kitapları
0 kişi
Anadolu en uzaktan geçmişinden günümüze değin uzayıp gelen bir uygarlığın kaynağıdır. Onda bölüme, çağlara ayrılma, kopma yoktur. Anadolu tarihinin bölümlere ayırarak başka başka adlar altında, başka...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Türk diliyle ilgili bu çalışma on bir yıl sürdü, bir süre ara verdikten sonra yine araştırmaya girişildi. İncelenen kaynaklar Türk dili konusunda özgün araştırmaları-incelemeleri içerenler olduğu gibi...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Uygarlık tarihinin, tek tanrılı dinlerin, özellikle Hıristiyanlığın doğuşundan başlayıp 1400 yıla yaklaşan bir kesimi kapsayan Ortaçağ kimilerinin ileri sürdükleri gibi, yalnızca düşünsel katılaşması...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
İnsan, belli bir ölçüde, kendi kendini yenileyen, yenilemeyi bilen varlıktır. Olduğu yerde kalma, yalnız çevrenin verileriyle yetinme yok insanda. Doğa, düşünme yeteneği olan insanı, kendiliğinden bir...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
İsmet Zeki Eyüboğlu, bu yapıtında Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhepleri bugüne değin işlenmemiş bir biçimde gün ışığına çıkardı. 
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Anadolu İnançları-Anadolu Söylencelerini içeren bu çalışmada ele alınan konular, gelişi güzel bir seçmenin değil, elde bulunan belgelere, kanıtlara dayanan bir araştırmanın ürünüdür. Kiminin kökeni An...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Anadolu ilaçları, Anadolu'da yetişen bitkilerden, Anadolu halkının yaptığı sağaltıcı, iyileştirici birleşmelerdir, buluşlardır. Bunlar eskiçağdan günümüze değin sürüp gelen bir geleneğin ürünleridir....
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Yediyüz yılı aşkın bir süredir, Anadolu’nun sınırlarını aşan değişik inanç kurumlarının doğmasına olanak sağlayan etkisiyle ilgi çeken Mevlânâ üzerinde durulmaya değer, önemli bir konudur. Adına kurul...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Virgilus’tan en az beş yüz yıl önce yaşadığı söylenen, adı bilinmeyen bir ozanın derlediği gılgameş destanı günümüzde olduğu gibi M.Ö. dahi pek çok dile çevrilmiş, insanlık tarihi boyunca ilgiyle okun...
%16 10,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Anadolu tarihsel süreç içinre değişik kaynaklı uygarlık ürünlerinin karışıp yeniden yoğrulduğu bir yer, geçmişi geleceğini aydınlatan, öteki canlılarıyla özsel bir bütünlük oluşturan, yüreğinden değiş...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Yaşanmış anılar insanın gerçeğini yansıtan canlı belgelerdir, kişiliğin oluşmasında, insanın ırasının anlaşılmasında önemli kanıtlardır. Bu çalışmada okuyucuya sunulmuş anıları yaşayan benim, sevdikle...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bilgelerin Dilinden uzun süren, çok değişik kaynaklardan beslenen bir çalışmadır. Burada "Bilgeler" uygarlığa ışık tutan, dahası uygarlığın doğuşunu, gelişimini sağlayan düşünürlerdir, onların ışığı ç...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Çağımız, geçmiş yüzyıllardan gelen bilimsel-düşünsel birikimlerin yoğunlaştığı, yeni çığırların doğmasına, gelişmesine olanak sağlayan bir atılımın yaşama ortamıdır. Bütün düşünsel, bilimsel başarılar...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Din sorunsal içeriği bilimsel gelişmeler karşısında yetersiz kalmakta, bu nedenle yeni buluşlar yeni türetilmiş kavramlarla karşılanmaktadır, bu kaçınılmaz bir olaydır. Ancak, yeni bir buluşu karşılay...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
... 12 Eylül’den sonra hızla yayılan tarikatçılık, gericilik çağdaş başlığı giymekten, şapkayı "gavur işi" diye suçlamaktan kendini alamazken, yine bir "gavur başlığı" olan bereyi yeğlemektedir. 1950’...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Felsefe düzenli düşünmenin, insan varlığını sorunsal duruma getirerek araştırma-inceleme konusu etmenin, bilimsel odağıdır. Ne felsefesiz bir toplum, ne toplumsuz bir felsefe anlayışı düşünülebilir....
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Bugün elimizde bulunan yazılı belgelerin incelenmesi sonucu İran Edebiyatı’nın aşağı yukarı İ.Ö. XV. yüzyılda sınırlı, dar çizgiler içinde de olsa, bir varlık gösterdiğini, bir takım din inançlarının...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
"Muhammed yaşadığı sürece hadislerin yazılmasına, toplanmasına karşı çıkmıştı. Daha sonra, ölümünün ardından, ilk Halife ile arkadaşları bu hadislerin toplanmasını da yazıya geçirilip korunmasını da y...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Bu destan böyle başlamazdı bilirim Akan kanın izinden yürüdükçe Canın cana kıydığını gördükçe İnsan olduğumdan irkilirim. Kara Zıpkalılar kara giysiler içinde Ana südünden ak bir yürek taşıyan...
%30 13,00 ₺ 9,10 ₺