İzzet Kaçarİzzet Kaçar, Araştırma & Başvuru Kitapları, Biyografi, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Aşk-u Muhabbet, Aşk-ı Deruni, Aşk-ı Hakiki, Aşk-ı Kadim, Aşk-ı Mecazi, Bergüzar-ı Çanakkale Besteleri olarak sayılabilir.

İzzet Kaçar kitapları; Gece Kitaplığı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İzzet Kaçar tarafından yazılan son kitap "Bütün Yönleriyle Muallim Naci (1849-1893)", Gece Kitaplığı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İzzet Kaçar Kitapları
0 kişi
Muallim Nâci’nin yaşadığı dönem, yenileşme adına, muhteşem bir kültür ve medeniyetin ürünü olan Dîvan Edebiyâtının toptan red edilmeye ve ortadan kaldırılmaya başlandığı dönemdir. Türk Edebiyâtının de...
%30 109,00 ₺ 76,30 ₺
0 kişi
Mutî’yiz, Bezm-i Elest’ten, inandık yâ Resûla’llah!Ezelden Hakk’a râm olduk, bağlandık yâ Resûla’llah! Vücûdun bâis-i hilkat-ı âlemdir senin, el-hakk!Gönül bend oldu, nûrundan boyandık yâ Resûla’llah...
%30 22,87 ₺ 16,01 ₺
0 kişi
Aşk-u muhabbet,her insanda var olan fıtri bir düşünce kaynağıdır.Bazıları bunu bir suçmuş gibi bastırır ya da bir sır gibi içinde saklar.Şayet bu kaynak güçlü ise kabına sığmaz,taşar,bazen ikrar. Baze...
%30 19,26 ₺ 13,48 ₺
0 kişi
Varoluşun aslî gāyesi ve en yüksek netîcesi Yaradanı bilmek ve tanımak, O’na îman etmek ve kul olmaktır. Bu, insan için en yüksek mertebe ve en büyük makamdır. İnsanın ve insanlığın saâdet ve huzûru b...
%30 19,26 ₺ 13,48 ₺
0 kişi
Günümüzde pek rastlanılmasa da, kirlenmemiş, meşrû dâirede kalmış beşerî aşkları az da olsa görebilmekteyiz. Ki biz buna “Aşk-ı mecâzî” diyoruz. Saf, temiz, meşrû ve helâl dâirede kalmak kaydiyle bu n...
%30 34,91 ₺ 24,44 ₺
0 kişi
Bu çalışma: Çanakkale savaşlarında zuhur eden ve günümüze kadar anlatılan önemli hâdiseleri, şahsiyetleri, millî ve manevî değerlerimizi hatırlatmak, genç nesillere aktarmak, Çanakkale rûhunu yansıtma...
%30 28,89 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
Bir mes’ele var, cân ile cânân arasında;  Gider gelirim, derd ile dermân arasında. Bir kerre tutuşmuş, yanıyor kalb-i hazînim, Yok söndürecek, âfet-i sûzân arasında. Rûhumda açılmış, ne onulmaz yar...
%30 52,00 ₺ 36,40 ₺
0 kişi
Muallim Nâcî’ye yakıştırılan “mürteci”, “yobaz”, “tutucu” gibi sıfatlar muhalif çevreler tarafından Türk Edebiyat Târihine sokulmuş, hakkında olumsuz bir kanaat oluşturulmuştur. Bize göre; bu edebiyat...
%30 74,00 ₺ 51,80 ₺