Jacques Ranciere

Jacques Ranciere Kimdir?

Jacques Ranciere 10 Haziran 1940 yılında Cezayir'de doğmuştur. Ünlü Fransız Düşünür Paris VIII üniversitesinde felsefe profesörü iken emekli olmuştur.

1960 yıllarının Marksist düşünürü Louis Althusser ile birlikte yazdığı Kapital'i Okumak eseri ile ünlenmiştir.

Jacques Ranciere  Edebi Yönü

Jacques Ranciere 1968 olaylarında Althusser ile fikir ayrılığına düştü. 1974 yılında yayınladığı kitabında bu çevreden nasıl koptuğunu anlattı.

Kendi kuşağında olan yazarların metinlerinde kuram ve gerçeklikleri arasındaki uçurumu fark etti. Les Revoltes isimli dergiyi kurdu.

2003 yılında bazı Fransız aydınlar ile birlikte imzaladıkları Çeçen Referandumunun gayrimeşruluğunu protesto eden bir mektubu Putin'e gönderdi. Jacques Ranciere Kitapları
0 kişi
Felsefenin elması Joseph Jacotot'nun başına düşmüştür: 1818'de sürgünde bir devrimci olan Jacotot Belçika'da Fransız edebiyatı okutmanı olarak yarı-zamanlı bir iş bulur. Tek kelime Fransızca bilmeyen...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Sosyal bilimlerde kuramların polisiye kurmacalarla bir ilişkisi var mı? Nasıl bir ilişkisi olabilir? Karl Marx Kapital’de neden komedya yerine tragedyayı tercih etmiştir? Gazete haberlerinde saf gerçe...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Siyasal sanat veya sanatın siyasallığından ne anlamak gerekir? Eleştirel sanat geleneğinin ve hayatı sanatsallaştırma arzusunun neresindeyiz? Metalar ve görüntülerin tüketilmesine yöneltilen militan e...
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
0 kişi
21. Son yirmi-otuz yılda tarihin bir anlatıdan özellikle de Napolyon veya Kanuni Sultan Süleyman gibi "büyük adlara" ilişkin birtakım anlatılardan ibaret olup olmadığı çok soruldu. Jacques Rancière ta...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Filozof Jacques Rancière ile yayıncı ve aktivist Eric Hazan demokrasiyi, temsili sistemin demokrasi olup olmadığını ve “popülizm”i tartışıyor, “sınıf mücadelesi” ve “tahakküm” gibi kavramlara dönüyorl...
%25 13,50 ₺ 10,13 ₺
0 kişi
“Rancière’in yazıları, solun yönünü şaşırdığı günümüzde, direnmeye nasıl devam edebileceğimizi gösteren ender anlamlı kavramlaştırmalardan biri.”- Slavoj ZizekDüne kadar Avrupa’da resmî söylem totalit...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
19. yüzyıl proleter kültürü üzerine birçok önemli çalışma yayımlamış olan Rancière, Batı'nın felsefi ve siyasal düşünce geleneğine çok sert bir eleştiri getiriyor: Sol fikriyatın Marx, Sartre ve Bourd...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
0 kişi
Çağımızın önemli düşünürlerinden Jacques Rancière, günümüz düşüncesinin belkemiğine dönüştürülen uzlaşı kavramının politikadan sinemaya, edebiyattan medyaya çeşitli alanlarda izini sürerek, bu kavraml...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Kelimelerin Mekânı: Mallarmé’den Broodthaers’e, Jacques Rancière’in 2004’te Musée de beaux-arts de Nantes’ta gerçekleştirilen Marcel Broodthaers sergisi kapsamında yaptığı konuşmanın metnini okuyucuyl...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Dissensus: Politika ve Estetik Üzerine, Jacques Rancière’in sanat ve politika üzerine en son yazılarından bazılarını, en önemli iki kav­ramının eleştirel potansiyelini göstermek için bir araya getiriy...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İngilizcesi 1968 yılında yayımlanan bu kitabın yazarı Herbert Marcuse, Paris 68’inin en çok okunan yazarıydı. Nazilerden kaçarak Amerika’ya yerleşen, sonrasında Amerikan toplumu üzerine düşünen Marcus...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bela Tarr’ın 2011 yılında Torino Atı ile yönetmenlik kariyerine nokta koymasından kısa bir süre sonra bu metni kaleme alan Ranciere, yönetmenin filmlerine ve sinema anlayışına derinlikli bir yorum get...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Son dönem sol Fransız düşünürleri arasında öne çıkan isimlerden biri Jacques Rancière. Özellikle siyaset-demokrasi ilişkisi, entelektüellerin rolü ve tarih felsefesi alanında yazdıkları çok tartışılan...
%25 21,50 ₺ 16,13 ₺
0 kişi
Jacques Ranciere, çağımızın yaşayan en önemli filozoflarındandır. Türkiye’de de hayli bilinen ve takip edilen bir filozof olan Ranciere, Aisthesis ile yapıtlarının yapıtını yazmış ve bir başyapıt orta...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Dünyaza Ünlü Filozof Ranciere'den Modern Edebiyatın Gelişimi Üstüne Bir Başucu Kitabı: ''Yazılar Arasındaki Savaş!”Ranciere, Suskun Söz’de Yazının Demokrasisinden, Yazısının Anarşisine varıncaya kadar...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Rancière, günümüzün en özgün siyaset ve sanat kuramcılarından. Her iki alanda da ufuk açıcı ve ezber bozucu kuramlar geliştirmesinin yanı sıra, bu iki alanı daima birbirleriyle ilişkileri içinde ele a...
%25 25,50 ₺ 19,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Kapital’i Okumak, Marksizmin temel kitabı Kapital’in mantığını tüm keşifleri ve dehasıyla ortaya koyuyor...Bu dupduru ve berrak kaynak suyunun, köprülerin altından akma vaktinin gelip çattığını haykır...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
Tükendi
%16 13,89 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
"Ranciere'nin politik-olana ilişkin anlayışı tam da çağdaş bağlama hitabediyor. Liberal ve sözde demokratik biçimlerin küreselleşmesinin 'yeni dünya düzeni' karşısında rakip konuşma edimlerinin alanın...
13,89 ₺