Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre 21 Haziran 1905 yılında Fransa’da doğmuştur. Sarbonne Üniversitesinde profesör olan dedesinin yetiştirdiği Sartre 1929 yılında yüksek öğretmen okulundan mezun oldu. Öğrencilik senelerinde başlayan kız arkadaşı ile ömür boyu sürecek olan bir birliktelik yaşadılar. Bir dönem öğretmenlik yaptı. Berlin’de Alman felsefesini inceledi. 

2. Dünya savaşında esir düşen Jean Paul Sartre bu durumdan dolayı komünizme yakınlık duymuştur. Gustave Flaubert ile birlikte incelemeler yaptı. Yaşamının son dönemlerinde gözleri görmemeye başladı. 

Kişi özgürlüğünü savunan varoluşçuluk akımının sözcülüğünü yapmıştır. Romanlarının yanı sıra oyun ve felsefe eserleri ile de tanınmıştır.

1964 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştür fakat bu ödülü almayı reddetmiştir. Jean Paul Sartre ilk romanı olan Bulantı’yı öğretmenlik yıllarında yazmıştır.

Felsefi alanında en ünlü kitabı Varlık ve Hiçlik kitabı en beğenilen eserlerinden biridir. 1945 yılında Les Temps Modernes dergisini çıkarmıştır. Kitaplarında edebi ve politik sorunları işledi. 

Fransa’nın Cezayir’e karşı açtığı savaşa karşı çıkmıştır. Sartre edebiyatçı ve yetkin bir filozof olarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. Paris’te öldüğünde gerisinde felsefe ve edebiyat alanında çok büyük eserler bırakmıştır. Jean Paul Sartre Kitapları
0 kişi
Bu kitap, Sartre’ın çağımızın ünlü yazarları ve kitapları üzerine yazdığı yazınsal denemelerden oluşmaktadır. Faulkner’dan Camus’ye dek birçok yazarı ele alan Sartre, yazınsal eleştiri alanında da güç...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
“İnsan için insan daima büyücüdür.”Sartre’ın felsefe alanındaki başyapıtı Varlık ve Hiçlik’e giden yolda peşi sıra yayımladığı üç kitaptan biri olan Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı, fenomenolojin...
%40 10,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Jean-Paul Sartre'ın Özgürlüğün Yolları adı altında yayımladığı ünlü üçlemesinin ilk kitabı Akıl Çağını, ikinci kitabı Yaşanmayan Zamanı daha öncüe yayımlamıştık. Elinizdeki Yıkılış, üçlemenin son kita...
%35 42,50 ₺ 27,63 ₺
0 kişi
1961 yılının Aralık ayında yirminci yüzyıl düşüncesinin en önemli isimlerinden Jean-Paul Sartre bir konferans vermek üzere Gramsci Enstitüsü tarafından Roma’ya davet edilir. Konferansın konusu Marksiz...
%35 19,00 ₺ 12,35 ₺
0 kişi
... Yazar, "Sözcükler" adını verdiği özyaşamöyküsünü 1953 yılında yazmaya başladı, 1954 yılında büyük bir bölümünü bitirmişti. 1964 yılında "Sözcükler"i yeniden, bu kez daha yumuşatılmış, ayrıntılara...
%35 22,50 ₺ 14,63 ₺
0 kişi
Jean-Paul Sartre, düşünceleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık açısından muhtemelen bütün modern tarihin en önde gelen düşünürüdür. Onun biyografisi ve eserleri hem yirminci yüzyıl deneyimlerinin tu...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Edebiyat Nedir, 20. yüzyılın en etkili düşünür ve yazarlarından Jean-Paul Sartre’ın 1940’ların sonlarındaki kültleşmiş kitaplarından. Kuram ve eylem adamı niteliklerini birleştiren, yazar-aydın kimliğ...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
‘Hak ettiği gibi yaşayamadı.’ Baudelaire’in yaşamı, bu teselli edici sözün görkemli bir örneği gibi görünüyor. Kuşkusuz ne bu anneyi, ne ömür boyu katlandığı bu rahatsızlığı, ne bu vasi mahkemesini, n...
%40 31,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli yanıtlar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’ye göre kötümserl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Renkli camlar, payanda kemerleri, yontulmuş kapılar, din şarkıları, ağaç ya da taşa oyulmuş çarmıha gerilişler, mısra biçiminde düşüncelere dalışlar (Meditations) ya da şiirsel uyumlar. Bütün bu sanat...
%50 9,25 ₺ 4,63 ₺
0 kişi
Sartre, edebiyat kavramını "yazar", "yazarın görevi" ve "okurun konumu" üzerinden üç ayrı kategoride ele alıyor. Yazarı, çağının dünyasına sırt çevirmeyen, yaşadığı dönemin gerçeklerinden, çıkmazların...
%40 42,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Sartre, Toplu Oyunlar'da, insanlığın en evrensel sorunlarını ele alırken, temel duygulardan yola çıkarak insanın varoluşunu anlamaya çalışıyor... Kadın erkek ilişkileri, aşk, intikam, öldürme güdüsü,...
%40 74,00 ₺ 44,40 ₺
0 kişi
Fransız varoluşçuluğunun öncüsü Sartre, 1934'te gittiği Berlin Enstitüsü'nde Edmund Husserl'in çalışmalarıyla filizlenen fenomenoloji hareketiyle yakından ilgilenmiştir. Buradaki çalışmalarında bilinç...
%22 14,00 ₺ 10,92 ₺
0 kişi
ŞİMDİ UMUT başlığını taşıyan “1980 Söyleşileri” Jean-Paul Sartre ile altı yıl boyunca onun asistanlığını yapmış olan aktivist-felsefeci Benny Lévy arasındaki diyaloglardan oluşmaktadır. İlk kez Mart 1...
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
Şimdi Umut başlığını taşıyan “1980 Söyleşileri” Jean-Paul Sartre ile altı yıl boyunca onun asistanlığını yapmış olan aktivist-felsefeci Benny Lévy arasındaki diyaloglardan oluşmaktadır. İlk kez Mart 1...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
Tükendi
1 kişi
20. yüzyılın önde gelen aydınlarından Jean-Paul Sartre, romanları, oyunları ve düşünce yazılarıyla varoluşçuluk düşüncesini olduğu kadar bütün bir yüzyılı da derinden etiklemiştir.Bulantı, 20. yüzyılı...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli yanıtlar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’ye göre kötümserl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
5 kişi
Varlık ve Hiçlik, hiç şüphesiz Jean-Paul Sartre’ın "başyapıtı"dır. Sadece Fransız felsefesi açısından değil genel olarak felsefe tarihi açısından da son büyük ontoloji denemesini temsil eder. Dolayısı...
%40 80,00 ₺ 48,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Varoluşçuluk ‘un babası sayılan Jena-Paul Sartre (1905-1980) Aydınlanma Çağı’nda bu yana çağının tanığı ve bilinci (vicdanı) olabilmiş, edebiyata, felsefeye ve politikaya ilişkin görüşleriyle çağını e...
%35 26,50 ₺ 17,23 ₺