Jean-Pierre VernantJean-Pierre Vernant, Başvuru Kitapları, Din & Mitoloji, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eski Yunan’da Mit ve Din, Eski Yunan’da Mit ve Toplum, Eski Yunan’da Mit ve Tragedya, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, Evren Tanrılar İnsanlar, Pandora olarak sayılabilir.

Jean-Pierre Vernant kitapları; Alfa Yayınları, Cem Yayınevi, Dost Kitabevi Yayınları, Helikopter Yayınları, İmge Kitabevi Yayınları, Kabalcı Yayınevi, Pinhan Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Jean-Pierre Vernant tarafından yazılan son kitap "Yunan Düşüncesinin Kaynakları", Cem Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Jean-Pierre Vernant Kitapları
0 kişi
9 Ocak 2007’de doksan üç yaşında ölen Jean-Pierre Vernant, 20. yüzyılın yetiştirdiği en büyük Antikçağ tarihçisiydi. Ve benim dostumdu. Sorbonne’un merdivenlerinde gizli gizli ince purolarından tüttür...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Antik Yunan’ı tahayyül ettiğimizde akla hep heykeller, filozoflar, anıtsal yapılar geliyor. Masum bir beyazlık içimizi kaplıyor. Rönesans’tan beri Antik Yunan yitik altın çağdır, mitlerin mitik dünyas...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Eski Yunanistan'da gelişen ve günümüz uygarlığını oluşturan düşüncelerin, toplumsal oluşumların kaynağını açıklıyor. "Tarih Sümer'le başlar", ama çağdaş uygarlığın beşiği Eski Yunani...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Yunan söylenlerini toplumsal bağlamında, çağcıl yöntemlerin ışığı altında irdeliyor. Söylen-toplum-düşünce üçgeni üzerinde yükselen titiz bir çözümleme örneği. 
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Vernant bu kez Yunan toplumu ve kurumları ile mitler arasındaki etkileşimi inceliyor. Kitap sınıf savaşımı, savaş, evlilik konularıyla başlamakta; kokulu bitkilere dair mitler, Prometheus miti ile bug...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
%40 27,78 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
"Niçin bir değil de iki cinsiyet var?" Bu basit ve çok temel sorunun Antik Yunandaki karşılığı Pandora mitidir. Pandora, İlk Kadın ünlü tarihçi, usta antropolog Jean-Pierre Vernant’nın verdiği bir kon...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzün en önemli eski Yunan tarihçilerinden Jean-Pierre Vernant, bu kitabında bizi Yunan mitlerinin büyüleyici dünyasına götürüyor. Mitleri, aynı yüzyıllardan beri yapılageldiği üzere, anlatıyor: E...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Yunanlıların dini, bizim bugün anladığımız anlamda bir din olarak düşünülebilir mi? Yazarın bu soruya cevabı hayır, vahyedilmiş tektanrıcı dinler ile Yunan çoktanrıcılığı birbirine karıştırılmamalıdır...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺