Judith Butler

Judith Butler, 24 Şubat 1956 yılında Cleveland, Ohio, ABD'de doğmuştur. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de Retorik ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde profesör olmanın yanı sıra felsefe profesörüdür.

Judith Butler, 1984 yılında Yale Üniversitesinin ardından Yirminci Yüzyıl Fransa'sında Hegelci Yansımalar adıyla basılan felsefe dalında doktora derecesi almıştır.

1980 yılının sonuna doğru ise farklı öğretim, araştırma merkezleri arasında, feminizmin "ön kabullenilmiş terimlerini" sorgulamak için "post yapısalcı" çalışmalarda bulunmuştur.

Judith Butler'in 1990 yılındaki çalışmaları Cinsiyet Sorunu; Feminizm ve Kimlik Bozulması olmuştur. Judith Butler'in kitabı "Cinsiyet Sorunu" farklı dillerde 100,000 kopyadan fazla satmıştır.

Yazdığı cinsiyet sorunu kitabı çok ünlendi ki entelektüel bir fanzin olan Judy'ye ilham kaynağı oldu. Judith Butler, Cinsiyet Sorunu kitabında iddiasının açıklanmasının zor olan noktası cins, cinsiyet ve cinselliğin kategorilerinin cinsiyeti performansa bağlı olarak kuramsallaştırdığını anlatmıştır.

Judith Butler, tarafından kaleme alınan son kitap "Biziz Halk!" Koç Üniversitesi Yayınları tarafında yayımlanmıştır.Judith Butler Kitapları
1 kişi
1990'da yayımlandığında feminist kuramda ve toplumsal cinsiyet araştırmalarında çığır açan, queer kuramın öncü metinlerinden sayılan Cinsiyet Belası nihayet Türkçede. Judith Butler'ın cinsiyetin ne öl...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
0 kişi
Biziz, Halk! politik ve ekonomik tahakküm altındaki halkların kamusal alanlarda toplanmasının ne anlama geldiğini, nasıl bir işlev gördüğünü soruşturuyor. Bu toplanmaları çoğul performatif eylemler ol...
%25 25,93 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Bugün queer kuramı ve feminizmin en önemli ismi olarak anılan Judith Butler,Bela Bedenler adlı bu kitabında “Cinsiyet Belası” çalışmasında başladığı toplumsal cinsiyet kuramını geliştiriyor ve bu kura...
%30 44,44 ₺ 31,11 ₺
0 kişi
Çatışan Feminizmler, zamanımızın önde gelen dört feminist kuramcısının bir sempozyumda birbirlerini eleştirerek yaptıkları tartışmalardan oluşuyor. Feminizm ve postmodernizm üzerine önemli sorular sor...
%25 24,50 ₺ 18,38 ₺
0 kişi
"Kişi gördüğü, hissettiği ve öğrendiği şeyin uyandırdığı duygularla hareket ettiğinde kendini hep başka bir yere, başka bir sahneye ya da merkezinde olmadığı bir toplumsal dünyaya savrulmuş halde bulu...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Hayat meselesinin bazı yönlerden feminist teorinin büyük kısmının merkezinde durduğunu söylemek isterim. Hayata ilişkin soru farklı şekillerde sorulabilir: İyi hayat nedir? Nasıl bir iyi hayat tasavvu...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Doksanlardan bu yana toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, psişe, özne oluşumu ve beden üzerine yaptığı çalışmalarla düşünsel hayata yön vermiş son derece önemli bir düşünür olan Judith Butler; Foucault,...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
"Üçümüz, hem düşüncelerimizin ortak güzergâhını saptamaya, hem farklı entelektüel bağlılıklarımızı üretken bir biçimde ortaya koymaya çalışan bir kitap hazırlamak için birkaç yıldır görüşmekteydik. Ki...
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
0 kişi
1990’lardan bu yana feminist kuramın önde gelen isimlerinden biri olan Butler, ABD’ye yapılan 11 Eylül saldırısının ardından gelen yas ve şiddetin kamusal alandaki kısıtlayıcı etkilerini değerlendiriy...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Türkiye’de de yayımlanan Kırılgan Hayat’ın devamı olarak okunabilecek Savaş Ter­tipleri günümüzün ABD güdümlü savaşlarına cevaben yazılmış beş kuramsal ma­kaleden oluşuyor ve savaş algısının nasıl bir...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Covid-19 salgını hepimizi gafil avladı. Salgınların mazide kaldığını zannediyor, modern yaşam tarzımızın içten içe yol açtığı sorunları görmezden geliyorduk. Fakat şimdi öyle bir durumdayız ki dünyanı...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"‘Lezbiyen teoriler, gey teoriler‘ deyişi beni hiç rahatsız etmiyor, çünkü kimlik kategorileri hep düzenleyici rejimlerin enstrümanları olmaya eğilimlidir. Bunu söylerken, lezbiyen etiketi altında siy...
%25 7,41 ₺ 5,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Antigone'nin suçu, ağabeyinin cesedini, dayısı Kral Kreon'un yasağına rağmen gömmesidir. Kreon'un huzuruna çıktığında failin kendisi olduğunu inkar etmeyi reddeder, eyleminin arkasında durur. Yasaklan...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Bu orijinal ve provokatif kitap, siyasi şirinliklerin ötesine gecip, dini fark meselelerini açık yüreklilikle tartışmak için bir davet. Akademik olduğu kadar angaje de olan bu çalışma modern kamusall...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
"2006 yılının ilkbaharında California'nın çeşitli şehirlerinde yasadışı yollarla ikamet edenlerin düzenledikleri sokak gösterilerine tanık olduk; bu gösterilerin en dramatik olanları da Los Angeles'ta...
%25 1,85 ₺ 1,39 ₺