Jürgen Habermas

Jürgen Habermas geliştirdiği İletişimsel Eylem Kuramı ile toplum kuramı alanında oldukça ses getirmiş üst felsefe tartışmalarına önemli bir açılım kazandırmıştır 

Frankurt Okulunun önemli ve son kuşak felsefecisidir. Alman toplum kuramı ve eleştirmenidir. Habermas iletişim kuramı , biçimsel olmayan uslumlama, toplum bilimi gibi değişik alanlara önemli katkıları olmuştur. 

Jürgen Habermas 1968 yılında yayımlandığı Bilge ile İnsan İlgileri kitabı Frankurt Okulunun eleştirel kuramının önde gelen adlarından biri olmuştur. 1981 yılında iki ciltlik İletişimsel Eylem Kuramı isimli çalışması toplum kuramına önemli bir katkı sağlamıştır.

Habermas bütün yaşamı boyunca kültürel ve siyasal tartışmaları yakından izlemiştir. Etkin bir şekilde bu tartışmalarda çeşitli düşünürler ile sıcak polemiklere girmekten her zaman kaçınmıştır. Bu tartışmaların en önemlilerinden olan postmodernizm tartışması 1985 yılında yayımladığı Modernliğin Felsefi Söylemi: On İki Ders eserinin ana konusunu oluşturmuştur. Jürgen Habermas Kitapları
0 kişi
“Çağdaş toplumsal kurama yapılmış en büyük katkılardan biri. 20. yüzyıl felsefesi ile toplum bilimlerinin ana görüşlerini ikna edici biçimde eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Habermas’ı otuz yıl boy...
%25 95,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
11 Eylül 2001’de yapılan saldırıda sadece İkiz Kuleler değil, Batı’nın birliği de çöktü. Alman düşünür ve siyaset kuramcısı Jürgen Habermas, Bölünmüş Batı’da Batı’nın bölünmüşlüğüne uluslararası terör...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Jürgen Habermas'ın 2000'li yıllarda kaleme aldığı makalelerden oluşan Doğacılık ve Din Arasında Felsefi Denemeler'in merkezinde, zamanımınız entelektüel durumunu belirlerleyen iki eğilim arasındaki ge...
%35 29,63 ₺ 19,26 ₺
0 kişi
Günümüzün biyoteknolojik ve genetik gelişmeleri, insan doğasının geleceğine ilişkin pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerin felsefi, etik ve siyasal sonuçlarını ele alan Habermas’ın...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Çağımızın en önemli düşünürlerinden Jürgen Habermas, K. O. Apel ile birlikte, Kantçı ahlak teorisini iletişimsel-kuramsal araçlarla yeniden formüle etmeyi deneyerek ‘söylem etiği’ kuramını geliştirirl...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kamusallığın, kamusal alanın kuruluşu, işlevleri ve önemi... Vatandaşlığın siyasal anlamı... Burjuva toplumu/ sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin dinamiği... Kamuoyunun yapısı ve etkileri......
%25 54,50 ₺ 40,88 ₺
0 kişi
Frankfurt Okulunun en önemli temsilcilerinden Jürgen Habermas, Marksizmin eleştirel toplumsal bir kuram olarak yeniden formüle edilmesi projesine katılarak, baskı ve sömürüye dayanan bütün güç ilişkil...
%25 63,00 ₺ 47,25 ₺
0 kişi
Sosyolojinin başlıca konularından biri olan meşruluğun ele alındığı bu kitapta yedi ana başlık ve yazı bulunmaktadır. Bunlardan beşi Ejder Okumuş’a ait olup, diğer iki yazı Berger - Luckmann’a ve Habe...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
“Küreselleşme” parolası altında dikkatleri üzerine çeken yeni gelişim, tarihi bir terkibi köklü bir değişime uğratmaktadır. Bu terkib, kendini devlet toplum ve iktisadın aynı milli sınırlar dahilinde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Benimsemek, kendi içine kapatmak ve ötekine karşı kapanmak demek değildir.'Ötekini benimsemek' toplumsalsınırların herkese -hatta ve özellikle de, birbirine yabancı olan ve birbirine karşı yabancı ka...
%35 23,15 ₺ 15,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Habermas, "ikinci kuşak" Frankfurt Okulu'nun en önemli temsilcilerindendir. Marksizm'in eleştirel toplumsal kuram olarak yeniden formüle edilmesi projesine katılmış, baskı ve sömürüye dayanan bütün gü...
%40 65,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzün biyo-teknolojik ve genetik gelişmeleri, insan doğasının geleceğine ilişkin pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Bu biyo-teknolojik gelişmelerin felsefi, etik ve siyasal sonuçlarını ele...
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine'de temel taşları atılmış olan kapsamlı ve yeni bir eleştirel toplum kuramı oluşturma projesini İletişimsel Eylem Kuramı'nda doruk noktasına vardırıyo...
%40 80,00 ₺ 48,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Politika, düşünmeye alıştığımız biçimiyle konsensusa bağlıdır; kuşkusuz bu türden konsensus genellikle kendisini "temsil" (daima estetik formüllendirilmesinin baskısı altında olan bir kategori) başlığ...
%28 10,19 ₺ 7,34 ₺
Tükendi
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Almanya'nın etkili felsefe akımı Frankfurt Okulu'nun önde gelen düşünürlerinden Jürgen Habermas'ın, ileri endüstri toplumu koşullarında teknik, bilim ve demokrasinin nasıl uzlaştırılabileceğini incele...
%35 14,00 ₺ 9,10 ₺