Kadir Canatan

1960 Nevşehir, Hacıbektaş doğumlu olan Kadir Canatan, orta ve lise öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra 1979 yılında yurtdışına Hollanda'ya gitmiştir. Orada 1984-1989 yılları arasında Rotterdam Sosyal Akademisinde Etnik Azınlıklar Bölümünde okumuştur.

Daha sonra 1989-1993 yılları arasında Amsterdam Vrije Üniversitesinde Batılı Olmayan Toplumların Kültürel Antolojisi ve Sosyolojisi üzerine öğrenim görmüştür.

Kadir Canatan, Hollanda'da Türkiyeli göçmenlerin örgütlenmesinde ve kurumlaşmasında aktif olarak görev almış ve halen çalışmalarını araştırmacı ve danışman olarak göçmenler üzerinde sürdürmektedir.

Kadir Canatan'ın Kitap Dergisi, Söz Hakkı, Dış Politika, Bilgi, Nehir ve Hikmet gibi çeşitli dergilerde yazı ve araştırmaları yayımlanmıştır.Kadir Canatan Kitapları
0 kişi
Bu eğitim sisteminden geçen kuşaklar özgün ve yaratıcı değil taklitçi; özgür ve bağımsız değil bağımlı; özgüven sahibi değil özgüveni düşük; girişimci değil korkak ve çekingen; ahlaklı ve duyarlı deği...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Din, her şeyden önce insan hayatını anlamlandıran ve insanın varoluşsal problemlerine çözümler getiren bir sistemdir. Din felsefesi, dinler tarihi ve kelam gibi disiplinleri ham malzeme olarak ele alı...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İnsan hakkında sorulması gereken doğru soru, “İnsan kimdir?” sorusudur. İnsanın insanı anlaması ve araştırması özneler arası bir ilişkidir. Araştırıcı özne olduğu gibi araştırmaya konu olan insan da ö...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
1-İnsanoğlu iyi yönetimin ne olduğu konusunda tarih boyunca tefekkür etmiş ve mevcut siyasal pratiği kendi ilke ve idealleri doğrultusunda aşmak istemiştir. Fakat siyaset, doğası gereği hep bu ilke ve...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İnsanın hayatı çeşitli akışlardan ve evrelerden geçerek olgunlaşır. İnsan bu evrelerle beraber insan olur. Burada benliğimizin gelişimi tamamlanır. Ancak bu salt psikolojik ya da biyolojik bir olgu de...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Günümüzde Mukkadime adlı eseri ile bilinen ve üzerine onlarca eser kaleme alınan düşünür İbn Haldun’u okumak ne anlama geliyor? Hem tarih hem de toplum görüşünün farklı eğilimleri bağdaştıran bir sosy...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ahlak felsefesinin cevaplandırması beklenen pek çok soru vardır. Bu soruların bir kısmı tarihsel olup hep sorulagelmiş olan sorulardır, bir kısmı ise çağımızda gündeme gelen yeni sorulardır. Bu sorula...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda s...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Avrupa’da din ve kiliseye karşı meydan okuyan Renan, “İslam ve Bilim” konuşmasıyla İslam’ı da hedef almıştır. Bu konuda temel tezi şudur: İslam ve Araplar bilim ve felsefenin gelişmesine engel olmuşla...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İnsan ve toplum, bir madalyonun iki yüzüdür. İnsanı tanımak toplumu tanımak, toplumu tanımak da insanı tanımaktır. Felsefe dizimizin ilk kitabını insanla başlatmıştık, şu an toplum kitabıyla karşınızd...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Göç olayı sosyolojide kendi başına bir olay değildir. Daha geniş çerçevede bakıldığında toplumsal değişme sorununun bir parçasıdır. Bir başka deyişle göç, toplumsal değişmenin hem nedeni hem de sonucu...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Hadisler, sosyal hayata dair içerdiği mesajlar açısından bir anlamda Cahiliye döneminde yetişen insanların medenî bireyler olmalarını sağlayan nebevî eğitim-öğretim programının ders malzemeleridir den...
%15 54,00 ₺ 45,90 ₺
0 kişi
Tarih, toplumların zaman tünelinden geçerken izlediği uğrakları ve aşamaları anlatır. Tarih, insanın kendini anladığı ve tanıdığı bir alan olarak alındığında, aslında bir insanbilimden (antropoloji) b...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hukuk Felsefesi, bir yandan mevcut hukuk sistemlerinin temel varsayımlarını sorgularken diğer yandan da ideal bir hukuk sistemine ulaşmanın imkânlarını araştırır. Bu iki çalışma çoğu zaman yan yana gi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, din ve dinlerin gelişimi konusunda aklı karışık kişilere Tevrat (Yahudilik), İncil (Hristiyanlık) ve Kur’ân (İslâm) hakkında bir fikir vermektir. Ancak burada özellikle vurgulamak...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
COVID-19 virüsünün kaynağı ve yayılma alanının yabancı ve uzak bir yer (Wuhan) ve öteki (Asyalı) bir kimlikle ilişkili olduğu ilk haftalardaki nispeten lakayt tutumlar, tehlike sınırlar ötesinde hızla...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
- İnsan ne oranda biyolojik-genetik ve ne oranda sosyo-kültürel bir varlıktır? - Bedenler toplumsal ve kültürel olarak olarak nasıl dizayn edilmektedir? - Çağdaş toplumlarda insan bedeni neden metalaş...
%22 65,00 ₺ 50,70 ₺
0 kişi
- Aile sosyolojisi, nasıl bir disiplindir, gelişimi nasıl olmuştur? - Çağımızda aile kurumunun geçirmekte olduğu değişimler nelerdir? - Modernleşmenin aile üzerindeki etkileri nelerdir? - Alevi değerl...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Siyasetname kavramı, Arapça siyaset kavramı ile Farsça “mektup" anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir terkiptir. Dilde gerçekleşen bu terkip, kitap yazınlarından da...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: “Hollanda-Friesland Örneği“ adlı bu çalısma, Türkiye’nin pek bilmedigi bir etnik bir grubu ve onların Hollanda’daki kültürel haklar mücadelesini ulusal azınlıkların somut...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺