Kadir Cangızbay

Kadir Cangızbay 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 

1974 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinde asistan olarak görev yapmıştır. Aynı akademide 'Kavramsal Bir Yapı Olarak Özyönetim' adlı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Doğu Batı, Birikim, Türkiye Günlüğü ile Toplum ve Bilim gibi dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Yazar hala Birgün gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kadir Cangızbay Kitapları
0 kişi
Sosyalizm, bir ideoloji; ama bilimle çelişmeyen yegane ideoloji: insanlığın bütününü kuşatıyor, gerçekliği çarpıtması sözkonusu değil; zira emek’i temel alıyor ve emek, şu ya da bu insanların değil ‘İ...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
"...Cumhuriyet, asker ağırlıklı bir bürokrasi tarafından kurulup biçimlendirilmiştir. Bürokrasi, bir şeylere rağmen varolmuş, devrimci bir saf veya süreçten gelmiş değil, doğrudan doğruya Osmanlı’nın...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Globalleş(tir)me; topyekun bir ‘pazar için’leş(tir)me. Pazar üzerinden her şeye/her şeye ancak pazar üzerinden ulaşabilen, dolayısıyla her şeyine de pazar üzerinden belirleyici ise, pazarlık gücü. Kar...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Çok-hukukluluk, Laiklik ve Laikrasi, ülkemizin önemli fikir adamlarından Kadir Cangızbay’ın çoğu daha önce yayınlanmış bazı makalelerini bir araya getirmektedir. Cangızbay bu makalelerinde dil, dilde...
%20 11,00 ₺ 8,80 ₺
0 kişi
‘Yeni Dünya Düzeni tarafından beslenip semizleşen, çoğu nevzuhur, pek çok sosyal ‘bilim’in her an biraz daha daralan kuşatması altında, sosyolojinin kendisinin de insanın özne’liğini bireylerin öznell...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Nasıl ki, "Biyoloji" olmadan; "Kuş biyolojisi", "Kelebek biyolojisi" ya da "Mikrop biyolojisi", yani çeşit çeşit biyoloji olmaz; "Sosyoloji" olmadan da "Aile sosyolojisi"ydi, "Tıp sosyolojisi"ydi yok...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Annemle babamdan komşularıma, bakkal Karabet Amca’dan Münir Nurettin’e, Abdullah Yüce’den Hrant Dink’e bir sürü insan var bu kitapta: Okursanız daha çok insanı/’İnsan’ı daha çok sevecek, en kötü ihtim...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
“Ulus-devletin, kendi ‘vatandaş’ını belirli bir kimlik temelinde tanımlama sapkınlığını bertaraf etmek üzere, farklı bir biçimde tanımlanmış bir kimliği geçerli kılacak yeni bir ulus-devlet kurmanın p...
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Kadir Cangızbay, Post-Modern Pre-modern’i Öpüyor kitabında, siyasal İslam’dan laikliğe; bilimin ne olduğundan ne olmadığına; Aydınlanma’dan Cumhuriyete, tüm toplumu ve dünyayı saran karanlığa, pek çok...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih ve sosyoloji, ilişkisinin niteliği, nasıl olması gerektiği ve bu ilişkinin teorik boyutta yarattığı tartışmaların kapsamı ile uygulamada ortaya çıkardığı sorunlar sosyoloji yazınının büyük bir k...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
0 kişi
1980 yılı Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönemeçtir. Yeniden kompradorlaşma tercihinin hayata geçirilmeye başlandığı yıldır. Dışa açık büyüme, dışa açılma, piyasa ekonomisini restore etme vb. retori...
%28 6,94 ₺ 5,00 ₺