Kadir Mısıroğlu

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, liseyi Trabzon'da tamamlamıştır. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş öğrencilik dönemince birçok yurt açıp çalıştıran Mısırlıoğlu, fakülte yıllarından itibaren hukukçuluktan çok tarihçiliğe ilgi duymuştur.

Yakın tarih ile ilgili araştırmalara başlayan Kadir Mısıroğlu, 1964 yılında ilk eseri olan Lozan; Zafer mi, Hezimet mi? kitabının birinci cildini kaleme almış ve aynı yıl Sebil Yayınevini kurmuştur. 1979 yılından itibaren İslami bir dergi olan Sebil Dergisini çıkarmaya başlamıştır.

1980 ihtilali Kadir Mısıroğlu'nun da vazifeli bulunduğu MSP Merkezi Umumi Heyeti hakkında tevkif kararı verilince yurt dışına gitmek zorunda kalmıştır. 11 yıl gurbet hayatından sonra 1991 yılında Türkiye'ye geri dönerek çalışmalarına devam etmiştir.

Osmanlı İlim ve İrfan vakfının başkanlığını yapan Kadir Mısıroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Yazar bu vakıfta cumartesi sohbetleri adı ile konuşmalar yapmaktadır.Kadir Mısıroğlu Kitapları
Tükendi
0 kişi
Vatan çocuklarının saf dimağ ve gönüllerine, onların ufuklarını aydınlatacak büyük ve ulvi düşüncelerin ilk tohumlarını ekebilmek herşeyden ziyade tarih şuurunun meslenmesiyle mümkündür. Bu maksatlad...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihle az-çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkında gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür. Bunlar Sultan II. Abdülhamid ve M. Kemal Paşa'dır. Zira...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli Okuyucu!.. Kaderin, Osmanlı'nın dış düşmanlar ve içteki hainler marifetiyle gerçekleşen çöküş vetiresinin son noktasında vazifelendirdiği Sultan Vahideddin merhum, milli tarihimizin en tahlih...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
İslami idarenin en esaslı rüknü olan Hilafetin ilgası üzerinden doksan yıl geçmiş bulunmasına rağmen o'nun gerek yıkılışı ve gerekse geleceğine dair münakaşalar kapanmış değildir!.. Bilakis son zaman...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. İslam Dünya Görüşü, ilim ve ihatası sonsuz olan Cenab-ı Hak tarafından va'z edilmiş (ortaya konulmuş) olduğundan insan fıtratı ve kainat gerçekleriyle tam ve mutlak bir mutabakat h...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün Milletler -Şapla Şekeri Birleştirmek Kabilinden- Bloklaşmalarla Üstün Bir Güce Ulaşma Gayreti Peşinde Koşmaktayken İslam Ümmetinin -Tabii Vasfı Olması Lazım Gelen -Birlik ve Beraberlikten Mahrum...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Vatan Çocuklarının Saf Dimağ ve Gönüllürine, Onların Ufuklarını Aydınlatacak Büyük ve Ulvi Düşüncelerin İlk Tohumlarını Ekebilmek Herşeyden Ziyade Tarih Şuurunun Beslenmesiyle Mümkündür. Bu Maksatlad...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Kainata hakim olan ebedi ve ilahi bir kanunun icabı olarak daima müşahede edilegelmiş olan 'Hak-Batıl Mücadelesi'nin en kesif bir surette cereyan ettiği saha-hiç şüphesiz-bizim milli ve dini tarihimiz...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
İslamcı Gençler, İbrahim bir mazhariyetle, asri nemrutların dehşetengiz manevi ateşlerinde yanmayan Muhammedi goncalardır!.. Bu naçiz eser, onların mes'ud gülistanında dertli bir bülbül serenadı yahut...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Lozan Muazzam Bir İmparatorluk Mirasının Han-ı Yağması (Yağma Sofrası) Dır!... Türk'ün Şahsında İslam'dan İntikam Alınarak, Bütün Bir İslam Dünyası'nın Başsız Bırakılmasıdır!.. Lozan'ın Getirdiği; A...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Necip Fazıl Bey'in anlaşılması da, anlatılması da zor olan bir şahsiyetti vardır. Talip olduğu netice için vakit çok erkendi. Yapmaktan çok yıkamaya memurdu. Halbuki o, yıkmak kadar yapmaya da talip...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Milletimizin İslam ile yoğrulmuş şanlı geçmişinin en mütekamil devresi hiç şüphesiz "Osmanlı Asırları"dır. Hatta bu değerlendirme "Asr-ı Saadet" istisna edilmek şartı ile umumi İslam tarihi için de do...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
"1966 Hür Macar Yazarlar Birliği Ödüllü" Rus Emperyalizminin acı çilesi içindeki muazzam esir kitlenin elli milyonu bizim özbeöz Türk olan kardeşlerimizdir. Onların da Kırım, Kafkasya ve Türkistan'da...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk'ün Siyah Kitabı (Yunan Mezalimi) adıyle ilk defa 1966 yılında umümi efkara sunulmuş bulunan bu eserin muhtevasındaki acı gerçekler, derhal müthiş bir heyecan ve alaka uyandırmıştı. Çünkü, yıllard...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir ''İbretler Meşheri'' olan tarihin ehemmiyeti, içinde yaşadığımız hadiselerin sebeb ve neticeleri, itibariyle daha berrak bir sürette kavranmasına ve istikbalin emniyet bahsedecek bir tarzda istika...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Kainata hakim olan ebedi ve ilahi bir kanunun icabı olarak daima müşahede edilegelmiş olan 'Hak-Batıl Mücadelesi'nin en kesif bir surette cereyan ettiği saha-hiç şüphesiz-bizim milli ve dini tarihimiz...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Bu eserin yazarı, ciddi bir davanın takipçisi bulunmasından dolayı gençlik yıllarından beri latifeyi soğuk karşılamış olmakla itham edile gelmiştir. Buna rağmen o'nun da icabında s...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Kainata hakim olan ebedi ve ilahi bir kanunun icabı olarak daima müşahede edilegelmiş olan 'Hak-Batıl Mücadelesi'nin en kesif bir surette cereyan ettiği saha-hiç şüphesiz-bizim milli ve dini tarihimiz...
27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Vatan çocuklarının saf dimağ ve gönüllerine, onların ufuklarını aydınlatacak büyük ve ulvi düşüncelerin ilk tohumlarını ekebilmek herşeyden ziyade tarih şuurunun meslenmesiyle mümkündür. Bu maksatlad...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Rusya ve Komünizm'in yıkılacağı yirmi yıl evvelinden iddia ve ispat etmiş olan muazzam eseri ibretle okuyacaksınız... Değerli okuyucu !  ''Moskof Mezalimi'' birbirinin lazım-ı gayrı mürafakı (ayrılm...
32,41 ₺