Kadir Sümbüloğlu

Kadir Sümbüloğlu Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1956 yılında Sağlık Kolejinden mezun olmuştur. 1968 yılında Sağlık Eğitimi Enstitüsünden mezun olmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Biyoistatistikte doktora eğitimini tamamlamıştır. 1977 yılında biyoistatistik dalında üniversite doçenti, 1988 yılında aynı dalda profesörlüğe atanmıştır. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümüne asistan olarak girmiş, 1972 yılında öğretim görevlisi, 1978 yılında da öğretim üyeliğine atanmıştır. 1982 yılında yeni kurulan  biyoistatistik bilim dalı başkanlığına atanmış ve 1995 yılında emekli olmuştur. Yazar hala özel ofisinde eğitim, araştırma, yayın  ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.Kadir Sümbüloğlu Kitapları
0 kişi
Ülkemizde klinik araştırmaların bilimsel planlanması, yürütümü ve değerlendirilmesinde iki önemli sorun vardır. Birinci sorun araştırıcılara yol gösterecek Türkçe yazılmış kitap ve diğer kaynakların ç...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kitabın tüm sağlık personeline saha ve klinikte yapacakları araştırmalarda büyük katkılar sağlayacağını umuyoruz. Okurlarımızın saptayacakları hatarları yazarlara bidirmesi yararlı olacaktır.
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Önemlilik testleri biyoistatistiğin önemli bir bölümünü kapsamaktadır ve en fazla kullanılan yöntemlerdir. Önemlilik testleri karar vermek için kullanılır. Uygulanan test, gruplar arasında fark ya da...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: - Bilimsel Yöntem - Ölçüm İşlemleri ve Ölçekler- Nedensel İlişkilerin İncelenmesi - Araştırmalarda Yapılan Hatalar- Araştırmaların Planlanması, Aşamaları ve Türleri - Anket Yönetimi- Den...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İstatistik eğitiminde asıl amaç, öğrencilere istatistiksel yöntemleri doğru seçmelerini ve sonuçları doğru yorumlamalarını öğretmek ve bu yönde beceri kazanmalarını sağlamak olmalıdır. Başka bir deyiş...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Önemlilik testleri biyoistatistiğin önemli bir bölümünü kapsamaktadır ve en fazla kullanılan yöntemlerdir. Önemlilik testleri karar vermek için kullanılır. Uygulanan test, gruplar arasında fark ya da...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Fenerbahçe'nin 100. Yılı Anısına... Basit Korelasyon AnaliziBasit Doğrusal Regresyon AnaliziÇok Değişkenli Doğrusal Regresyon AnaliziLosijtik Regrasyon AnaliziMARSSınıflama ve Regresyon AğacıCox Regr...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın tüm sağlık personeline saha ve klinikte yapacakları araştırmalarda büyük katkılar sağlayacağını umuyoruz. Okurlarımızın saptayacakları hatarları yazarlara bidirmesi yararlı olacaktır.
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizde klinik araştırmaların bilimsel planlanması, yürütümü ve değerlendirilmesinde iki önemli sorun vardır. Birinci sorun araştırıcılara yol gösterecek Türkçe yazılmış kitap ve diğer kaynakların ç...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
- Varyans Analizi- Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi- Kovaryans Analizi- Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi- Lojistik Regresyon Analizi- Temel Bileşenler Analizi- Faktör Analizi- Diskriminant...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺