Kamuran GökdağKamuran Gökdağ, Araştırma - İnceleme, Araştırma & Başvuru Kitapları, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi, Sühreverdi ve İşrak Felsefesi, İktidar Teleolojisi, Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde olarak sayılabilir.

Kamuran Gökdağ kitapları; Divan Kitap, Klasik Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Kamuran Gökdağ tarafından yazılan son kitap "İktidar Teleolojisi", Klasik Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Kamuran Gökdağ Kitapları
0 kişi
İbn Haldun’a (ö. 808/1406) ve onun meşhur Mukaddime’sinde kurucusu olduğunu belirttiği umrân ilmine yönelik ilgi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarından bu yana giderek artan bir ivmeye sahip. Görece küçük...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
İşrakilik, Şihabüddin es-Sühreverdi (öl.587/1191) tarafından sistemleştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini temsil etmektedir. Bu durumda İşrakiliğin araştırılması, sadece bu eko...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin'den Haleb'e, Bağdat'tan İsfahan'a ve Istanbul'dan Kurtuba'ya kadar bu coğrafyada ortaya çıka...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam felsefesi geleneği, meşşaîlik, felsefî tasavvuf ve işrakîlik olmak üzere üç temel sacayağı üzerinde durmaktadır. Bu temel düşünce alanlarından biri olan işrakîlik, Şihabuddîn es-Sühreverdi(öl. 5...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺