Kamuran Reçber

Kamuran Reçber 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1991 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında yüksek lisans, 1992 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır.  1997 yılında Fransa'nın Nİce Sophia-Antipolis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk alanında devlet doktorası diploması almıştır. Avrupa Birliği dolayısıyla Avrupa toplulukları hukuku ile Uluslararası Hukuk alanlarında çalışmalar yapmıştır. Kamuran Reçber Kitapları
0 kişi
-Türkiye-AB Ortaklık İlişkileri (Ankara Anlaşması İtibarıyla Ortaklık İlişkileri)-Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Kurumsal İşbirliği-Türkiye'nin AB'ne Tam Üyelik Başvurusu-Türkiye-AB Ortaklık Mevzuatı İ...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Avrupa Toplulukları'ndan AB'ne: Avrupa Toplulukları AB'nin Kurulması AB'nin Hukuksal Yapısı AB'nin Kurumsal Yapısı AB'nin Temel Metinleri
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
1 kişi
 Uluslararası Hukukun Tanımı Gelişimi ve Dayanağı- Uluslararası Hukukun Kaynakları- Uluslararası Sorumluluk- Uluslararası Hukuk Kişiliği- Diplomasi ve Konsolosluk Hukuk
%8 54,00 ₺ 49,68 ₺
0 kişi
Diplomasi Terimi, Diplomasinin Gelişimi, Diplomaside Yetki Kullanan Kişiler ve Kurumlar Devletler Nezdindeki Sürekli Diplomasi Temsilcilerinin Göreve Başlamaları ve Görevlerinin Sona Ermesi Devletle...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
- Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması- Avrupa Topluluğu Kurucu Andlaşması- Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Statüsü- Amsterdam ve Nice Konferansları- Nihai Senetlerinde Benimsenen- Protokoller ve Bildir...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
AB'nin Türkiye'yi Hazmetme Kapasitesi Kıbrıs'ın tanınması sorunu Temel hak ve özgürlüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırım Ek protokol ve ek protokolün onaylanması sorunu AB ve üye devletlerin...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (ATİDM-Tribunal de Premiere Instance des Communautes europeennes), Avrupa Toplulukları`nın bir ana kurumu-organı değildir. Aşağıda belirleyeceğimiz gibi, ATİDM...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Ortaklık Mevzuatı Üye Adaylığı Süreci Gerçek ve Tüzel Kişilerin Açabilecekleri Davalar Mevzuat Uyum Çalışmaları Müzakere Süreci
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
Tükendi
0 kişi
 Uluslararası Hukukun Tanımı Gelişimi ve Dayanağı- Uluslararası Hukukun Kaynakları- Uluslararası Sorumluluk- Uluslararası Hukuk Kişiliği- Diplomasi ve Konsolosluk Hukuk
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺
Tükendi
0 kişi
AB'nin KuruluşuAB'nin GenişlemesiAB'nin KurumlarıAB'nde YargıAB Kurucu AndlaşmasıAB'nin İşleyişine İlişkin AndlaşmaAB Temel Haklar ŞartıProtokollerBildiriler
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ortaklık Mevzuatı Üye Adaylığı Süreci Gerçek ve Tüzel Kişilerin Açabilecekleri Davalar Mevzuat Uyum Çalışmaları Müzakere Süreci
%10 27,31 ₺ 24,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç. Dr. Kamuran Reçber tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Mevzuatı başlıklı bu çalışmada, AB Kurucu Andlaşması, Avrupa Topluluğu Kurucu Andlaşması ve üye Devletler tarafından benimsenen çeşitli Pro...
%10 14,81 ₺ 13,33 ₺
Tükendi
0 kişi
- Hukuk makaleleri - Uluslararasi ilişkiler makaleleri
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
 Uluslararası Hukukun Tanımı Gelişimi ve Dayanağı- Uluslararası Hukukun Kaynakları- Uluslararası Sorumluluk- Uluslararası Hukuk Kişiliği- Diplomasi ve Konsolosluk Hukuk
%10 54,00 ₺ 48,60 ₺