Karl Marx

Karl Marx 5 Mayıs 1818 yılında Almanya Trier’de dünyaya gelmiştir. Komünizmi ilk ve en büyük temsilcilerinden biridir.

Ailesi Karl daha bit çocukken Yahudilikten vazgeçip Protestanlığı seçmiştir. Klasik eğitim sürecini tamamladıktan sonra Bonn Üniversitesinde hukuk okudu. Felsefeye olan ilgisi onu hukuk disiplininden ayrı durmasını sağladı.

Berlin’den ayrıldı ve Bonn’da bir gazetenin editörlüğünü yaptı. Paris’e gitti ve yaşam boyu hem ortağı hem de en yakın arkadaşı olacak olan Engels ile tanıştı.

Paris’te kendi çıkardığı gazetesinde işçi sınıfının toplumu özgürlüğüne kavuşturacağını savunmuştur. 1845 yılında tehlikeli bir devrimci olduğu için Paris’ten kovuldu ve Brüksel’e gitti.

1847 yılında Yoksulluk Felsefesini yayınladı. Engels ile birlikte Komünist Manifestosunu hazırladılar. Şubat devriminden önce işçi sendikaları tarafından benimsendi.

2 Aralık darbesi onu 18. Brumaire’ni yazmaya sevk etti. 1859 yılında siyasal ekonomi çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başlamıştı. Kapital: Bir Ekonomi Politikası Eleştirisi isimli eserini çıkardı.

Günümüze kadar yapılmış ve yapılacak olan tüm sosyalizm çalışmalarının ana kaynağı olarak görülen Kapital işçi sınıfının desteklenmiş halidir.

Sermaye ve emek ilişkisini inceleyen ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışma fazla mesai, kadın ve çocuk emekleri de konu olarak yer bulmuştur.

Marx yaptığı çalışmaların yanı sıra işçi hareketlerine de katıldı. İşçi Derneğinin kurucularındaydı. Sağlığının bozulmasından dolayı Kapital’in kalan iki bölümünü tamamlayamadı. 14 Mart 1883 yılında Londra’da vefat etti.Karl Marx Kitapları
2 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, Şubat 1848’de, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın...
%40 9,50 ₺ 5,70 ₺
2 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’n...
%30 9,50 ₺ 6,65 ₺
0 kişi
“...But apart from this. Where capitalist production is fully naturalised among the Germans (for instance, in the factories proper) the condition of things is much worse than in England, because the c...
%30 62,59 ₺ 43,81 ₺
0 kişi
Marx'ın doktora tezi olan bu çalışma, Althusser'in tabiriyle tarih kıtasını keşfeden Marx'ın maddecilik kıtasını keşfetmesinin başlangıcıdır.Sokratik geleneği izleyen Demokritos ile Aristotelesçi gele...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto yirminci yüzyılın çehresini tanınmayacak ölçüde değiştirerek milyonlara devrim ilhamı verdiği gibi, hala sayısız insanın yaşamına yön veren siyasi sistemlerin de temelini attı. Mani...
%30 18,50 ₺ 12,95 ₺
0 kişi
ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insa...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Bu ikinci ciltle tamamlanan Kapital Manga, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın başyapıtı Kapital’i manga (Japonlara has çizgi roman) formunda öyküleştiriyor. Kapital’in özü ve temel kavramları,...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Friedrich Engels'in Önsözü; Enternasyonal Genel Kurulu'nun Fransa'da İç Savaş üzerine Hitabının yeni bir baskısını hazırlamam ve buna bir giriş yazmamın isteneceğini beklemiyordum. Bundan dolayı burad...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
3 kişi
“Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü, toplumsal yaşamı da kucaklayan tutarlı maddecilik, evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplu...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Set İçindeki KitaplarKapital Manga 1. CiltKapital Manga, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'ın başyapıtı Kapital'i manga tarzında öyküleştiriyor. Kapital'in özü ve temel kavramları, bir peynir fa...
%28 126,00 ₺ 90,72 ₺
2 kişi
İÇİNDEKİLER7 [1] Doktora Tezi "Demokritos ile Epiküros'un Doğa Felsefeleri Arasındaki Fark"a Önsöz, Karl Marx10 [2] Kölnische Zeitung'un 179'uncu Sayısının Başyazısı, Karl Marx11 Lucien: Tanrıların Ko...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümün...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Bruno Bauer'in Die Judenfrage'sine ve Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christien, frei zu werdenine karşı bir polemik yazısı olan Yahudi Sorunu, Marx'ın Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisne Kat...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
2 kişi
Karl Marx, 5 Mayıs 1818`de Almanya`nın Rhine Eyaleti`nin Trier kasabasında doğdu. Orta öğretimini Trier`de tamamladı. Bonn ve Berlin üniversitelerinde hukuk öğrenimi görürken tarih ve felsefeyle ilgil...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER9 Marx'la Engels'in Mektupları, V.İ.Lenin [Parça] 184411 1. Engels'ten Paris'teki Marx'a, Ekim 1844 başı15 2. Engels'ten Paris'teki Marx'a, 19 Kasım 1844 184518 3. Engels'ten Paris'teki Mar...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLERSUNUŞDIRK J. STRUIK 7 Komünist Manifesto'nun Doğuşu ve Tarihsel Önemi7 I. Çifte Devrim22 II. Entelektüel Maya42 III. K. Marx ve F. Engels64 IV. Komünist Manifesto86 V. Devrim Sırasında Marx...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BÖLÜMKAPİTALİZMDE EMEKÇİ GENÇLİĞİN DURUMU9 Halkçı (Narodnik) Plan Hastalığından İnciler23 Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi27 Rusya Sosyal-demokrat İşçi Partisi Program Taslağı29 Yoks...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
1 kişi
"Burjuvazi, o zamana dek saygın bilinen ve kutsal bir saygı ile değerlendirilen bütün etkinlikleri saygınlıklarından yoksun kılmıştır: Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilim adamını kendine bağlı bi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İçindekiler5 Düşünen Bir Düşçü ve Düşleyen Bir DüşünürEnternasyonal'in Önderi Karl Marx'la Görüşme,R. LandorNew York World, 18 Temmuz 187115 Varolan Tarihsel Aşamayı Altüst Edecek AraçlarKarl Marx'la...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Yeniden yayınlanan bu yapıt, Marx’ın, çağdaş tarihin bir parçasını, verili ekonomik durum temeli üzerinde kendi materyalist anlayışıyla açıklama yolunda ilk girişimiydi. Komünist Manifesto’da, teori,...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺