Kasım Şulul

Kasım Şulul, 1964 yılında Şanlıurfa da doğmuştur. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Daha sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde " Peygamber Devrinde Habeşistan ile Münasebetler" başlıklı yüksek lisans ve "İlk Siyer ve Megazi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Vakıdı, Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve etkileri" başlıklı doktora çalışması yapmıştır.

Kasım Şulul, 1999 yılına kadar orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışmış, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görevde bulunmuştur.Kasım Şulul Kitapları
0 kişi
Bu eser, sosyal bilimcilere İslam'ın din ve toplum olarak doğuş dönemini kronolojik bağlamda izlemelerine imkan sağlayacak temel kaynaklara dayalı kapsamlı bir siyer çalışması sunar.İnsanlık tarihinin...
%30 115,00 ₺ 80,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, temel kaynaklara dayalı olarak hazırlanan İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi -tahlil ve tenkid- ve Son Peygamber Muhammed'in (a.s.) Hayatı başlıklı eserlerimizin muhtasarı;...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Kâtib Çelebi’nin Keşfü’z Zunûn‘da kaydettiği bin üç yüzden fazla tarih kitabı, Müslümanların bu ilmi ne kadar ileri götürdüklerini göstermesine karşın, tarih düşüncesi ve usûlüne dair çok az şey yazıl...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Hayırlı isleri ertelemekten sakın. Zira ertelemek, isteyip geregini yerine getirmeyeni batırır. Gafletten sakın. Zira gaflet kalbi karartır. Mazeretinin olmadıgı durumlarda agır hareket etmekten sakın...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı, İslâm medeniyetini teşkil eden dinamiklerin sosyal hayatta birinci derecede etkin, belirleyici ve egemen olduğu bir dönemde, İslâm ilim ve kültür çevresinde yetişmiş büyük bir ili...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
"Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." el-Kalem Suresi 68/3-4 "Kur'an-ı Kerim'den sonra Resulullah'a (a.s.) ait haberlerden daha güzel...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Hz. Ali (k.v.)nin torunu İmam Zeynelâbidîn (r.a.), Hz. Peygamberin siyerini bilmenin önemini, Rasûlullah (a.s.)ın megâzîsini, Kurân sûrelerini öğretir gibi öğretirdik. şeklindeki sözleriyle dile getir...
%25 93,00 ₺ 69,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Memluk hakimiyeti altındaki Mısır’da Hanefi mezhebinin baş müftülüğü görevine bu kadar ilerlemiş olan Bergamalı Kafiyeci, tarih usulü alanında bilinen en eski eseri telif etmiştir. Onu önemli kılan, e...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Harran, Hz. Nuh'un torunlarından Kaynan tarafından kuruldu. Hz. Ömer döneminde fethedilen Harran, el-Cezire valiliğine bağlandı. Son Emevi Halifesi II. Mervân döneminde devletin başkenti yapılan Harra...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Harran, Hz. Nuh'un torunlarından Kaynan tarafından kuruldu. Hz. Ömer döneminde fethedilen Harran, el-Cezire valiliğine bağlandı. Son Emevi Halifesi II. Mervan döneminde devletin başkenti yapılan Harra...
%20 63,00 ₺ 50,40 ₺