Kemal GörmezKemal Görmez, Avrupa Birliği, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bir Metropol Kent Ankara, Küreselleşme ve Yerelleşme, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Çevre Sorunları olarak sayılabilir.

Kemal Görmez kitapları; Beta Yayınevi, Nobel Akademik Yayıncılık, Odak Yayınevi, Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar, Vadi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Kemal Görmez tarafından yazılan son kitap "Yerel Yönetimler", Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Kemal Görmez Kitapları
0 kişi
Bir bilgenin “Tabiatın insanoğlundan intikamı” diye tanımladığı ekolojik sorunlar, bugün insanoğlunun karşılaştığı temel sorunlar arasındadır.20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit e...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Çağımızda, katılımcı demokrasi yaklaşımının öne çıkması sonucunda dünyayı etkisi altına alan siyasal düşünce, katılıma dayanan bir siyasal kültür haline dönüşmektedir. Katılımcı demokrasi yaklaşımıyla...
%15 29,00 ₺ 24,65 ₺
0 kişi
Kamu yönetiminin işleyişi açısından merkezin konumu başat gibi görünse de yerelin varlığı, gerek zaman boyutunda gündelik hayatın gerekse de mekan boyutunda insanın ve vatandaşın konumunda temel zemin...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Ankara’nın milattan önce 8. yüzyılda Frigya Kralı Kordios tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Türkiye’nin en eski kentlerinden biridir. Kurulduğundan bu yana sürekli yerleşme alanı olan Ankara’nın, ta...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
İçindekiler :- Küreselleşme ve Yerelleşme- Küresel Sistem, Demokratikleşme Yerelleşme Dinamikleri ve Yerel Demokrasi- Küresel - Yerel Eksenli Kimlik Tartışmalarının Türkiye'deki İzdüşümleri- Küreselle...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
Tükendi
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan süreçte devlet kavramı merkezli tartışmalar ve gelişmeler, yönetim anlaşyışlarını, yapılanmalarını, bu alanda oluşmuş ilkeleri ve kurumlaşmaları, yönet...
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺