Kemal Gözler

Kemal Gözler, 1966 yılında Biga-Çanakkale'de doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, DEA ve doktora öğrenimini Bordeaux Üniversitesi hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

1997 yılında yardımcı doçent olan Kemal Gözler, 2000 yılında doçent olmuştur. 1987-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi, 1997-2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yardımcı doçent ve doçent olarak çalışmıştır.

Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku ve Lofça Pomakları konusunda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.Kemal Gözler Kitapları
0 kişi
Birinci Kısım Anayasa Hukukunun Genel Esasları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devl Et Kavramı Devl Et Şekill Eri I : Monarşi Ve Cumhu...
%5 32,41 ₺ 30,79 ₺
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz idare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders kitabı"dır. Bu kitapta konular üniversite ikinci sınıf öğrencilerinin anlayabilec...
%5 27,31 ₺ 25,95 ₺
0 kişi
Bölüm 1Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3Anayasa Kavramı Bölüm 4Kurucu İktidarAnayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi Bölüm 5Devlet Kavramı Bölüm 6Devlet Şe...
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
1.Kısım - İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisi Bölüm 1  İnsan Hakları Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2  İnsan Hakları Hukukunun İsmi,Yaklaşım Biçimleri,Tanımı,Konusu,Kısımları ve Diğer Hukuk Da...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yap...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu mevcut Türk...
%10 140,00 ₺ 126,00 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 16 Şubat 2019 günü din görevlileriyle yaptığı bir toplantıda, sigarayı haram ilân etti. 20 Şubat 2019 günü www.anayasa.gen.tr’de “Sigara Ha...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Birinci KısımMahalli İdareler Hukukunun Genel Teorisi Bölüm 1İnsan Hakları Hukunun Bilgi Kavramları Bölüm 2Mahalli İdareler Hukuku Bölüm 3Mahalli İdarelerle İlgili Ön Konular Bölüm 4Mahalli İdare...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Hukukun Bilgi Kaynakları Beşerî Davranış Kuralları Hukuk İle İlgili Bazı Kavramlar Hukukun KısımlarıYargı Örgütü Hukuk Sistemleri Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Hukukun Temeli Hakkınd...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan büyük boy 512 sayfalık Türk Anayasa Hukuku Dersleri (Bursa, Ekin, 23. Baskı, 2019) başlıklı kitabımızın özetlenmiş baskısıdır. T...
%5 25,50 ₺ 24,23 ₺
0 kişi
Ünite 1Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları Ve Kaynakları Ünite 2Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları Ve Dava Türleri Ünite 3Hukukî Olaylar, Fiiller, İşlemler, İlişkiler Ve...
%5 22,00 ₺ 20,90 ₺
%8 22,50 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi KaynaklarıBölüm 2: Osmanlı Anayasal GelişmeleriBölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal GelişmeleriBölüm 4: Temel İlkelerBölüm 5: Temel Hak ve HürriyetlerBölüm 6: Siya...
%5 42,00 ₺ 39,90 ₺
0 kişi
Hukuk fakültelerinde okutulan ''genel kamu hukuku'' dersinin gerçek konusu siyasi düşünceler tarihi, politika bilimi ve insan hakları değil, münhasıran ''devlet'' tir. İşte bu kitapta, genel kamu huku...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Birinci Kısım Anayasa Hukukunun Genel Esasları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devl Et Kavramı Devl Et Şekill Eri I : Monarşi Ve Cumhu...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
%5 22,00 ₺ 20,90 ₺
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺