Kemal H. Karpat

Kemal H. Karpat 15 Şubar 1926 yılında Babadağ kasabası Dobruca Romanya'da dünyaya gelmiştir. Tam ismi Kemal Haşim Karpat'tır. Tatar bir ailenin çocuğudur. Osmanlı ülkesi olan bu bölgede kültürlü ve dini bir ortamda büyüdü. Kemal H. Karpat İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini tamamladıktan sonra Washington ve Rewington üniversitelerinde sosyal bilimler ve siyasal üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. 

Romanya'da tarih ihtisası yaptıktan sonra Amerika tarihi, Rus tarihi, Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihi konularında kurs ve eğitimlere katıldı. Washington üniversitesinde akademik hayatına başladı. Dünyadaki ve Türkiye'deki sayılı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.Kemal H. Karpat Kitapları
1 kişi
Dünya çapında tanınan önemli tarihçimiz Kemal Karpatın Timaş Yayınlarından çıkan ikinci kitabı Kimlik ve İdeoloji, Türkiyenin ideolojik serüveniyle ilgili makaleleri bir araya getiriyor. Ülkenin demok...
%25 38,50 ₺ 28,88 ₺
0 kişi
Tarih disiplininin duayeni Kemal H. Karpat‘tan Türk demokrasisinin kuruluş öyküsü... Tek parti yönetiminden çok partili sisteme geçiş denildiğinde, gözler hemen takvimlerin 1945-46‘lı yıllarına döner....
%25 48,50 ₺ 36,38 ₺
0 kişi
Sosyal tarih denildiği zaman akla gelen önemli tarihçilerden G. M. Trevelyan klasikleşmiş olan English Social History adlı eserinde sosyal tarihi siyasi tarihin hariç bıraktığı ya da unuttuğu insanlar...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Türkiye‘de sosyal bilimler denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat‘ı değerli kılan yalnızca eserleri değil, belki de o eserleri de mümkün kılan hayat öyküsüdür. -Şahin Alpay...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Edebiyat toplumsal olguları yansıtması açısından her zaman değerli bir sosyolojik araç olmuştur. Edebiyat sayesinde toplumu doğrudan gözlemlemek yerine, onu kavramada dâhiyane bir yeteneğe sahip olan...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Osmanlı toplumsal yapısı, tarihsel olarak inancın ve devletin özerk yetki alanlarına sahip olduğu kendine has bir "laiklik" anlayışı üretmişti. Osmanlılar, etnik ve dinsel olarak karmaşık bir toplumu...
%25 33,50 ₺ 25,13 ₺
0 kişi
19. yüzyıldan bugüne Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu topraklarındaki toplumsal ve siyasal dönüşümün kavranabilmesi için Osmanlı nüfusunun büyüklüğü, gelişim hızı, dini-etnik bileşimi gibi konuların kap...
%25 39,50 ₺ 29,63 ₺
0 kişi
Bu kitapta bir araya getirilen çalışmalar, bir yandan Türkiye'nin 1950 sonrasındaki genel dış politikasının ve özellikle Sovyetler Birliği'ne dönük politikasının değerlendirmesini yapıyor; diğer yanda...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Son yıllarda üzerinde sıkça konuşulan ve yazılan Osmanlı modernleşme süreci, kuşkusuz yalnızca siyasal yapının değil toplumsal yapı ve ilişkilerin de değişime uğradığı bir süreçtir. 19. Yüzyılın belir...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
2012 senesi, Balkan Savaşı‘nın yüzüncü yıldönümüdür. Bu tarih, Osmanlı Devleti‘nin uğradığı en büyük hezimetlerden biri olduğu gibi Balkanlar‘dan çekilişinin ve dağılmasının da son habercisidir. Nitek...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
0 kişi
İslâm’ın Siyasallaşması, Türkiye’nin yetiştirdiği en kıymetli bilim adamlarından; yıllarca yaptığı çalışmalarla ülkemizin siyaset ve sosyal bilimlerine mühim katkılarda bulunmuş Kemal H. Karpat’ın ken...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Göç eden insanların kültürel, sosyal, politik ve ekonomik bağları çözülür. Başka bir yerde, başka bir biçimde bağlanmak üzere... Belki de hiç bağlanmamak üzere... Göç sadece bir yer değiştirme değil,...
%25 42,50 ₺ 31,88 ₺
0 kişi
Balkanlar’da kurulan milli devletler, homojen toplumlar oluşturmak için kendi milletleri dışında kalan toplulukları göçe zorladılar. Osmanlı Devleti’nin çekildiği Balkanlar’dan göç eden Türklerin sığı...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
"Türkiye‘deki politik sistemin dengesizliğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan geleneksel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve sosyopolitik değişime uyum süreciyle açıklamak ge...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Kemal H. Karpat‘tan Osmanlı‘da yüz elli yıl boyunca tartışılmış ve Türkiye Cumhuriyeti‘nde hala tartışılan temel konulardan millet ve milliyetçilik üzerine muhteşem bir çalışma. Ortadoğu‘da...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa'da yaşanan değişim rüzgarları... 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlere Osmanlıların ayak uydurma çabaları; yeni bir ordu Nizam-ı Cedid, Tanzimat Fermanı v...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Kemal H. Karpat’a göre Osmanlı sosyal yapısı, devlet geleneği, sanatı, hukuk sistemi, kültürü ve tarihi değişmeye yani modernleşmeye kendi kültürel ve tarihî çerçevesini çizmiştir ve ona gör...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler adlı bu eser, Anadolu topraklarının yüzlerce yılın ötesine uzanan son derece hareketli, zengin ve o ölçüde de çok yönlü, çok kültürl...
%25 41,67 ₺ 31,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Kemal H. Karpat’ın kalemiyle, günümüzde de hâlâ tüm sıcaklığıyla siyasi gündemi meşgul eden temel konulardan biri olup kökleri Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan...
%25 42,50 ₺ 31,88 ₺
Tükendi
0 kişi
Balkan toplumlarının geçmiş, bugün ve geleceği arasındaki sürekliliği vurgulayan Balkanlar´da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğu´nun ardından Balkanlar´da ortaya çıkan siyasal, toplums...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺