Kenan MortanKenan Mortan, Akademik, Diğer Kategoriler, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Denizli Ekonomisine Bakış, Gaziantep Ekonomisine Bakış, Tatbiki İktisat, Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Vatan Olan Gurbet, Vatan Olan Gurbet 2 olarak sayılabilir.

Kenan Mortan kitapları; Der Yayınları, Heyamola Yayınları, İnkılap Kitabevi, İş Bankası Kültür Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Kenan Mortan tarafından yazılan son kitap "Vatan Olan Gurbet 2", İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Kenan Mortan Kitapları
0 kişi
Bu Sayıda;Geleneksel Türkiye Kavramsal Çerçeve: Köyden Kente... – Bozkurt GüvençKüreselleşme, Gelir Adaletsizliği ve Demokrasinin Geleceği: Kriz Sonrası Eğilimler – Ziya Öniş“Edebiyat yapmaktan” uzakl...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Türkiye bu eserde, bölgesel coğrafya açısından ele alınarak incelenmektedir. Bölgelerin fiziki coğrafya özelliklerinde; jeolojik yapı, Yüzey şekilleri, İklim, Topraklar, Bitki toplulukları konuları el...
%30 102,00 ₺ 71,40 ₺
0 kişi
Global Dünya olarak nitelenen gelişmenin işletme hayatı üzerindeki etkisi irdelenirken, strüktür tahlilli içinde Türkiye'de dışa açılmanın etkileri bu bağlamda yapılması gerekenler, benzeri üç ülkenin...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
1851’de sistemli olarak göçmen alımına başlayan Avustralya’da, 1888’de başlayan ırkçı “Beyazların Avustralya’sı Politikası” 1959’a dek yürürlükte kalarak göç sürecinde belirleyici olmuştu. Bu politika...
%35 18,52 ₺ 12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Kapalıçarşı'yı hiç karumlardan agoralara, pazar yerlerinden panayırlara uzanan köklü bir ticaret geleneğinin doruk noktası olarak düşünmüş müydünüz? Bu çalışma, tarihöncesinden bu yana Eski Dünya’nın...
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Denizli’nin 18 ilçesinin 10’unda bir üretim dinamiği yaşanır. Bunlar belli bir üretim kolunda ihtisaslaşmış olarak varlıklarını sürdürür. Bu özellik bu ilçelerin hemen tamamının bir ‘alt taşıyıcı merk...
%15 11,11 ₺ 9,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma, Antep ekonomisini 5 soru altında araştırıyor: 1-Antep ekonomisi kaç yıllık bir birikimin ürünüdür? 2-Bu birikimin tarihsel uzantıları var mıdır? 3-Türkiye örneğinden farklı gelişen Antep g...
%15 9,26 ₺ 7,87 ₺
Tükendi
0 kişi
Kökleri daha eskilere uzansa da, Almanya’ya Türk işçi göçü, resmen 1961’de yapılan iş gücü alım antlaşmasıyla başlamıştı. Aradan geçen yarım yüzyılda, Almanların "konuk işçi"lerinden bir bölümü geri d...
%35 16,67 ₺ 10,84 ₺