Korhan Kaya

Korhan Kaya 1959 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun olmuştur. 

1985 yılında Hindoloji asistanı olan yazar, 2003 yılında aynı dalda profesör unvanını almıştır. Görevi sırasında pek çok defa Hindistan'a giderek oradaki üniversiteleri inceleme fırsatı yakalamıştır. Yazarın Hindoloji ile ilgili otuzu aşkın makalesi, çeviri ve telif olmak üzere 24 kitabı bulunmaktadır. 



Korhan Kaya Kitapları
0 kişi
Hint felsefesinin temellerine inildiğinde, belki de diğer toplumlarda hiç olmadığı kadar uygarlığın başlangıcına her bakımdan temas ederiz. Kurban, ayin ve tören bilgisi… Brahmanlar, krallar, savaşçıl...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
Sāmkhya teori, Yoga pratiktir. Sāmkhya bilinmeden Yoga’nın tam olarak anlaşılması imkansızdır. Sāmkhya Hindistan’da, hatta belki de tüm dünyada, din dışı felsefenin de ilk habercisidir. Hint edebiyat...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
1 kişi
Hinduizm, çok tanrılı bir inanç olarak, zengin mitolojisi, renkli bayramları, yaşam boyu süren törenleri ile dünyanın en renkli dinlerinden biridir. Bir Hindu, doğumundan ölümüne kadar törenlerle yaş...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Hint mitolojisi Sözlüğü, engin bir mitolojinin başlıca tanrılarını, kavramlarını, kaynaklarını, öyküleri, temelleri, çerçeveleriyle birlikte sunuyor. Özgün Sanskrit kaynaklarından derlenmiş örnek parç...
%15 21,00 ₺ 17,85 ₺
1 kişi
Hindistan tanrıların ve tanrıçaların diyarıdır. Oradaki her dağda, her ağaçta, her nehirde tanrılar ve tanrıçalar yaşar. İnanç böyledir. Hindistan’a Ariler gelmeden önce, bu alt kıtada yaşayan Munda...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Hindistan, Batı’yı masal edebiyatıyla, Doğu’yu ise Buddhizm yoluyla etkilemiştir. 2500 yıllık bir geçmişe sahip olan Buddhizmi, yayıldığı sahaların özelliklerini de göz önüne alarak tam mânâsıyla anla...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Hindologlara ve Hint kültürünü iyi bilenlere sorulan en yanlış sorulardan bir tanesi “Hindistan’ın dili nedir?” sorusudur. Çünkü bir kıta büyüklüğünde olan Hindistan’da onlarca değil, yüzlerce dil var...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
HindiTürkçe SözlükTürk Dil Kurumu Yayınları
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
2 kişi
Bu kitap, dünya tarihinin basılmış ilk kitabının Türkçe çevirisidir. İngilizce’de “DiamondSūtra”, Türkçe’de de “Elmas Sūtra” şeklinde söylenen eserin Sanskrit orijinal adı “VacraççhedikaPracnāpāramitā...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
2 kişi
“Gerçek Dharma’nın Lotusu” anlamına gelen Saddharmapundarīka, Mahayana Buddhizmi’nin en çok bilinen eserlerinden biridir. Dünyada kısaca “Lotus Sütra” olarak tanınmıştır. Oldukça uzun bir metindir ve...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
Tükendi
2 kişi
Yoga, aklın gereksiz düşüncelerden arındırılarak sarsılmaz bir huzura erdirilmesidir.İnsan, sahip olduğu biçim içinde, yani kendi kalesinde, huzurlu olmak için nasıl bir yol izlemelidir? Yoga felsef...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanskrit dili ölü bir dil olmasına rağmen, Hint kültürünü oluşturan dil olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Hintlilere ait olağanüstü büyüklükteki edebiyat neredeyse tamamen bu dile dayanır. Bu...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
Tükendi
0 kişi
2500 yıl önce yaşamış olan Buddha'nın düşüncelerinin günümüz dünyasında değer bulması çok ilginçtir. O, mal-mülk, çocuk her türlü kazanımların gereksiz yük olduğunu söyleyen, nefretin de sevginin de s...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç. Dr. Korhan Kaya'nın bu kitabı, Hint toplumunda dinsel düşüncenin gelişimini, 'Tanrı' kavramının evrimi merkezinde ele almaktadır. Kitap, aynı zamanda Hint din felsefesi üzerine bir çalışma niteli...
%30 4,63 ₺ 3,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Bütün insanlar dünyaya temiz gelirler; onları suçlu, günahkâr ya da kötü yapan içinde yaşadıkları toplumlardır.Masum olduğu bir konuda iftiraya uğrayan ve toplum tarafından dışlanan iyi bir insanın na...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Hinduizmi sadece bir tapınç ve inanç dizgesi olarak değil, gündelik hayatta, kültürel yakınlaşmalarda, tecimsel ilişkilerde ve genel olarak hayatı ilgilendiren bir bütünlük içinde ele alan bu kitap, b...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yedi yüz beyitten oluşan, temiz ve akıcı Sanskritiyle birçok Hint kutsal kitabı arasında özel bir yeri olan Bhagavadgita, Veda döneminin Güneş tanrılarından Vishnu'yu, çoban tanrı Krishna'yı, Upanisha...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺