Leslie S. Greenberg

Leslie S. Greenberg 1945 yılında Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. York Üniversitesinden mezun olmuştur.

York Üniversitesinde psikoloji profesörü ve Toronto'daki Duygu Odaklı Terapi Kliniğinin direktörlüğünü yapmaktadır. Psikolog ve bireyler ve çiftler için Duygusal Odaklı Terapinin kökeni ve geliştiricilerinden birisidir. Leslie S. Greenberg'in çok sayıda psikoloji kitabı bulunmaktadır. Leslie S. Greenberg Kitapları
0 kişi
İnsanın, biyopsikososyal bir varlık olması nedeniyle yaşadığı sürece, yakın ilişkilerden kaçması mümkün değildir. Yakın ilişkilerin temel yaşantılanma örneklerini aile, evlilik ve çift ilişkilerinde g...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İnsanlar, uzun zamandır duygusallıklarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda karmaşa yaşamışlardır. Bu karmaşadan kurtulmak için özel eğitimler almışlardır. Aslında, hayatta duygu hakkında edindiğimiz...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
1 kişi
Duygu Odaklı Terapi, insan işlevselliğinde ve terapötik değişimde temel olarak duyguları esas alan ampirik çalışmalarla etkililiği kanıtlanmış, hümanist görüşe dayalı bir terapi yaklaşımıdır. Duygu od...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtü-çatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide, bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaş...
%15 51,60 ₺ 43,86 ₺
0 kişi
Bu makalede terapiye Duygu Odaklı yaklaşımın özeti ve onun araştırma temeli ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımda duygu, kendiliğin yapılandırılmasında temel olarak görülmektedir ve kendiğin organizasyo...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Duygu Odaklı Terapi, insan işlevselliğinde ve terapötik değişimde temel olarak duyguları esas alan ampirik çalışmalarla etkililiği kanıt­lanmış, hümanist görüşe dayalı bir terapi yaklaşımıdır. Duygu o...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtü-çatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaşı...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtü-çatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaşı...
%15 51,60 ₺ 43,86 ₺
0 kişi
Bu dört günlük yoğun eğitimde katılımcılara psikoterapide duygularda daha doğrudan çalışmak için gereken becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitimin odak noktası deneyimsel çalışma olup çekirdek...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Kendilik bozukluklarının tanınması, farklı boyutları ile anlaşılması ve tedavisinde farklı ufuklar paylaşılırken, klinik uygulamada hayati önem taşıyan ayırıcı tanı, farklı kendilik bozuklukları üzeri...
%15 42,00 ₺ 35,70 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtü- çatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaş...
%15 51,60 ₺ 43,86 ₺
0 kişi
Duygu odaklı terapi (EFT), danışanların gelişimleri ve iyi olmalarını sağlayan kalıcı ya da sürekli değişim için duygusal değişimin gerekli olduğunu savunmaktadır. Psikoterapide hümanistik teorilere d...
%15 51,60 ₺ 43,86 ₺
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtüçatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaşıl...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Duygu Odaklı Terapi bu duygu merkezli hümanist yaklaşımın kuramı, tarihçesi, araştırmaları ve uygulamasına bir giriş sunmaktadır. İnsan işlevselliğine dair bütünüklü bir kuram olan duygu odaklı terapi...
%15 43,75 ₺ 37,19 ₺
Tükendi
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihsel gelişim içerisinde Freud'dan başlayıp dürtü-çatışma kuramı, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ve bilişsel kuramlarla süregelen psikoterapide, bugün duyguların her şeyin temeli olduğunun anlaş...
%15 43,75 ₺ 37,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu makalede terapiye Duygu Odaklı yaklaşımın özeti ve onun araştırma temeli ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımda duygu, kendiliğin yapılandırılmasında temel olarak görülmektedir ve kendiğin organizasyo...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺