Levent Bayraktar

Levent Bayraktar 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur.

Aynı fakültede 1993 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında mezun olduğu Fakülte ve Bölümde Araştırma Görevlisi, 2004 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Yardımcı Doçent ve 2011 yılında da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde Doçent olarak görev yapmıştır. Yazar hala Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. 

İLESAM ve Türk Felsefe Derneği üyeliklerinin yanı sıra Türk Yurdu, Bizim Külliye ve Felsefe Dünyası dergilerinin de yayın kurullarında yer almaktadır. Ayrıca yayımlanmış pek çok kitap bölümü, makale ve bildirisi bulunmaktadır.
Levent Bayraktar Kitapları
0 kişi
Felsefe en genel ifadesiyle; bir kültürün bilinci olarak betimlenir. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe adlı bu eser, okuyucusunu Türkiye'de felsefenin kuruluşuna tanıklık etmeye ve bunun üzerine...
%18 28,00 ₺ 22,96 ₺
1 kişi
Türk Felsefesinin imkânının ve ufkunun araştırıldığı bu eser, yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için yeni bir bilinç ve dikkate ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır. Hiçbir medeniyet felsefi dü...
%25 33,33 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Bu eser uzun soluklu, titiz ve detaylara duyarlı bir çalışmanın ürünüdür. Türkçe felsefe literatüründeki benzerlerinden pek çok yönüyle farklı olmayı amaçlamıştır. On iki yazarın yazdığı toplam on dör...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Mustafa Şekip Tunç'un 1921'de Henri Bergson'dan adapte etmek suretiyle tercüme ettiği Gülmek Nedir? Kime Gülüyoruz? adlı eseri merkeze alarak, bir dönem tahlili niteliğinde hazırlanm...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
Henri Bergson, 20. Asırda Felsefe Tarihini kökten etkilemiş büyük bir filozoftur. Felsefeye yeni kavramlar, problemler ve problematikler kazandırmıştır. Elinizdeki bu kitap, bir yandan Bergson felsefe...
%18 21,00 ₺ 17,22 ₺
0 kişi
İnsanoğlu felsefe ile varlığın özünü, temelini ve anlamını sorgular. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağı ve ilişkiyi tefekkür eder. Evrendeki yerini fark etmeye çalışır. Niçin dünyaya geldiğini v...
%18 26,00 ₺ 21,32 ₺
0 kişi
Türk Düşüncesinden Portreler, yazarın değişik vesilelerle kaleme aldığı araştırma ve bildirilerden oluşmaktadır. Burada Türkiye'de Felsefe ve Sosyal Bilimlerin kurumsallaşmasına hizmet eden kimi düşün...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
Felsefe ve Tasavvuf, daha önce değişik vesilelerle kaleme alınmış olan makale, bildiri ve mülakatlardan oluşmaktadır. Metinlerin ortak özellikleri; kültür ve medeniyetimizin temel kurumlarından olan t...
%18 26,00 ₺ 21,32 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eser, Ahilik hakkında farklı disiplinlerin yaklaşımları ve metodolojileri ile kaleme alınmış olan müstakil çalışmalardan oluşmaktadır. Birinci bölümde Ahiliğin Oluşumu, Kapsamı ve Etkile...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Medeniyet tasavvuru ifadelerinin sıklıkla kullanıldığı günümüzde, bu terimin asıl muhtevasının ve anlamının tahakkuk etmesi için medeniyetin felsefî bir birlik ve ahenk üzerine kaim olduğunu ve olabil...
%18 24,00 ₺ 19,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Bergson felsefesinin Fransa’nın ardından hemen hemen bütün dünyada yankı uyandırmasının sebebi yeni bir dil, üslup ve mesaj içermiş olmasında aranmalıdır. Bu “yeni felsefe“, Fransa’da Yaratıcı Evrim’i...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺