Levent DoğanLevent Doğan, Akademik, Araştırma & Başvuru Kitapları, Atasözleri, Deyimler ve Terimler Sözlükleri kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Doğu Türkistan Dışındaki Uygur Şairleri, Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler, Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler, Türkiye Türkçesi Grameri, Türkmen Atasözleri, Uygur Türkçesi Grameri olarak sayılabilir.

Levent Doğan kitapları; Kriter Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Paradigma Akademi Yayınları, Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar, Parafiks Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Levent Doğan tarafından yazılan son kitap "Türkiye Türkçesi Grameri", Paradigma Akademi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Levent Doğan Kitapları
0 kişi
Sözlü geleneğin bir ürünü olarak dilden dile aktarılıp geçmişten günümüze uzanan bir köprü olan atasözleri de bu büyük hazinenin en önemli kaynaklarından biri olarak göze çarpmaktadır. Atasözleri topl...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Bu eser Türkiye'de yaşayan tanınmış Uygur şairi ve bilim adamı Sultan Mahmut Kaşgar'nın eserlerini Türkiye'deki edebiyat severlere tanıtmak için hazırlamasının yanında, ana hatlarıyla Modern Uygur Tür...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Türk Dünyasının bugün yalnız bırakılmış, kaderine terk edilmiş, ama kökleri asırlar öncesine uzanan Uygur Türkü’ne yapılacak en iyi hizmet kanaatimizce; onların tarihlerini araştırıp, edebî eserlerini...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Doğu Türkistan toprakları geçmişten günümüze kadar pek çok büyük şair, yazar ve fikir adamı yetiştirmiştir. Bunların hepsinin ortak gayesi ise canlarından çok sevdikleri ana vatanlarında özgürce yaşam...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta dilin genel olarak tanımını yaparak, dil bilimi ve dil bilgisi disiplinlerinin inceleme sahasını, Türk dilinin tarihî çağlarını ve Türklerin bu süreç içerisinde kullandığı yazı sistemlerini...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Uygur edebiyati, eser, sanatçi ve muhteva bakimlarindan Türk edebiyat(lar)i içerisinde ayricalikli bir konuma sahiptir. Bu sahanin en öne çikan edebi türü siirdir. Elinizdeki eser, Günümüz Uygur Sairl...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Farklı zaman ve coğrafyalarda kilometrelerce uzaklıkta yaşamış dahi olsalar tarihi, soyu, dili, kültürü bir, duyuşu, düşünüşü aynı, bir milletin evlatları olan Türkler, pek çok değerlerini, şahsiyetle...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Dilinin güneydoğu grubunda yer alan günümüz Uygur Türkçesi ve Uygurlar üzerine yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir husus, Uygur Arap harfli metinlere yok denecek kadar az yer verilmesidir. İşte...
%30 24,07 ₺ 16,85 ₺
Tükendi
0 kişi
Atasözlerimiz, milletimizin ortak hafızasının ürünü olan veciz ifadelerdir. Binlerce yıllık bir tecrübenin eseri olmanın yanında az sözle çok şey ifade etmek gibi olağanüstü bir kullanım özelliğine de...
%30 29,63 ₺ 20,74 ₺
Tükendi
0 kişi
- Ehmet İgemberdi Nicadi - Sultan Mahmut Kaşgarlı - Muhemmed İmin Hezret - Tuygun Abduveli'nin şiirlerinden seçmeler
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüz Uygur edebiyatı içinde Doğu Türkistan dışında vücuda gelmiş bir edebiyatın varlığı dikkat çekmektedir. Doğu Türkistan dışında meydana getirilen bu edebiyatın özünü de Doğu Türkistan’a duyulan...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺