Levon Panos Dabağyan

Levon Panos Dabağyan Türkiye ermenisi araştırmacı ve yazar. 11 Kasım 1933 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1967 yılında Yeni İstanbul Gazetesi ile gazetecilik mesleğine başlamıştır. Bazı Ermeni gazetelerde çalıştıktan sonra bir çok yerel gazetelerde görev yapmıştır. Yazar 7 Mayıs 2017 yılında hayatını kaybetmiştir. 
Levon Panos Dabağyan Kitapları
0 kişi
Levon Panos Dabağyan bu eserinde, bir semtini sevmenin bile bir ömre değdiği, Bir taşına bütün bir Acem mülkün feda edildiği İstanbul'da gezdiriyor. Eyyüp Sultan'dan başlayıp Yeşilköy'e uzanıyor. Piye...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Niçin İstanbul değil de "Konstantiniyye" serlevhası nâçiz eserimizin adı oldu!.. Çünkü, böylesi yakışırdı. Çünkü hiçbir zaman "İstanbul" feth edilemez. Bu mukaddesat Feth-i Mübin'den sonra mezkûr Beld...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın Anadolu topraklarında başlayıp üç kıtaya yayılan hükümranlığı süresince kendilerinden en çok faydalandığı milletin Ermeniler olduğunu söylemek abartılı bir ifade sayılmaz. Ermeni kavminin...
%30 47,00 ₺ 32,90 ₺
0 kişi
Türklerin Anadolu topraklarına adım attığı ilk andan itibaren kader birliği yaptığı, senelerce barış içinde bir arada yaşadığı Ermeni milletinin kahir ekseriyeti, 20. yüzyıl başlarında yaşanan acı ver...
%30 52,00 ₺ 36,40 ₺
%30 36,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Başbuğ Türkeş ve MilliyetçilikSiyasi Hayatım ve DüşüncelerimYedirenk Kitapları
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Ermeni meselesi bilhassa günümüzde adeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir. Bu niçin böyledir? Türkiye´yi bölüp parçalamak isteyen...
%18 65,00 ₺ 53,30 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nin özellikle madden zayıflaması başta olmak üzere, çeşitli gaileler içinde Anadolu toprakları ile daha titiz bir şekilde ilgilenmemesi, Osmanlı Devleti'ni "bölüp parçalamaya" çalışan...
%18 61,00 ₺ 50,02 ₺
0 kişi
Dünya siyasi tarihinin hakkında en çok tartışılmış isimlerinden, Osmanlının son dönem padişahlarından olan II. Abdülhamid ve dönemi, kendisini bir Osmanlı Ermenisi olarak nitelendiren Levon Panos Daba...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Dünya siyasi tarihinin hakkında en çok tartışılmış isimlerinden, Osmanlının son dönem padişahlarından olan 2. Abdülhamid ve dönemi, kendisini bir Osmanlı Ermenisi olarak nitelendiren Levon Panos Dabağ...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Bu kitap öncelikle ''Ermeni Örgütleri''nin işine gelmez. Çünkü; Ermeni Milleti'nin ''Milli varlığını'' doğrudan ''Türk Milletine'' medyunolduğunu hemen her Türk-Ermenisi ve Dünya Ermenileri okuyabilme...
%30 58,00 ₺ 40,60 ₺
0 kişi
"İbret almamız icab eden bu değerlendirme.Bir kehanet değil; olağan üstü bir zekanın, bir emsalsiz uzak görüşlülüğün ürünüdür!.."Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiy...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Türkler Anadolu topraklarına ayak basıp denizle irtibata geçtikleri ilk zamanlardan itibaren, mevcut savaşçı özelliklerini denizciliğin gerekleriyle birleştirmişler ve yüzlerce yıl boyunca Akdeniz'in...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, kırk yıllık bilgi ve birikimin dile geldiği bir eserdir. Yılların tecrübesiyle, olayların objektiften süzülüşüdür.Yanlışların, yanlışların düzeltilişidir. Okumaya, öğrenmeye, araştırmaya teş...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;Kerpetenlerle surun dişleri sökülecekYürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın..!Sen...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünyayı kan ve gözyaşına boğan 2. Dünya Harbinin üzerinden bunca zaman geçti. Yeni Dünya Düzeninin haritasını çizen ve tarihini yazan galiplerdi. İnsanlığa, kırım ve katliamın tarihi galipler tarafınd...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta, Türk tarihi ve özellikle son dönem siyasi hayatını da ciddi ve derinden etkileyen 1915 Ermeni Tehciri, konunun içinden ve aynı zamanda tarihçi olan bir Türk Ermenisi tarafından enine boyun...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"...Sinema Dünyası'nda yer alan milletlerin sinema alanındaki faaliyetlerini bütün (izm)lerin dışında tutmak ve sadece sanat ile sanat faaliyetleri içindeki siyasi taktiklerin hakiki çehresini sunmak,...
%18 29,63 ₺ 24,30 ₺