Louis Althusser

Louis Althusser 16 Ekim 1918 yılında Cezayir'de dünyaya gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşının başında Almanlara tutsak düşen yazar savaşın sonuna kadar özgürlüğüne kavuşamamıştır. Paris'te Ecole Normale'de felsefe doçenti olarak görev yapmıştır. Otuz yaşına kadar koyu bir Katolik olan yazar daha sonra eşiyle tanışmış ve Komünist Parti'ye üye olmuştur. Ruhsal dengesi bozuk olan yazar 1980 yılında eşini boğarak öldürmüş ve rahatsızlığından dolayı ceza almamıştır. 22 Ekim 1990 yılında bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Louis Althusser Kitapları
0 kişi
Felsefenin, daha genel anlamıyla düşünmenin yalnızca felsefecilere ya da entelektüellere bırakılamayacak kadar ciddi bir iş, bir mücadele alanı olduğuna inanan Althusser, meslekten felsefeci olmayanla...
%30 31,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Marx İçin yeniden!“İlk hayaletlerden birinin Hegel’in gölgesi olduğunu görmek…” Şurası artık kesin, ancak ekonomi (kapitalizm) temelinde varolabilen nasyonalizm ile sosyalizm arasındaki netameli ilişk...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
“Montesquieu’yü Montesquieu yapan özellik, ele aldığı konuya duyduğu merak değil, sahip olduğu zekâdır. Anlamaktan başka bir şey istemiyordu. Bu yolda gösterdiği çabayı ve duyduğu gururu açığa vuran b...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Gelecek Uzun Sürer’in ilk baskısı 1992’de, yani yirmi üç yıl önce yapıldı. Elinizdeki kitap 2007’de yapılan ikinci basımın çevirisidir. “Gelecek Uzun Sürer” ile “Olanlar” birinci basımda olan kısımlar...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Felsefe hiçbir şekilde masum değildir. Bütün bu parlak ve ince düşüncelerin ufkunda beliren dünyası, onun reel dünyası, insanların ve kavgalarının dünyasıdır: sınıf mücadelesinin dünyası.Felsefede Mar...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
%23 9,26 ₺ 7,13 ₺
0 kişi
Louis Althusser 20. yüzyılın ikinci yarısında Marksist düşüncede önemli etkisi olmuş filozoflardan biri. Althusser’in Marx ve Lenin’i yeniden okuma girişimi ve bu sayede Marksizm içinde yaşanan krizi...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Siyasi ve Felsefi Yazılar'ın bu 4. cildi, Louis Althusser'in yaşarken yayınlamamış olduğu elyazısı metinlerden oluşuyor. Daha 1970'lerden itibaren Marksizmin krizini teşhis eden Marksist düşünür, kriz...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Althusser’den Önce Louis Althusser, bir geçiş dönemi yazıları derlemidir. Katolik Althusser’den Marksist Althusser’e geçişin izleri gizlidir bu metinlerde. Yazılar’ın bu ikinci cildi, Genç Althusser’i...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Yazılar’ın bu altıncı ve son cildi, Althusser düşüncesinin klasik temalarından oluşan metinleri bir araya getiriyor. Felsefe, bilim, din ve ideoloji nasıl tanımlanmalıdır ve aralarındaki ilişkilerin d...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Felsefi ve Siyasi Yazılar’ın beşinci cildi, İki Filozof: Machiavelli ve Feuerbach adını taşıyor. Tam olarak ifade etmek gerekirse politika ve din üzerine yoğunlaşıyor burada Althusser. Machiavelli ve...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Althusser’in yayımlanır yayımlanmaz dünyada büyük yankılar uyandıran ünlü makalesini, bu makalenin ilk versiyonunu ve burada dile getirdiği fikirlere yönelik eleştirilere daha sonra verdiği cevapları...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Karl Polanyi, “yoksulluk” toplumda süren “doğa”dır, demişti.Çoktandır sadece kendilerini ve kendileri gibi düşünenleri ideolojinin dışında, başkalarını da daima ideolojinin içinde gören siyasi, felsef...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
Tükendi
0 kişi
72 Baharında, İngiliz komünist filozof John Lewis, Brintanya Komünist Partisi’nin dergisi Marxism Today’de "Althusser Vakası"na iki yazı ayırır. Teşhis: had safhada dogmatizm. tahmin hastanın fazla öm...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Makyavel'in Yalnızlığı Althusser'in kuramını oluşturan önemli çalışmalarını ya da Althusser'in Mirasını bir araya getiriyor. Bu kitap Althusser'in Türkçe'de şimdiye kadar yayımlanmamış bazı temel çalı...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Althusser’in Marksist teoriye en önemli katkılarından biri. Klasik felsefenin ezeli “ruh-madde” karşıtlığının dışına çıkan düşünür, “ruh”u ya da “düşünce”yi, maddenin bir yansıması değil, toplumun som...
%25 5,19 ₺ 3,89 ₺
Tükendi
0 kişi
"Ne var ki, felsefi sorular, bilimsel sorun değildir. Geleneksel felsefe kendi sorularına yanıtlar getirebilir, ancak bilimadamlarının kendi sorularına çözüm getirdikleri anlamda bilimsel ya da daha b...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Devrimci birikimi, tüm devrimci eylemlerin ve bu eylemlerden soyutlama yoluyla elde edilen bilgilerin toplamı olarak tanımlarsak şayet, elinizdeki metin çok önemli bir devrimci pratiğin eleştirisini v...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kapital’i Okumak, Marksizmin temel kitabı Kapital’in mantığını tüm keşifleri ve dehasıyla ortaya koyuyor...Bu dupduru ve berrak kaynak suyunun, köprülerin altından akma vaktinin gelip çattığını haykır...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
Tükendi
0 kişi
"Son bir şeyler söylemek gerekirse, en başta söylediklerime geri dönüp, tek başına yola çıkan ve gerçekten de tarihin yeni topraklarını keşfeden bu adamın kafasında, evine geri dönmekten başka bir şey...
%30 12,04 ₺ 8,43 ₺