Lütfi İnciroğluLütfi İnciroğlu, Hukuk, Hukuk Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu olarak sayılabilir.

Lütfi İnciroğlu kitapları; Adalet Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Lütfi İnciroğlu tarafından yazılan son kitap "Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu", Adalet Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Lütfi İnciroğlu Kitapları
0 kişi
Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda, yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda ciddi daralmalar meydana gelmekte ve ortaya çı...
78,00 ₺
0 kişi
Dördüncü baskısı gerçekleştirilen bu kitap, İş Kanununda yapılan en son değişiklikler ile güncel Yargıtay kararları ve öğretide geliştirilen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiş.İş hukuku uygulam...
130,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağımızda ülkelerin en önemli ve öncelikli konularından biri de insan sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmayan bir kimsenin ülkesine, ailesine, kendisine ve çalı...
58,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, özellikle yeni uygulamaya konulan yoruma açık yasal düzenlemelerin açıklanması, soru-cevap ve Yargıtay kararlarıyla desteklenerek uygulamacılara sunulmasını hedeflemektedir.Bu kitap farklı b...
69,44 ₺
Tükendi
0 kişi
- Genel hükümler- İş sözleşmesi, türleri ve fesih- Ücret- İşin düzenlenmesi- İş sağlığı ve güvenliği- İş hayatının denetim ve teftişi- Ceza hükümleri
51,85 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışanların işyeri ortamının fiziki tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası çok sayıda mevzuat düzenlemesi bulunmaktadır. Çünkü çalışanların  sağlıklı ve güvenli biçimde çalışm...
%8 27,78 ₺ 25,56 ₺
Tükendi
0 kişi
İş sağlığı ve güvenliği ilke ve kurallarının tüm çalışanlar için ortak olması nedeniyle, kamu ve özel sektör işverenleri (işveren vekilleri) de bu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun öngürdü...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺