Lütfi SunarLütfi Sunar, Akademik, Araştırma - İnceleme, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Değişim Sosyolojisi, Dünyada Tarihçilik, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Sosyal Tabakalaşma, Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (2 Cilt Takım), Türkiye’de Toplumsal Değişim olarak sayılabilir.

Lütfi Sunar kitapları; Ayrıntı Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Lütfi Sunar tarafından yazılan son kitap "Sosyal Tabakalaşma", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Lütfi Sunar Kitapları
0 kişi
Tabakalaşma nedir, nasıl açıklanabilir? Son 40 yılda tabakalaşma sistemlerinde yaşanan değişimler nelerdir? Sosyolojide tabakalaşma konusu nasıl ele alınmaktadır? Türkiye'de toplumsal yapı ve tabak...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Toplumsal değişme nedir?Toplumlar nasıl değişirler?Değişimi açıklayan temel teoriler hangileridir?Türkiye'de değişimin temel dinamikleri nelerdir? Toplumsal değişim sosyolojinin tüm konu, kavram ve k...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Sosyoloji tarihi Marx ile Weber arasında oluşturulan karşıtlık ekseninde inşa edilmiştir. Weber’in daha sağlığından başlayarak Marx’ın karşısında konumlandırılması ve Marksizme bir cevap olarak sunulm...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
Tabakalaşma ve eşitsizlik çalışmalarının seyri nasıldır? Son 40 yılda Türkiye’nin toplumsal yapısı ne şekilde değişmiştir? Türkiye’de tabakalaşmanın aldığı yeni biçimleri nelerdir? Türkiye’de eşits...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
İnsanın mahiyetine ilişkin tasavvurlar, tarih boyunca insani eylemlerin etik. politik ve metafizik yönelimlerini tayin etmiştir. Dolayısıyla ahlaki tercihlerden toplumsal örgütlenmelere, devlet düzenl...
%18 28,00 ₺ 22,96 ₺
0 kişi
Herodotos’la başlayan geçmiş hakkında “araştırma” (historia), baskın kültürlerin etkisiyle Ortaçağ’da dini otoritelerin yaşam ve eylemlerini onaylayan kroniklere dönüşmüştür. Rönesans, Hümanizm ve Ayd...
%17 30,00 ₺ 24,90 ₺
0 kişi
İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulun­maktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir top­l...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Toplumsal değişim nedir?Türkiye'nin toplumsal yapısını nasıl açıklarız?Türkiye'de toplumsal değişimin dinamikleri nelerdir? Sosyolojinin temel çalışma alanı olan toplumsal yapı ve değişim çerçevesind...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Sosyolojinin köşe taşlarından birisi olan toplumsal değişimi incelemek neredeyse sosyolojinin bütün alt alanlarını kapsayan bir çalışma yapmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple başlangıcından bugüne ka...
%8 27,78 ₺ 25,56 ₺