M. Fatih Andı

M. Fatih Andı 1962 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1987 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1993 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent unvanını almıştır. 

1998-1999 eğitim öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesinde dersler vermiştir. Yazar hala İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doçent olarak görev yapmaktadır. M. Fatih Andı Kitapları
0 kişi
"Her roman, farklı gözlerle görülen hayatın, farklı kalemlerden yeniden yorumlanışı demektir. Her romancı, kaçınılmaz olarak kendi idrak edebildiği, farkına varabildiği ve kuşatabildiği hayatı eserine...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Şiir, “Güzellik güneşi”nin “söz iklîmi”ne aksedişidir.Ve her bir hakiki şiir, bu dünyayı daha aydınlık kılmak için o güneşe tutulmuş birer aynadır.Şairlerse, bu aynalarla bizim gözümüzü alan bir ışık...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Bütün büyük edebiyatların bel kemiğini teşkil eden maddi-manevi temel, ölçü, mizan, denge gibi unsurları bizim klasik ve çağdaş edebiyatımızda nasıl ve nerede görüyoruz? Dünden bugüne, geçmişten günüm...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Şairliği, pek çok türde eser verdiği nasirliği ve vefatının üstünden otuz yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen süregelen yoğun etkisiyle Cahit Zarifoğlu, hiç kuşkusuz Türk edebiyatının en önemli...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı için aslında yeni bir tür olan roman, bugün artık Türk okuru için de “edebiyat” denince akla gelen ilk edebi türlerden biri. Peki romanın Türkiye’ye girişi nasıl oldu? İlkin nasıl roman...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr adlı romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir. 
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Eser, Ahmet Midhat Efendi’nin Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları adlı romanının Latin harflerine aktarılmış şeklini içermektedir.
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Hayata edebiyatla bakmak, hayatı çoğaltmaktır, büyütmektir, zenginleştirmektir. Hayata edebiyatla bakmak, hayatı bir sanatın estetik açılımları ile güzelleştirme inceliğidir. Hayata edebiyatla bakmak,...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Türk Edebiyatı 19. asırda gelişme seyri ve gösterdiği değişiklikler yönünden hem nazım hem de nesir sahalarında bir dnüm noktasına gelmiştir. Edebiyatımızda köklü değişmelerin vuku bulduğu bu devrede...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Sonmez bir soz ocagidir Istiklil MarsiOndan tutusur cumle ocaklar.Ondan tutusan ocaklar,Solmayacaklar.O yuzden bu marsa hikimdir gelecek zaman.Bu zamana ayarlidir kelimeler, kavramlar.Orda bulur oz ki...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Şiir, "Güzellik güneşi"nin "söz iklîmi"ne aksedişidir. Ve her bir hakîkî şiir, bu dünyayı daha aydınlık kılmak için o güneşe tutulmuş birer aynadır. Şairlerse, bu aynalarla bizim gözümüzü alan bir ışı...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Çanakkale Harbi, vuku bulduğu zamana kadarki iki yüz yıllık ma’kus tarihi yazgımızın ilk defa iyiye, müsbete döndüğü bir olaydır. Çanakkale Harbi, iki yüz yıllık emperyalist Batı saldırısına karşı il...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
“Modern aydın, akreple dost olan, akrepler çoğaltan insandır. Modernleşmeci toplumların Batıcı aydınları ise, bütün gafillikleri, safdillikleri, acziyet veya ihanetleri ile “akrebi kuyruğundan tutan”...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Tarih boyunca Peygamber edebiyatı, Müslüman edebiyatların en bereketli, en canlı tema damarlarından birisini teşkil etmiştir. Bu edebiyatın mecrasını takip etmek, Müslüman hassasiyetinin çağlar iç...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Edebiyat, hayata güzel bakmanın, ardında güzel hayatları ve bu hayatların güzel nişânelerini bırakmanın bir yoludur. Hayata edebiyatla bakmak, hayatı çoğaltmaktır, büyütmektir, zenginleştirmektir. Hay...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
Tükendi
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Her roman, farklı gözlerle görülen hayatın, farklı kalemlerden yeniden yorumlanışı demektir. Her romancı, kaçınılmaz olarak, kendi idrâk edebildiği ve kuşatabildiği hayatı eserine taşır. Hayatın bu şe...
%25 10,19 ₺ 7,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Sefaretnameler Osmanlı Devletinin yabancı ülkelere gönderdiği elçilerin yahut buradaki elçilerde görev yapan bürokratların düşünce gözlem ve izlenimlerini layiha yahut risale şeklinde kaleme aldıkları...
%25 5,56 ₺ 4,17 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,94 ₺