M. Nesim Doru

M. Nesim Doru 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş ve lisans eğitimini tamamlamıştır. 

2001 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümde yüksek lisans, 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümde öğretim üyesi ve doçent olarak görev yapmıştır. Yazar hala aynı fakülte de profesör olarak görevini sürdürmektedir.  M. Nesim Doru Kitapları
0 kişi
Düşünce tarihinde Süryânî düşüncesinin önemi, antikitenin İslam dünyasına aktarılmasında oynadığı roldür. Süryânî düşünürler bir yandan Antik Yunan düşüncesinin önemli eserlerini Arapçaya çevirirken,...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
Felsefi düşüncenin tarihsel gelişiminde Hint, Çin, Grek, Roma, Yahudi, Hristiyan ve İslam medeniyetleri gibi birçok düşünce sisteminin katkısı olduğu varsayılır. Günümüzde Hristiyan felsefesi veya Hri...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
İşrakilik, Şihabüddin es-Sühreverdi (öl.587/1191) tarafından sistemleştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini temsil etmektedir. Bu durumda İşrakiliğin araştırılması, sadece bu eko...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Divana İrfan Seyid Qedri Haşimi Nubihar Yayınları
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Bu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin'den Haleb'e, Bağdat'tan İsfahan'a ve Istanbul'dan Kurtuba'ya kadar bu coğrafyada ortaya çıka...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Kitapta, sosyal bilimler alanında ’araştırma esnasında’ ve ‘yayın sürecinde’ yaygın olarak karşılaşılan etik sorunlar ele alınmaktadır. Çalışmanın içeriği, başta sosyal bilimler olmak üzere tüm disipl...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam felsefesi geleneği, meşşaîlik, felsefî tasavvuf ve işrakîlik olmak üzere üç temel sacayağı üzerinde durmaktadır. Bu temel düşünce alanlarından biri olan işrakîlik, Şihabuddîn es-Sühreverdi(öl. 5...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Mela, İslam düşünce geleneğinin belli başlı disiplinlerinin hemen hemen hepsiyle hemhal olmuştur. Ancak en çok da onun tasavvuf felsefesi ile ilgili konularla ilgilendiği söylenebilir. Sufi dil, onun...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
Tükendi
0 kişi
Melaye Ciziri, sadece Kürt edebiyatında bir şaheser olarak kabul edilen Divan'ın sahibi bir şair değil, aynı zamanda İslam düşüncesinin bir çok disiplinine vakıf bir sufi düşünürdür. O, divanında özel...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺