M. Orhan Okay

M. Orhan Okay, 26 Ocak 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirip öğretmen olmuştur. Artvin lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.

Diyarbakır lisesinde iki yıl çalıştıktan sonra Erzurum Atatürk üniversitesine yeni Türk asistanı olarak girmiştir. 1963 yılında doktor unvanı almış, 1975 yılında doçent, 1988 yılında da profesör olmuştur.

M. Orhan Okay 1994 yılında kadar bu üniversitede, daha sonra Sakarya Üniversitesinde görev yapmış, 1996 yılında da emekli olup Fatih üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde redaktör olarak çalışmaya başlamıştır.

M. Orhan Okay, ilk yazısını 1953 yılında Türk Sanatında yayımlamıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmış, 13 Ocak 2017 yılında da İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.M. Orhan Okay Kitapları
0 kişi
Bu kitap bir dönemin edebiyat tarihi olma iddiasında değildir. Bununla beraber yer yer bir edebiyat tarihi özeti sayılabilecek bahisler vardır. Ele alınan konular üzerinde yazarının yeni araştırmaları...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyıl Türk fikir hayatına yön verenler arasında Necip Fazıl'ın özel ve önemli bir yeri vardır. O hem tek parti devrinin düşünceyi "tek"e zorlayan baskısı altında, başka türlü düşünülebileceğ...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
“Denemeler kitabımın adını ‘Kağıt Medeniyeti’ koyarken belki birçokları için çağımızın bilgisayar çağı olduğunu düşünmedim değil. Bilgisayar, ‘genel ağ’ teriminde kullanıldığı gibi gerçekten bir ağ gi...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
"Pek az şair Mehmed Akif kadar içinde yaşadığı toplumun parçası haline gelmiş ve onunla haşir-neşir olabilmiştir. O, adetâ bir toplum mistiği gibidir. Cami kürsüsünden kahvehane ve meyhane peykelerine...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Modernleşme, bir buçuk asırdan beri bütün milletlerin konusudur. Yenileşmenin, modernleşmenin en kolay ve en rahat zemin bulduğu alan ise edebiyattır. Osmanlı Devleti’nin yönetimde, hukukta, eğitimde...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Edebiyat, sözün zenginliğinden faydalanarak diğer bütün güzel sanatları kendi bünyesinde toplama gücüne sahiptir. Bütün güzel sanatların hususiyetlerini, güzellik ölçülerini, ulaşmak istedikle-ri hede...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Kendini yayın hayatına verdiği 1883-1887 yılları arasında 16 kitap ve 200'den fazla makale yazmış olan Beşir Fuad, yazı hayatı içinde ilgi de tepki de gördü ve intiharının ardından kısa bir süre sonra...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
1976 yılında Dergah Yayınları'nı kurma hazırlıkları yaptığımız sırada rahmetli Prof. Dr. Mehmet Kaplan bize: Çocuklar, Türkiye'nin en önemli yazarlarından biri olmasına rağmen, ihmal edilmiş, üstünde...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Klasik edebiyatımızda şiir sanatına dair bize ulaşan müstakil bir kitap yoktur. Tanzimat devrinde şiire dair tartışmalar neredeyse tamamen gazete ve dergi sayfalarında yoğunlaşır. Cumhuriyet devrinde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu eserde, her biri apayrı bir kıymet olan seçkin aydın ve sanatçılarımızın edebiyattan tarihe, tarihten bilime, bilimden şiire, şiirden musikye bütün kültür hayatımız üzerinde yaptıkları son derece ö...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Nurettin Topçu’nun bana yazmış olduğu mektupları yayımlanmak üzere kaleme aldığım bu kitapta okuyucu, tamamı belki iki formayı geçmeyen bu 18 mektubun dışında, daha çok benim hatıra ve izlenimlerimi b...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Silik Fotoğraflar, sadece bir portreler kitabı değildir. Çoğu, tasvir edilen şahısların vefatı veya ölüm yıldönümleri vesile edilerek yazılmış, bazılarında da başka vesilelerle yazılırken arada bir ve...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Böyle birkitabın çeşitli konularda yapılmış mülakatlarla anket soruşturma cevaplarını biraraya getirmekten fazla bir iddiası olmaması tabiidir. Editör, bu tip yazıların yayınlanmasını teklif edince bi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Güzel Yazılar - Gezi-Hatıra Türk Dil Kurumu Yayınları
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Paris... Güneşin cimri davrandığı, kapalı havaların ve yağmurun bol olduğu iklimi, bu yüzden her zaman yemyeşil parkları, hemen şehrin içinde sayılabilecek ormanları, gündüzün ve gecenin her saatinde...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat EfendiOrhan Okay Bütün Eserleri:2Dergah Yayınları
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın öğrencisi Prof. Dr. Orhan Okay’a mektuplar. 
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını...
%15 9,26 ₺ 7,87 ₺