M. Sadi Çögenli

M. Sadi Çögenli, 22 Ocak 1949 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum'da tamamlamış, ardından Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur.

Üniversitede öğrenimi devam ederken aynı zamanda da Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Bölümünde memur olarak çalışmıştır. 1981 yılında Doç. Dr. M. Nazif Şahinoğlu'nun danışmanlığında "Hicri 6. ve 7. (501-750) Asırlarda Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler" adlı doktora ön çalışması ile yüksek lisansını tamamlamıştır.

M. Sadi Çögenli, 1983 yılında mezun olduğu bölümde Arapça okutmanı olarak atanmış, 1986 yılında Doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatlarında tamamlamıştır.

1995 yılında Kazakistan Bilim Başkanlığının resmi daveti üzerine Almatı şehrinde Süleyman Demirel Üniversitesinin kurucu rektörlüğünde bulunmuştur. Lisans ve lisansüstü tez danışmanlığı yapmış, Kazakistan Cumhuriyetinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası almıştır.M. Sadi Çögenli Kitapları
0 kişi
Kasik Arapça dil bilgisi eğitimi için hazırlanmış olan ‘’Kur’an’ın Dil Yapısı’’ adlı bu kitap çoktan beri duyulan bir ihtiyacı karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.İsminden de anlaşılacağı üzere Kur’an...
%20 100,00 ₺ 80,00 ₺
0 kişi
Kullanım Örnekleriyle Arapça Edatlar SözlüğüCantaş Yayınları
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Fiiller ve ÇekimlerCantaş Yayınları
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Sarf Mecmuası Emsile Bina Maksud İzzi Cantaş Yayınları
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
XV. yy başlarında Kahire'de Araplara Türkçe öğretmek üzere Arap kökenli bilginler tarafından yazılmış bir gramer kitabı olan eserin, tek yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa bölümünde...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
Tükendi
%36 25,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Memlük Devleti'nde (1250-1517) döneminde Türkçeye ilginedeniyle Araplara Türkçe öğretmek için kitaplardan biri olan yazılmış olan Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî adlı eser, kelime...
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Ayet ve hadis esas alınarak hazırlanan bu eserde, belagat öğretimi daha da kolaylaştırmak için konular sistematik kalıplar çerçevesinde ele alınmış ve çoğunlukla ayet ve hadis'ten birer örnek verilere...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺