M. Turhan Tan

M. Turhan Tan 1886 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Öğrenimini memleketinde tamamladı. Bir dönem Sivas lisesinde tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a giderek belediye’de çalıştı. Açılmış bir sınavda başarılı oldu ve Üsküdar lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı.

Daha sonra içişleri bakanlığına geçiş yaptı çeşitli yerlerde kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerinde bulundu. Bir dönem milletvekili olarak görev yaptı. Cumhuriyet gazetesinde bir süre fıkra yazarlığı yaptı. Tarihi romanları ile tanındı. M. Turhan Tan Halil Rüştü, Bedrettin Yılmaz gibi mahlasları kullandı. M. Turhan Tan Kitapları
0 kişi
Bu eserde; entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ün salmış Hürrem Sultan tarihi belgeler ile anlatılıyor. İki sadrazamın öldürülmesine, Şehzade Mustafa’nın katline yol açan ve iki oğlu arası...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Kız değil Sultanım, bu bir âfet! Dün geldi, ayağının tozuyla koğuşu fesada verdi. Deli desem bühtan olacak. Çünkü gözlerinde zekâ ışığı yanıyor. Akıllı desem yakışmayacak. Çünkü yaptıklarını hiçbir ak...
%50 16,50 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Timur, kâinatı titreten azametinin bu genç kız yüreğinde, minimini bir tesir uyandırmadığını anlamakla çok ağır bir ıstıraba kapıldı. Yarım asra yakın bir zamandan beri bu haşmeti, bu kudreti ve bu eş...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Genç prensin o sabah kurduğu müşavere meclisi pek gürültülü oldu. Mecliste bulunanların hepsi, şehzadeyi padişah ilân etmekte ittifak ediyorlardı. Fakat dâvanın delilleri üzerinde birleşemiyorlardı, f...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Timur, ağırlıkların yanında develerin bağlanmalarına bakıyordu. Fillerin uzaktan harekete geçmesiyle beraber onun gür sesi yükseldi.- Ateş.Şimdi, Türk ordugahının önünde uzun bir ateş zinciri peyda ol...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Popüler tarih romancılığının önemli isimlerinden Turhan Tan, Asya’nın en çok tartışılan liderlerinden Timur’u ve mücadelesini anlatıyor.Bir emriyle on binlerce esiri kılıçtan geçirten, Hindistan’ı, An...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Cengiz Han için Avrupalılar barbar deyip geçerler. İran, Arap ve Osmanlı müverrihleri de bu büyük ve çok büyük hükümdar için zalim, hunhar, dinsiz, kâfir gibi sıfatlar vermekten ve sıralamaktan geri k...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
Yeni Sarayın buğulu ve ihtişamlı atmosferinde geçen, benzersiz bir iktidar savaşı... Kırım Hanı’nın Osmanlı’ya gönderdiği hediyeler hem Sultan Süleyman’ı, hem de saray halkını etkilemişti. Değerli ku...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Agrippine Baffo’ydu adı. İtalya’nın en güzel kızlarından biriydi. Kaçırıldı ve Osmanlı tahtının veliahtına hediye edildi. Kanuni Sultan Süleyman’ın Manisa Sarayı’nda yaşayan torunu Şehzade Murat, çok...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun belki de hükümdarlığı en hak etmiş şehzadelerinden biri: Cem Sultan. Babası en kudretli padişahlardan Fatih Sultan Mehmed’di. Savaşçılık yetenekleri, yöneticilik kariyeri ve...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’na hükümdar olmuş en büyük sultan: Kanuni Sultan Süleyman.. ve onun kalbine sultan olan Kanuni’yi kendine aşık eden bir kadın: Hurrem Sultan. Saraya esir bir kız olarak girip, kı...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Venedik Cumhuriyeti’nin en güzel kızı: Adı Sinyorina Baffo... Şehzade Murad’ın yönettiği Manisa Sarayı’nın en güzel kadını: Adı Safo ya da resmi adıyla Safiye Sultan. Osmanlı İmparatorluğu’nun en görk...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Tarihi romancılığın usta ismi M. Turhan Tan, Cinci Hoca’da, kan kaybetmeye başlamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaderinin birkaç sahtekârın insafına bırakılışını, sarayda dönen entrikaları anlatıyo...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Bu işler yapılırken bir gece daha geçmişti, isyanın üçüncü gününe girilmişti. Padişah, Patrona notasına henüz ne müsbet ne menfi cevap verdiği gibi, Patrona da sarayı muhasara etmiş değildi. İbrahim P...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Genellikle tarihi romanlarıyla tanınan Turhan Tan, bu defa denemeleriyle karşımızda. Ünlü tarihçi İngiltere’den Mısır’a, krallardan cariyelere tarihte bir şekilde kendine yer edinmiş birçok ilginç mac...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Tarihi roman geleneğinin en önemli isimlerinden Turhan Tan, bu defa II. Viyana Kuşatması’nı anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da ve Akdeniz’deki durumunu izah ettikten sonra bu büyük seferin...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in ilk devirlerinde yetişen şairlerden Abdürrahman, tanıdığı ve tanımadığı kızlar için gazeller yazardı, ellerini bile sıkmadığı o zavallılarla gezip dolaşmış, gülüp oynamış gibi bir lisan k...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Bu romanda, tarihin gördüğü en büyük askerî ve siyasî dehalardan biri olarak kabul edilen Timur’un hayatı anlatılmaktadır. M. Turhan Tan’ın akıcı ve okuyucusunu her sayfada meraklandıran üslubu ile he...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Akıcı üslubu ve eşsiz betimlemeleriyle okuyucusunu tarihi anlara sürükleyen M. Turhan Tan, bu sefer sizi renkli karakterlerin iç dünyasında gezdiriyor.Bu kitap, iki psikolojik hikayeden oluşmaktadır....
%20 8,00 ₺ 6,40 ₺
0 kişi
O, senin lütfuna sığınıyor, sayende bir ülke sahibi olmak istiyor. Padişaha yakışanda kardeşini padişah yapmaktır.Hala, Cem bir cürüm işledi bana silah çekti cezasını görecektir. Bursa'da hutbe okuttu...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺