Mahfi Eğilmez

Mahfi Eğilmez 1950 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesinde Kamu Maliyesi alanında doktorasını tamamladı. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip oldu.

1972 yılında Maliye Müfettişi olarak göreve başladı. Kıdemi yükseldi ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı, Hazine Kamu Kurumları Daire Başkanı gibi üst görevlerde bulundu.

1997 yılında Hazine Müsteşarlığına atandı. Bu yıldan sonra Kamu görevinden ayrıldı. Mahfi Eğilmez Garanti Bankası yönetim kurulu murahhas üyeliği yapmaktadır.

Bunun yanı sıra Garanti Leasing ve Doğuş İnsan Gücü kaynakları şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mahfi Eğilmez İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Politikası derslerine girmektedir. Ekonomik ve mali konularda yazılmış eserlerinin yanı sıra makaleleri mevcuttur.Mahfi Eğilmez Kitapları
5 kişi
Dünya ekonomisinin sıra dışı tarihi...• Nasıl oldu da insan tüketicilikten üreticiliğe geçti? • Saban ve tekerleğin icadı ekonomileri nasıl etkiledi? • Feodalitede üretim nasıl yapıldı, nasıl paylaşıl...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
%25 77,50 ₺ 58,13 ₺
4 kişi
Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanm...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
4 kişi
Ekonomiyi herkes için bir başarı kaynağı ve kılavuzhaline getiren kitap…Bu kitabın amacı, yalnızca ekonomiyi en basit haliyle anlatmakve okuyan herkesin ekonomiyle ilgili söylenenleri, yazılanları,tar...
%20 22,50 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomiyi anladığı halde ekonomik analiz yapamamaktan şikâyet edenler için rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.Bu kitabın bir benzeri yok. Okudukça birçok çözümü niçin kendi başı...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu kitap önce sistemin tek tek parçalarının, sonra da bütününün çalışmasını göstermeyi amaçlıyor. Tıpkı bir otomobilin parçalarının tek tek sökülüp yeniden takılmasında olduğu gibi, bu kitapta yazar,...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Mahfi Eğilmez güncel örneklerle yaşayan ekonomiye mercek tutuyor. Mikroekonomi, insanın günlük yaşam içinde üretim, tüketim, bölüşüm, yatırım, tasarruf gibi alanlardaki davranışlarını anlamaya ve ana...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
1 kişi
 Küresel krizi anlamak ve Türkiye ekonomisini yorumlamak için bu kitabı okuyun!Dr. Mahfi Eğilmez, yaşadığımız küresel krizi tüm yansımalarıyla gündeme taşıyor. Krizin Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini v...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
1 kişi
İlk olarak 2002’de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş sınavlarında temel soru kitapları arasınd...
%20 37,50 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Dr. Mahfi Eğilmez, çoğumuz için bir "bilmece" olan Hazine'nin yapısını, işleyişini ve tarihsel evrimini bu kitapta akıcı bir üslupla özetliyor. Kamu maliyesi ve kamu ekonomisi açısından yeni bilgiler...
%20 17,50 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Kimdir başkaldıran? Hayır diyebilen birisi.-Albert CamusTürkiyeyi ele geçirmek zordur. Türkleri kolay kolay liderleri aleyhine ayartamazsınız. Ama bir kez Türkiyeyi ele geçirdiniz mi onu uzun süre eld...
%20 27,50 ₺ 22,00 ₺
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İlgililer için temel bir başvuru kaynağı... İktisat (ekonomi), işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve ekonometri bölümlerinde okuyan öğrencilerin...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
15 kişi
Dr. Mahfi Eğilmez bu kitapta, ekonominin temellerini oluşturan kavramları, hipotezleri, yaklaşımları, teorileri, endeksleri, göstergeleri ve kurumları ele alıyor. Ekonomiyle doğrudan ya da dolaylı ola...
%20 42,50 ₺ 34,00 ₺
2 kişi
Bu kitap, Türkiye ekonomisi üzerine yazılmış kitaplardan farklı bir bakış açısı getiriyor. Türkiye’nin ekonomik yapısını, Türk Lirasını ve parasal düzeni, ekonomi yönetiminde görev alan kurumları, Tü...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Hititlerin gizemli dünyasına bir çağrı… Mahfi Eğilmez Hititler üzerine ilk öykülerini 2002 yılında Anitta’nın Laneti adlı kitabında yayımladı. Bu öyküler büyük ilgi gördü. Kitap, uzun süre çok satanl...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
%20 11,57 ₺ 9,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Her yıl düzenli olarak yapılan savaşlar sonucunda, dışarıdan önemli bir servet ve insan gücü transferinin söz konusu olduğu dikkate alındığında, çağının diğer bütün ekonomileri gibi büyük ölçüde tarım...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺