Mahmut KabakcıMahmut Kabakcı, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu, Geçerli Fesih Nedeni Olarak Yetersiz (Kötü ve Eksik) İş Görme, Gönüllü Emeği ve İş Hukuku, Sosyal Sigorta Prim Borçlarından Şahsi Sorumluluk olarak sayılabilir.

Mahmut Kabakcı kitapları; Beta Yayınevi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mahmut Kabakcı tarafından yazılan son kitap "Sosyal Sigorta Prim Borçlarından Şahsi Sorumluluk", Beta Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mahmut Kabakcı Kitapları
0 kişi
Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İş sözleşmesi uyarınca işçinin, eser sözleşmesinden farklı olarak bir eser ve bununla bağlantılı ayıba karşı tekeffül sorumluluğu yoktur. Bu nedenle iş görme borcunun içeriğinin, aynı işte çalışan işç...
%15 32,41 ₺ 27,55 ₺
Tükendi
0 kişi
2003 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nun­da iş­ve­ren­ler için “es­nek­lik” içe­ren hü­küm­ler ön­gö­rül­müş; iş­çi­le­re ise iş, üc­ret ve sağ­lık alan­la­rın­da be­lir­li gü­ven...
%18 36,57 ₺ 29,99 ₺
Tükendi
0 kişi
•Sosyal Sigorta Sisteminde Primlerin Tahsilinin Önemi•Prim Borçlarında Şahsi Sorumluluk•Şahsi sorumlulardan Cebri Tahsil
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺