Mahmut Tezcan

Prof. Dr. Mahmut Tezcan, 1940 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1963 yılında lisans yapmış ve 1967 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesine sosyoloji asistanı olarak atanmıştır.

1971 yılında aynı fakültede ikinci lisansını tamamladıktan sonra eğitim sosyolojisi dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini 1973 yılında almıştır. 1980 yılında doçentliğe ve 1988 yılında ise profesörlüğe yükselmiştir.

Mahmut Tezcan, ABD Kaliforniya Devler Üniversitesi (UCLA), İngiltere'de Londra Eğitim Enstitüsü ve Avustralya Sydney Üniversitesinde alanı ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlıkları gibi pek çok yönetimsel görevler de üstlenmiştir.

Mahmut Tezcan, halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir ve İlköğretim Bölümü ile Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı başkanıdır.Mahmut Tezcan Kitapları
0 kişi
YÖK'ün Eğitim Fakültelerinin programlarında yaptığı değişiklikler doğrultusunda yeni konulan Eğitim Bilimine Giriş dersine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir kaynaktır. Türkiye'nin seçkin üniversiteleri...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Eserin içeriği, ülkemizde "eğitim sosyolojisi" alanında yerleşmiş bir müfredat programını oluşturmuştur. Kuşkusuz toplumsal değişmeler ülkemizde yoğun biçimde sürmektedir. Bu değişmeler akademik alanl...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Toplumun en küçük birimi olan aile, her toplumda kültürün biçimlendirdiği bir olgudur. Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Türk kültürü, aile kurumuna kendine özgü nitelikler kazandırmıştır. Aile ant...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Bu eser, ülkemizde son zamanlarda yaşadığımız olumsuz olayların kaynağı olan "değerler"in eksikliği konusunu ele almaktadır.Toplumumuz, uzun süre "değerler eğitimi"ni ihmal etmiştir. Bunun olumsuz son...
%10 29,00 ₺ 26,10 ₺
0 kişi
Kitap alana bir giriş niteliğindedir. Çocuk, toplumdaki diğer öğelerle ilişkilendirilmektedir. Şimdiye değin çocuk sosyolojisi konularından bazıları eğitim sosyolojisinde ele alınmakta idi. Aile sosyo...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Dış Göç ve Eğitim Anı Yayıncılık
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Toplumsal Bilimlere Giriş Anı Yayıncılık
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Gençlik antropolojisi ve gençlik sosyolojisinin bir araya getiren kitap, araştırmalara ve kimi kişisel gözlemlere dayanarak oluşturulmuş bir analiz çalışmasıdır. Örnek çalışmaların bir gözlem olarak k...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Kuşaklararası ilişkiler, ülkemizin temel sorunudur.Konunun her yönü eğitimimizi ilgilendirmektedir.Bugün gençliğimizin ilişkileri, dünkünden çok farklıdır. Bu farklılıkları bu çalışmada göreceksiniz....
%10 29,00 ₺ 26,10 ₺
0 kişi
Sosyolojinin bir uzmanlık dalı olan Eğitim Sosyolojisi, son yıllarda oldukça gelişme göstermiştir. Özellikle çağdaş sosyolojik kuramlardaki gelişmeler, kuşkusuz eğitim bilimine de yansımıştır. Bu çalı...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Kitabımız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde O’nun eğitim anlayışı, felsefi ve sosyolojik bir yaklaşımla ele alınmıştır. İkinci bölümde kültür kurumlarımızın oluşmasında O’nun rolü, kültürel an...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bu yapıt, sanat sosyolojisi konusuna giriş niteliğindedir. Bu konu ülkemizde sosyologlar tarafından yeterince ele alınmış ve araştırmalara konu edinilmiş değildir. Sanatın çeşitli dalları üzerine eğil...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sosyolojiye GirişAnı Yayıncılık
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Aydınlar, yazarları, sanatçıları, bilim adamlarını, düşünürleri, din düşünürlerini, toplum kuramcılarını, siyasal yorumcuları içine alır. Aydınlar hemen her toplumda vardır. Okuryazar olmayan toplumla...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Eserin içeriği, ülkemizde "eğitim sosyolojisi" alanında yerleşmiş bir müfredat programını oluşturmuştur. Kuşkusuz toplumsal değişmeler ülkemizde yoğun biçimde sürmektedir. Bu değişmeler akademik alanl...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
Tükendi
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap kültürel antropolojiye giriş niteliğindedir. Daha çok ilkel ve geleneksel kültürler ele alınmıştır. Fakat bugün kültürel antropoloji kentsel ve modern kültürleri de ele almaktadır. Bu kesimlere...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺
Tükendi
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
%10 24,07 ₺ 21,67 ₺
Tükendi
%10 28,70 ₺ 25,83 ₺