Mao Zedung

Mao Zedung 26 Aralık 1893 Çin'de dünyaya gelmiştir. Çin Devrimi’ne önderlik etmiş ve sol düşüncelerle üniversite öğrenimi sırasında tanışmıştır. 

Çin Komünist Partisinin emperyalist işgale karşı, burjuvazi ile Komintang içerisinde ittifak kurmuştur. 1924-1927 yıllarında başlattığı silahlı ayaklanma bastırılmıştır. Çin Komünist Partisi 6. kongresinde, “Halk Savaşı Stratejisi” olarak ifade edilen, kırın kenti kuşatması devrimci savaş stratejisini kabul etmiştir. Yoğunlaşan yerli direnişler karşısında geriye çekilmeye mecbur kalmış ve yazarın öncülüğünde büyük Uzun Yürüyüş başlamıştır. Çin Halk Cumhuriyetinin tartışılmaz lideri olmuştur. Yazar 1976 yılında Çin'de hayatını kaybetmiştir. 

Dünya Tarihi, Edebiyat, Eleştiri, İnceleme, Kuram kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Mao Zedung Kitapları
0 kişi
İktidarın silahlı güçle ele geçirilmesi, meselenin savaşla çözülmesi, devrimin temel görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist, Leninist devrim ilkesi evrensel olarak Çin için ve bütün diğer ülkeler...
24,00 ₺
0 kişi
Kızıl Kitap ( Başkan Mao'dan Seçme Sözleri )
25,00 ₺
0 kişi
İçindekiler - Pratik Üzerine - Çelişki Üzerine - İki Dünya Görüşü - Çelişkinin Evrenselliği - Çelişkinin Özgüllüğü - Baş Çelişki ve Bir Çelişkinin Ana Yönü - Bir Çelişkinin Yönlerinin Özdeşliği ve Sav...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
"Yüz çiçek yan yana açsın yüz düşünce akımı birbiriyle yarışsın siyaseti, ülkemizde sanatın ve bilimin gelişip ilerlemesi ve sosyalist bir kültürün serpilip boy atması amacıyla saptanmıştır. Sanat ala...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
1956 SBKP, 20. kongresi birçok bakımdan bir dönüm noktası. Kruşçev’in SBKP’yi geçmişinden koparma işini başlattığı bu kongre, Uluslararası Komünist Harekette de yeni bölünme ve ayrışmaların başlangıcı...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Partinin bugün köylük bölgelerde izlediği siyaset, on yıllık içi savaş sırasındaki gibi bir Toprak Devrimi siyaseti değil, Japonya'ya Karşı Millî Birleşik Cephe için bir köylük bölge siyasetidir. Bütü...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Uzakdoğu'daki durumda olağanüstü değişikliklerin meydana geldiği günlerde yaşıyoruz. Japon emperyalizminin teslim olması daha şimdiden kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Japonya'nın teslim olmasında belir...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Çin Devrimi’nin büyük önderi Mao Zedung’un Bilimsel Sosyalist teoriye yapmış olduğu önemli katkıları ve Çin Devrimi’nin strateji ve taktiklerini kapsayan Seçme Eserler altı ciltolarak yayımlandı. 1. c...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Seçme Eserler’in bu basımı, Mao Zedung’un Çin devriminin çeşitli dönemlerinde kaleme aldığı önemli yazıları içeriyor. Bugüne kadar çeşitli yerlerde, Mao Zedung’un eserlerinin birçok Çince basımı çıktı...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Japon İstilasına Karşı Direnme İçin Siyasetler, Önlemler ve Olasılıklar 1. İki Siyaset Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 8 Temmuz’da Luguciao Olayının ertesi günü direnme savaşı için bütün mil...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Kaynak Yayınları, dünyanın bir çeyreğindeki yoksulluk, sefalet ve zulme son veren bir devrimin önderi Mao Zedung'u şiirleriyle okura sunuyor. Mao Zedung, uçsuz bucaksızlığın, sonsuzluğun, enginleri fe...
%30 4,63 ₺ 3,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Komünizm sşk değildir. Komünizm, düşmanı ezmek için kullandığımız bir çekiçtir.Mao ZedungO zaman, temel ilkesi kendini devrimcileştirmek olan bir düzeni nasıl devrimleştireceğiz?Bugünün sorusu belki d...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Mao'nun Seçme Sözleri yayımlandığı günden bu yana, en çok okunan, en çok dağıtılan, en çok sevilen ve aynı zamanda en çok nefret kazanan kitaplardan biri.Yazarı gibi bu kitapta; İyinin ve eşitliğin, a...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük önderimiz ve öğretmenimiz Başkan Mao'nün eserleri, Marksizm-Leninizmin ölümsüz anıtlarıdır. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin kararı uyarınca, Mao Zedung Seçme Eserler'in Beşinci Cildi şi...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺