Maurice Merleau-PontyMaurice Merleau-Ponty, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Algılanan Dünya, Algının Fenomenolojisi, Algının Önceliği, Algının Önceliği ve Onun Felsefi Sonuçları, Göz ve Tin olarak sayılabilir.

Maurice Merleau-Ponty kitapları; Alfa Yayınları, İthaki Yayınları, Kabalcı Yayınevi, Metis Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Maurice Merleau-Ponty tarafından yazılan son kitap "Algının Fenomenolojisi", İthaki Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Maurice Merleau-Ponty Kitapları
0 kişi
.Güncelliğiyle insanı şaşırtan bu metin Merleau-Ponty'nin 1948'de yaptığı radyo konuşmalarından oluşuyor. Kısalığından umulmayacak bir başarısı var: Aradan geçen altmış yıl boyunca yapılagelen birçok...
%25 18,50 ₺ 13,88 ₺
1 kişi
Göz ve Tin, Merleau-Ponty’nin iki-üç aylığına Provence kırlarına, Tholonet’ye gittiği günlerde yazdığı ve hayattayken bitirebildiği son metnidir. Tholonet, Cezanne’ın da çok sevdiği ve birçok resmine...
%25 18,50 ₺ 13,88 ₺
0 kişi
Bu kitap Merleau Ponty düşüncesine başlamak için oldukça uygundur. Bir yandan algı gibi onun düşüncesinin temelinde yer alan kavramlara aşina olmayı sağlarken öte yandan da bu kavramlar üzerinden Merl...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Maurice Merleau-Ponty, başyapıtı olan Algının Fenomenolojisi’nde, Husserl’den aldığı fenomenolojik yöntemi estetik bir anlayışla yeniden yorumluyor. Bedeni merke...
%30 80,00 ₺ 56,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Yirminci yüzyılın önemli filozoflarından Maurice Merleau-Ponty algı sorununun, özellikle de "kendi bedeninin algısı" sorununun günün koşullarında yeniden ele alınmasının yerinde olacağına inanmıştır....
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺