Medeni Ferho

Medeni Ferho 1947 yılında Mardin Midyat'ta dünyaya gelmiştir. Kürdistan'da ilk, orta, öğretmen ve lise eğitimini tamamlamıştır. 

Eğitim kariyeri boyunca, Türk Öğretmenler Birliği TOS'un kurucularından biriydi ve örgütsel işlerini yönetmiştir. Yedi yıl öğretmenlik yaptıktan sonra  İstanbul'da Türkiye Yardım ve Köy Yardım Görüşme Ödülü'nü alan yazar, 1973 yılında İstanbul Cumhuriyet Gazetesi'nde gazetecilik yapmıştır. Medeni Ferho Kitapları
0 kişi
'Sterik di ezman de neman, mina weşiye xweli le keti, pişti paye pelpişke, baye yene le bide, weşiyan.'Da xwe ku rabe, behtir ji şeş rojen di nava kovana dare de bi ser hev de kürküsi bü... Dema ji na...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Zaroken Roje, di meha Elune de mecbur in amadekariyen xwe bikin u wek Eliye Din Dibeje meha Elune dibe mihricana rengin. Ala rengin ji li deve her deri, lis er bane her male xuya dike... İsoten rengin...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; yazarın binyıllardır kadim topraklarda yaşananları, fabl tarzı ile, “Filler Sultanı”nı, “Hayvan Çiftliği”ni anımsatan bir tarzda kaleme aldığı ve zevkle okunabilecek bir roman çalışmasıdır…
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Medeni Ferho tarafından kaleme alınan kitap Yezidiler üzerine ve yine Yezidilerin kültüründe dostluk, Tanrı inancı ve hoşgörü üzerine yazılmıştır. Kitapta geniş bir şekilde yezidi inancını ve kültürün...
%22 14,00 ₺ 10,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Çiroka me dur u direj e. Ji gundeki diçe gundeki din. Din ava xewnen tirse de meşeke bi jar u eş e. Meşeke berdewami ye, le fetsinok e. Destaneke dilojare ye. Dilojareya xunafgirti ye, seqemgirti...
%20 14,81 ₺ 11,85 ₺
Tükendi
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Li gel Kurdan bingeha edebiyete edeb e. Piştre wateya gotine fereh u kur dibe. Wexwendina giyane mirov, hineki te wateya terbiyekirina giyan, gotin u ramane mirov, beguman ev teva di edeba gotine de x...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Ez, li hemberi kuştine, li hemberi mirine dimeşim... Tu dibeje min, çima tu dimeşe? Em, her roj tene kuştin... Cendirme li hemberi jinen me bexiret in.
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Of, of, ev nave me ye... Em ki ne, girtiyen darbeya 12'e Elune, ku ji bilı gotina (...) "faşızma reş u belgeleyen şermezariye" tu gotinen din li bejina we nayen e... Em, ew miroven ku her şaşi u xelet...
%20 15,74 ₺ 12,59 ₺
Tükendi
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺
Tükendi
13,89 ₺
Tükendi
%20 9,00 ₺ 7,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kurd li cihane dijin u bi mirovahiye re tekildar in. Di heman deme de bi peşketinan re tekildar in. Bi peşketina cihane re kurd ji peş dikevin u giringiya xwendine, tekiliyan baş fem kirine. Ji bo dik...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Alfabeya zimane kurdi bingeha xwe de ne zarok e; le ji sedema werani, talani, eriş u tertübelakirine, vegeriyaye zarokatiye. Le alfabeya medya kurdi hina zarok e!.. Di beşen din de xwedimirateyeke ye....
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Ferho, di romana xwe ya dawi de, tekoşın u berxwedana gundekı girtiye desten xwe. Medeni Ferho di romana xwe ya bi nave Çiroka Me de, leheng, jineke Kurd bijertiye. Sınem Xan... Jineke degel, z...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
%20 9,25 ₺ 7,40 ₺
Tükendi
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Siruşek gihişti di helbestan de, diyar dibe ku M. Ferho sawira xwe ya bi bazik fereh u bilind berdide esumane welat. Mirov u şoreşe, següşeyeku helbeste berevoke bi gişti xwe li ser radiperinin u ava...
%16 8,00 ₺ 6,72 ₺