Mehmed Fuad Köprülü

Mehmed Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bırakmıştır. 1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, şiirlerini 1913 yılına kadar Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımlamıştır.

1910 yılında sonra İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat okutmuş, liselerin edebiyat programını düzenlemiştir. Ziya Gökalp çevresine girdikten sonra Milli Edebiyat akımını benimsemiştir. 1913 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'den boşalan İstanbul Darülfünunu Türk Edebiyatı Tarihi müderrisliğine getirilmiştir.

Mehmed Fuad Köprülü ilk büyük yapıtı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar'ı yayımlamıştır. 1923 yılında Edebiyat Fakültesi dekanı olmuş, Türkiye Tarihi adlı kitabını çıkartmıştır. 1925 yılında Türkiyat Mecmuasını çıkarmaya başlamış, ünü giderek dünyaya yayılmıştır.

1928 yılında Türk Tarihi Encümeni başkanlığına seçilen Mehmed Fuad Köprülü, 1931 yılında Türk Hukuk Tarihi Mecmuasını çıkarmaya başlamış, 1932-1934 yılları arasında Divan Edebiyatı Antolojisini çıkartmıştır. 1933 yılında ordinaryüs profesör olmuş, İstanbul Üniversitesinde birkaç defa dekanlık yapmıştır.

Asıl yararlı çalışmalarını Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı araştırmaları oluşturmuş, çok verimli bir araştırmacı olan Mehmed Fuad Köprülü, 28 Haziran 1966 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiş ve ardında 1500'ü aşkın kitap ve makale bırakmıştır.Mehmed Fuad Köprülü Kitapları
0 kişi
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi adlı bu kitap modern Türk tarih yazımının yüz aklarından biri olan Mehmet Fuad Köprülü’nün Türk ve İslam hukuk tarihi, Türk-İslam feodalizm...
%35 63,00 ₺ 40,95 ₺
0 kişi
Ülkemizde edebiyat tarihi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Fuad Köprülü olacaktır. Verimli hayatının büyük bölümünü edebiyat araştırmalarına ve tarihçiliğine ayıran Köprülü bu...
%35 51,00 ₺ 33,15 ₺
0 kişi
Türkiye’de edebiyat tarihçiliğinin, hatta modern tarihçiliğin kurucularından sayılan Fuad Köprülü’nün en çok okunan ve yankı uyandıran eseri olan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar yazıldığı günden b...
%35 59,00 ₺ 38,35 ₺
0 kişi
Türkiye'de edebiyat tarihi, hatta modern tarihçilik denildiğinde ilk akla gelen isim olan Fuad Köprülü'nün herkesin kabullendiği bu konuma ulaşmasını sağlayan en önemli eserlerinden biri Türk Edebiyat...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Fuad Köprülü bu eserini yazana dek, döneminin ve öncesinin en tanınmış Bizans uzmanlarının ve tarihçilerin, Osmanlı müesseselerinin yapısının, İstanbul’un fethinin ardından Bizans İmparatorluğundan ve...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Köprülü 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinde Fransızca olarak art arda üç konferans verdi. Büyük ilgi uyandıran bu konferanslar 1935 yılında Les Origines de l’Empire Ottoman adıyla kitaplaştırıldı. T...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Ülkemizde edebiyat tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz Fuad Köprülü’dür. Onun bu geniş alandaki çalışmalarının temeli birçok dergiye yayılmış makalelerinden oluşmakta. 1958'de Türk...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Yalnız Türkler arasında değil, bütün dünya tarafından tanınan Nasreddin Hoca, yüzyıllar boyunca ismi çerçevesinde oluşturulmuş fıkralarla sembol şahsiyet haline gelmiştir. Kavuğuyla, cübbesiyle, kürkü...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
1 kişi
 Elinizdeki kitap iki kısımdan oluşuyor: Köprülü’nün hayatı ve edebiyat ders notları… Hayatını içeren ilk kısımda ailesi ve eğitiminden başlayarak büyük ustanın düşünsel ve siyasi gelişimini izleyecek...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Ülkemizde bilimsel anlamda Türklük Bilimi araştırmalarının kurucusu kabul edilen M. Fuad Köprülü’nün eserlerinin her kesimden insana ulaşması büyük önem arz etmektedir. Akçağ Yayınevinin başlatmış old...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Lise öğrenimini bitiren bir Türk gencinin kendi edebiyatı ve edebiyatının büyük şahsiyetleri hakkında az çok bir fikir edinmiş olması, milli kültür açısından bir zaûrettir.Ord. Prof. Dr. M. Fuat Köprü...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihine hevesli her Türk genci, henüz inşâ malzemesinden hiçbiri hazır bulunmayan bu büyük milli âbide için, îzâh edilen usûller dâiresinde hiç olmazsa birer taş getirmeye çalışmalıdır; çünk...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Yarım yüzyıllık bir dönemde Türk bilgi ve irfan hayatına, gerek araştırmaları gerekse fikirleriyle damgasını vuran Fuad Köprülü’nün kitap hâlinde yayımlanmış ilk eseri Hayât-ı Fikriyye’dir. Yazın haya...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün elinizdeki bu kitabı, çeşitli dergi ve ansiklopedilerde yayımlanmış makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerden bir kısmı harf inkılabı öncesinde kaleme alınmış ve...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün "Türkiye’de kanunşinaslar değil, fakat hakiki hukuk alimleri yetiştiği ve şimdiye kadar tamamiyle ihmal edilmiş bulunan Türk hukuk tarihinin tesisi yolunda ciddi gay...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Anadolu’da İslamiyet, Anadolu’ya gelen ilk Türklerin nasıl bir İslam anlayışı geliştirdiklerini ve ne gibi kültürel-dini farklılıklar taşıdıklarını incelemektedir. Köprülü burada özellikle Alman Şarki...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa’da büyük yankılar uyandıran Köprülü’nün bi incelemesi, Osmanlı müesseselerinin, Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp, kendi geleneği içinde geliştiğini göstermektedir. Burada peşin hüküml...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
“Anadolu’da İslamiyet“, Köprülü’nün Türk din tarihi hususunda yazmış olduğu dönemin en mühim makalesidir. Bu kitap esasında, Berlin Friedrich Wilhelms Üniversitesi öğretim üyelerinden Franz Babinger’i...
%28 8,00 ₺ 5,76 ₺