Mehmed Fuad Köprülü

Mehmed Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bırakmıştır. 1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, şiirlerini 1913 yılına kadar Mehasin ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımlamıştır.

1910 yılında sonra İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat okutmuş, liselerin edebiyat programını düzenlemiştir. Ziya Gökalp çevresine girdikten sonra Milli Edebiyat akımını benimsemiştir. 1913 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'den boşalan İstanbul Darülfünunu Türk Edebiyatı Tarihi müderrisliğine getirilmiştir.

Mehmed Fuad Köprülü ilk büyük yapıtı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar'ı yayımlamıştır. 1923 yılında Edebiyat Fakültesi dekanı olmuş, Türkiye Tarihi adlı kitabını çıkartmıştır. 1925 yılında Türkiyat Mecmuasını çıkarmaya başlamış, ünü giderek dünyaya yayılmıştır.

1928 yılında Türk Tarihi Encümeni başkanlığına seçilen Mehmed Fuad Köprülü, 1931 yılında Türk Hukuk Tarihi Mecmuasını çıkarmaya başlamış, 1932-1934 yılları arasında Divan Edebiyatı Antolojisini çıkartmıştır. 1933 yılında ordinaryüs profesör olmuş, İstanbul Üniversitesinde birkaç defa dekanlık yapmıştır.

Asıl yararlı çalışmalarını Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı araştırmaları oluşturmuş, çok verimli bir araştırmacı olan Mehmed Fuad Köprülü, 28 Haziran 1966 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiş ve ardında 1500'ü aşkın kitap ve makale bırakmıştır.Mehmed Fuad Köprülü Kitapları
0 kişi
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi adlı bu kitap modern Türk tarih yazımının yüz aklarından biri olan Mehmet Fuad Köprülü’nün Türk ve İslam hukuk tarihi, Türk-İslam feodalizm...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de edebiyat tarihçiliğinin, hatta modern tarihçiliğin kurucularından sayılan Fuad Köprülü’nün en çok okunan ve yankı uyandıran eseri olan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar yazıldığı günden b...
%35 36,11 ₺ 23,47 ₺
0 kişi
Türkiye'de edebiyat tarihi, hatta modern tarihçilik denildiğinde ilk akla gelen isim olan Fuad Köprülü'nün herkesin kabullendiği bu konuma ulaşmasını sağlayan en önemli eserlerinden biri Türk Edebiyat...
%35 31,48 ₺ 20,46 ₺
0 kişi
Fuad Köprülü bu eserini yazana dek, döneminin ve öncesinin en tanınmış Bizans uzmanlarının ve tarihçilerin, Osmanlı müesseselerinin yapısının, İstanbul’un fethinin ardından Bizans İmparatorluğundan ve...
%35 22,22 ₺ 14,44 ₺
0 kişi
Köprülü 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinde Fransızca olarak art arda üç konferans verdi. Büyük ilgi uyandıran bu konferanslar 1935 yılında Les Origines de l’Empire Ottoman adıyla kitaplaştırıldı. T...
%35 26,85 ₺ 17,45 ₺
0 kişi
Ülkemizde edebiyat tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz Fuad Köprülü’dür. Onun bu geniş alandaki çalışmalarının temeli birçok dergiye yayılmış makalelerinden oluşmakta. 1958'de Türk...
%35 43,52 ₺ 28,29 ₺
0 kişi
 Elinizdeki kitap iki kısımdan oluşuyor: Köprülü’nün hayatı ve edebiyat ders notları… Hayatını içeren ilk kısımda ailesi ve eğitiminden başlayarak büyük ustanın düşünsel ve siyasi gelişimini izleyecek...
%35 22,22 ₺ 14,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizde edebiyat tarihi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Fuad Köprülü olacaktır. Verimli hayatının büyük bölümünü edebiyat araştırmalarına ve tarihçiliğine ayıran Köprülü bu...
%35 36,11 ₺ 23,47 ₺
Tükendi
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
/ 2