Mehmet Akif Özer

Mehmet Akif Özer 20 Temmuz 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsünde hazırlamış olduğu teziyle tamamlamıştır. 2005 yılında Gazi Üniversitesinde doktorasını yapmış ve araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Mehmet Akif Özer Kitapları
0 kişi
Çalışma 20 yönetim gurusunu içerecek şekilde 20 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümün ilk kısmında ilgili yönetim gurusunun hayat hikayesi anlatılmakta, ikinci kısımda ise kişinin yönetim bilimine ka...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
%10 47,00 ₺ 42,30 ₺
1 kişi
Kamu yönetimi yönetimin belirli sınırlan olan spesifik bir alanı olarak görülmektedir. Bu alanda daha çok temsil yönü güçlü olan siyasal organlarca belirlenen kamu politikalarının yürütülmesi süreçler...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm Yönetim Bilimi Ve Kamu Yönetimi İkinci BölümYönetim Biliminin Gelişimi Üçüncü BölümYönetim Teorileri Ve Fonksiyonları Dördüncü BölümBürokrasi Beşinci BölümKamu Politikaları Ve Karar...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
İçindekiler: İnsan Kaynakları Yönetimi-Kavramsal Çerçeve İnsan Kaynaklarının Seçimi, Eğitimi ve Geliştirilmesi İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknik İşlevler ve Uygulamalar Kariyer Yönetimi İnsan...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Sözlük genel olarak bir dilin veya dillerin kelime haznesini, söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe kuruluşların etkin ve verimli çalışmaları ve kaliteli hizmetler sunmaları, tüm ülke ekonomisini ve yönetimini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde özel sek...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
Bugün Avrupa Birliği (AB), dünyada bütünleşmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı değişim ortamında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çeken ve bu tür ülkelerin katılmak için yoğun çaba harca...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun ile belirlenir. Bu kuruluşlar kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde yetki alanlarının dışında bırakılmış olmayan veya baş...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi yönetim, belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, koordinasyon, yönetme ve denetim süreçleri aracılığıyla kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını öngör...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Özellikle 2004 yılında başlayan yerel yönetimlerde reform süreci, yeni çıkarılan yasalar ve son olarak 6360 sayılı yasa ile ülkemizde artık 60 milyona yakın insanımızın büyükşehir belediyeleri sınırla...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Günümüzde çok sayıda yönetim teorisi, yönetim biliminin teorik zemini oluşturmakta ve gelecekte nasıl şekilleneceğini belirlemektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yönetim teorilerine büyük önem veril...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
İçindekiler: Yönetim-Kamu Yönetimi düşüncesi Kamu Yönetimi düşüncesinde modeller ve teoriler Kamu yönetiminin incelenmesi kamu hizmetlerinin görülmesinde devletin etkinleştirilmesi ve kamu yöneti...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
%10 62,00 ₺ 55,80 ₺
0 kişi
Kamu Yönetimi Modern (Yapı ve Süreçler) başlıklı bu çalışma; yukarıdaki bakış açısıyla kamu yönetimini teorik çerçevede modern bakış açısıyla ele almaktadır. 4 akademisyen tarafından hazırlanan çalışm...
%10 69,00 ₺ 62,10 ₺
Tükendi
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde bilginin hakim olduğu ve yeni teknolojilerinin kullanıldığı toplumlarda halkla ilişkiler faaliyetlerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Çünkü her ne kadar yeni teknolojiler ve yeni şartlar...
%8 29,50 ₺ 27,14 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilindiği gibi yönetim, belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, koordinasyon, yönetme ve denetim süreçleri aracılığıyla kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını öngör...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemiz kamu yönetiminde A grubu kadrolara yönelik Kpss sınavı; Başbakanlık , Bakanlıklar bunların müsteşarları başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı o...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Artık oldukça popüler hale gelen yeni kamu yönetimi düşüncesi; kamu yönetiminde, çabuk hareket etme, hızlı karar alma, yönetime dinamik ve daha esnek bir yapı kazandırma ve değişen koşulların ortaya ç...
%4 26,50 ₺ 25,44 ₺