Mehmet Ali ÜnalMehmet Ali Ünal, Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 16. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), 16. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Demir Kapının Ardı, Köprülü Mehmed Paşa - Sultan'a Hükmeden Sadrazam, Osmanlı Devrinde Sinop, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi olarak sayılabilir.

Mehmet Ali Ünal kitapları; Adres Yayınları, Erdem Yayınları, Grafiker Yayınları, Paradigma Yayınları, Sokak Kitapları Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Ali Ünal tarafından yazılan son kitap "Demir Kapının Ardı", Sokak Kitapları Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Ali Ünal Kitapları
0 kişi
Her insan hayatının bazı evresinde bir arayış içerisine girer. Hayatın sırları olduğuna inanır ve bu sırrın peşinden koşmak ister. Oysa insan, kendi sırrını da çözememiştir. Bu yüzden başladığı yere d...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
KısaltmalarÖnsözGirişA. Kaynaklar1.Arşiv Vesikalarıa. Tahrir Defterleri-TD 64 (1518/924 Yılı Tahriıine ait Mııfassal Defter)-TD 998 (1523/929 Yılı Tahriıyne ait İcmal Defter)-TD 164 (1541/947 Yılı Tah...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
KISALTMALARÖNSÖZYAZARIN ÖNSÖZÜGİRİŞA - KAYNAKLAR1 - Arşiv Vesikalarıa - Harput Sancağı Tahrirleri ve Tahrir Defterleri 1518(924) Yılı Tahriri 1523(928-929) Yılı Tahriri 1540-41 Yılı Tahriri 1566(974)...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Sinop İnce Burundan sonra Anadolu'nun Kuzey yönünde en uç noktayı teşkil eden bir yarımadanın incelen kısmında kurulmuş iç kalesi ve surları ile dikkat çeken limanı ile meşhur bir şehirdir. Ne zaman v...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun en buhranlı zamanları. Saray’da süregiden iç çekişmeler devlet otoritesinde zafiyete neden oluyor. Çıkar çatışmalarını dikkatle izleyen, zayıf noktaları tespit eden ve kafa y...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’de yüksek öğrenimde kullanılan İnkılap Tarihi kitapları çoğu defa konuları yeterinde derinlikli, etraflı ve objektif bir şekilde ele almaktan uzaktır. Bu yüzden, söz konusu kitapları okumak öğ...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih merak ederek öğrenilir; tabii kitap da okuyarak. Bir yerden başlamak gerekir. Üniversiteli belli bir seviyeden başlamalı. Grafiker Yayınlarının "El Kitapları" dizisi içinde yer alan Selçuklular’...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi üzerine araştırmalar zaman içinde büyük aşamalar kaydetmiş, geçmişten günümüze yerli-yabancı çok sayıda kitap, tez ve makale yayınlanmıştır. Diğer taraftan Osmanlı so...
%25 25,93 ₺ 19,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı tarihinin bizim tarihimizde ve dünya tarihinde büyük ve belirleyici bir yeri var. Son bin yılın yaklaşık yedi asrını kapsayan Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili araştırma ve çalışmalar bugün yal...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺