Mehmet Başaran

Mehmet Başaran 1926 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir. Hasan Oğlan Enstitüsü'nde orta ve yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 

Çeşitli Köy Enstitülerinde öğretmenlik, gezici başöğretmenlik yapmıştır. 1960 yılından sonra İstanbul'da bir çok ortaokul ve liselerde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Yazarın ilk şiiri Balıkesir'de yayımlanan Türk Dili Gazetesinde çıkmıştır. Diğer şiir ve hikayeleri ise çeşitli bir çok gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Eserleriyle çok sayıda ödül kazanan yazar 28 Haziran 2015 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. 
Mehmet Başaran Kitapları
0 kişi
Cumhuriyet dönemi aydınlanmacılığına ivme kazandıran, eğitimi kendisinden önceki birikimi değerlendirerek, Kurtuluş Savaşı’nı sürdürme anlayışıyla dizgeleştiren bir mavi destan, Hasan Âli Yücel... İki...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
"Başaran, öykülerinde toplumsal gerçekleri içinde köy insanının dünyasını, duyguları, düşünceleri, gelenekleriyle var olma kavgası verişini işliyor. Sosyo-ekonomik yapıdaki değişimlerin onun dünyasınd...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
"Anadolu'nun tarihi, halkımızın tarihidir" diyen, bilgiyle, bilinçle Anadolu'yu kucaklayan büyük insan Sabahattin Eyuboğlu, ekinimize, sanatımıza taze soluklar aldırmış bir düşün ve sanat adamımızdır....
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Mehmet Başaran bu romanında, siyasî otoritenin faşizan bir hal aldığı, bunun sonucu da baskıcı bir uygulamaya geçtiği bir döneme ışık tutuyor. Ülke tarihi açısından, kara bir leke olan, özellikle 1946...
%40 34,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Mehmet Başaran öteki yapıtlarında olduğu gibi, Yüreğin Sesi Zeytin Ülkesi’ni de lirik bir biçemle kaleme almış. Kitabı oluşturan birbirleriyle ilişkili öykülerde ayrıntılı doğa betimlemeleri ile yazar...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Mehmet Başaran’ın öykücülüğünün ilk dönem ürünlerinden olan Çarığımı Yitirdiğim Tarla ile Aç Harmanı’nı bir kez daha birlikte yayınlıyoruz.Başaran öykülerinde çoğunlukla insanı doğa ilişkisi içinde el...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Yayınevimiz bu kez Mehmet Başaran’ın iki kitabını, Elif Diye Bir Türkü ile Dilsiz Oyunu’nu birlikte okurlara sunuyor. Başaran öykülerinde daha çok Trakya yöresini, köyünü, köylüsünü ve onun siyasî ve...
%40 31,00 ₺ 18,60 ₺
0 kişi
Mehmet Başaran, Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri’nde okuduğu ve yükseğini de bitirdiği, Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim uygulaması olan köy enstitülerini ve eğitim kavramını irdeliyor. Köy çocu...
%40 29,00 ₺ 17,40 ₺
0 kişi
Cumhuriyetimizin eğitim ve kalkınma projesi olan giderek bir aydınlanma projesine dönüşen Köy Enstitüleri açıldığı günden kapatıldığı güne kadar eğitimde yakaladığı başarıyla beraber ülke köy gerçekli...
%40 143,00 ₺ 85,80 ₺
0 kişi
Mehmet Başaran bu kez bir tür belge romanla okurun karşısına çıkıyor: Giz Kokan Suskunluk. 12 Eylül karanlığında yaşadığı bir “olay”ı, içsel çatışmalarla, tinsel iniş-çıkışlarla kaleme alıyor. Kızı De...
%40 22,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Sevgili çocuklar, Mehmet Başaran halk masallarımızın yüzlercesi arasından bu birbirinden güzel on tane masalı sizler için hazırladı. Okudukça doğrunun, iyinin, güzelin yenilmez dostu olun; kafanızla,...
%40 9,00 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Tutuklusun sen de...Karakollara, havaalanlarına, sınır kapılarına yazılmış, görüldüğün yerde..Gizli örgütün beyin takımından olduğu deniyor iddianamede, suç listen epey kabarık. Durum aydınlanana deği...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Türkiye çıkmazda… Çünkü Türkiye’nin bugünkü meselesi, rejim meselesi, siyasi mesele, idari mesele ve sosyal mesele değildir. Doğrudan doğruya, bağımsızlık, eşitlik ve adalet meselesidir. Yürürlükteki...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
“Belli ülkelerin çıkar sağlamak, sömürü politikası uygulamak ve diğer ülkeler üzerinde nüfuz elde etmek gayesiyle geliştirdikleri terör, bugün terör güçleri üzerinden vekalet savaşına dönüşmüştür. Böy...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Oynayacaklardan iki öncü bir kenara çekilir, birer ad seçerler kendilerine. Biri "ahlat", biri de "ceviz" olur örneğin; öbürleri bu adları bilmezler. Ahlat’la Ceviz karşılıklı durarak el ele tutuşur....
%40 9,00 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Evimiz tek katlıydı, ama bahçemiz çok büyüktü. Çeşitli meyve ağaçları vardı içinde. En çok, köşedeki badem ağacını seviyordum ben. Baharda ilk çiçek açan oydu. Yanına gidiyor, erebildiğim dallarını ok...
%40 9,00 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
"Kavga, dövüş, geçimsizlik kötü şey" der anam. "Karıncayı bile incitmemeye çalışmalı insan. Bu koca dünya herkese yeter. Dostça, kardeşçe yaşamaya bakmalı. Açgözlülük etmedikten sonra, anlaşamayacak n...
%40 9,00 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Tam saklambaç yeriydi orman, saklanacak yer öyle çoktu ki... Ebe için zordu biraz ama giderek alıştılar, öyle dalmışlardı ki oyuna, zamanı unutmuşlardı. Filiz ebe olduğunda, "Bu sonuncu olsun arkadaşl...
%40 9,00 ₺ 5,40 ₺
0 kişi
Zeybekler, sözlüklerde ekseriyetle, “Batı Anadolu’daki özellikle dağlık yerlerde yaşayan, iyi savaşçı, asayiş ve yolların muhafazasından sorumlu ücretli asker” olarak tanımlanmaktadır. Ancak zeybekliğ...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihine dair yazılmış vakayinameler İstanbul'un fethinden sonra yazılmaya başladığı için fetihten önceki dönemlerde yazılmış yeni kaynaklar özel bir değer kazanmaktadır. İstanbul’un fethinde...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺