Mehmet Bayrakdar

Mehmet Bayrakdar 25 Şubat 1952 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Doktorasını hazırlamış olduğu teziyle Paris Sorbon Üniversitesinde yapmıştır. Paris'ten döndükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinde memurluk yapmış ve bir süre sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982 yılında önce yardımcı doçent olan yazar sonrasında doçent ve ardından profesör ünvanını almıştır. İslami Araştırmalar dergisinin yayın üyeliğini yapan yazar çok sayıda bilimsel toplantıya da katılmıştır. 

Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme almış bilinen bir yazardır. Mehmet Bayrakdar Kitapları
0 kişi
“İslâm medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi bilimdir… Fakat Avrupa’yı yeniden hayata kavuşturan şey sadece bilim değildi. İslâm medeniyetinden gelen daha başka tesirler de Avrupa hayatına il...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
0 kişi
Yunanistan`da saka Türkü Üç Filozof, eşine ve benzerine rastlanmayan bir felsefe tarihidir; hem de felsefenin başlangıcının tarihidir. Çünkü kitapta, Atina`da MÖ. 7. ve 6. yüzyıllarda bulunmuş ve Solo...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, İslam tarihinin ve felsefesinin önemli bir kesitine ışık tutmaktadır: Bilim ve Tasavvuf ilişkisi. Tasavvuf veya sûfilik, esas anlamıyla bir psikoloji ve ahlak disiplinidir. İnsan zihnini ve...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
1 kişi
Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin –Gazâli sonrası için- sonucu ve alameti olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Os...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
İlk olarak Arap(lara) Yarımadasına gelmiş olan İslam’ın evrensel bir din oluşu, bütün dünyaya yayılmasına sebep olmuştur. İslâm’ın yayılması ve taraftar bulması büyük bir hızla gerçekleşmiş, Arapların...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
1939'dan 2011'e kadar ki Türk siyaseti, siyasî olmaya layık olmayan lanetlenmesi gereken bir iktidarlar serüvenidir. Bu süreçte serüvenin Türkiye'yi taşıdığı son nokta, II. Sevr'in eseridir. Bu bir ka...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
1 kişi
Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslam Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onun özgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi içerisinde eleşti...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Medler ve Türkler, Medler hakkında Türkçede yazılan ilk kitaptır. Yazar, en eski kaynaklardan modern dönemlerde çeşitli dillerde Medler hakkında yazılan en modern kaynaklara kadar birçok kaynak araştı...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Aslında Batı, her yönden İslam medeniyetinin esaslı bir parçası durumundadır. Buna rağmen İslam dünyası maalesef bugün Batı’ dan beslenmektedir, üretken değil Batı bilimini tüketendir. Bu arada Batı d...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
1 kişi
Bu kitabın konusu ve amacı bir din felsefesi yapmak değildir. Burada üzerinde durmak istediğimiz şey, din felsefesi denen disiplini tanıtmaktır. Dolayısıyla akla gelebilecek şu ilk sorulara cevap aram...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Çevre, çocuğun eğitim sürecinde aileden sonra gelen en önemli faktör olmasına rağmen, informal özelliğinden dolayı genellikle ikinci planda kalmıştır. Çocuğun eğitimine bütünsel bir bakış açısı ile ya...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Bilinmeyen Bir Türk Ulusu Kayâniler, Avesta metinleri ile Zerdüştlüği:ın diğer dini metinleri ve erken dönem İran tarihçilerinin eserlerinde Kay (Key) unvanıyla anılan bir Oğuz boyudur, yani "Kayı" di...
%4 10,00 ₺ 9,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Elimizdeki bu eser, adından da anlaşılacağı gibi, bir Giriş, bir El kitabı mahiyetindedir. Özellikle öğrencilere İslam felsefenin dar manasında, yani geleneksel olarak kendilerine filozoflar (felasife...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Genel biyolojik evrim teorisi ya da herkesin bildiği adıyla Darwinizm 18. yüzyılda ortaya çıktığında birçok kimse tarafından düşünce tarihinin eşsiz bir devrimi olarak nitelendirildi. Fakat öne sürüle...
%14 25,00 ₺ 21,50 ₺
Tükendi
%25 5,09 ₺ 3,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın konusu ve amacı bir din felsefesi yapmak değildir. Burada üzerinde durmak istediğimiz şey, din felsefesi denen disiplini tanıtmaktır. Dolayısıyla akla gelebilecek şu ilk sorulara cevap aram...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
Tükendi
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Uzun insanlık tarihi içerisinde, çeşitli toplumların kültürleri de kaçınılmaz olarak karşılıklı bir etkileşim süreci yaşamıştır. Bu kitap, aramızda uzun mesafeler olsa da tarihsel düzlemde Japonlarla...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Batı aleminin Orta Çağ dediği bir dönemde, İslam dünyası bilimin ve teknolojin aydınlığında yaşıyordu. Müslüman bilim adamları ve filozoflar bu sahalardaki baş döndürücü çalışmalarıyla bir çok yeni ke...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
Tükendi
0 kişi
İznik Konsili (325) ile birlikte Batı Hıristiyanlığının resmi dogması haline gelen teslis (üçleme) hakkında ülkemizde ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, teslisi, ona yöneltilen eleştirile...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺