Mehmet BulğenMehmet Bulğen, Akademik, Araştırma - İnceleme, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Güncel Kelam Tartışmaları, Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji, Klasik İslam Düşüncesinde Atomculuk Eleştirileri, Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri 2 olarak sayılabilir.

Mehmet Bulğen kitapları; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Bulğen tarafından yazılan son kitap "Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Bulğen Kitapları
0 kişi
İslam düşünce tarihi boyunca evrene farklı perspektiflerden bakış yapan birçok evren modeli tasarlandı. Bunların içinde ilk önce geliştireni ve en çok tanınanı Müslüman kelâm bilginleri tarafından sav...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Yaratılışla ilgili ayetler, ilk, asli, tarihî mana ve mesaj itibarıyla müşrik ve kâfir insanın, kendisini var eden Allah’a karşı nankörlükte bulunduğuna dikkat çekmekle birlikte, bu dikkat çekiş, her...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri serisinin ikincisini oluşturan bu çalışma, 2015 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Nur-i Muhammedi,...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Kuşkusuz kelâm belli bir tarihsel gerçeklik ve zaman dilimine bağlı olarak doğup gelişen beşeri bir disiplin olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda ilk olarak halifelik, irade hürriyeti, iman-amel mü...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren geliştirilen Genel Görelilik, Kuantum Mekaniği gibi kuramlar, evreni bir bütün olarak inceleyen bilim dalının (kozmoloji) doğmasını sağladı. Ancak günümüz bili...
%15 21,00 ₺ 17,85 ₺