Mehmet Çelik

Mehmet Çelik 5 Haziran 1954 yılında Elazığ'da doğdu.  Yazar ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da,  yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesinde İslam felsefesi bölümünde tamamladı.  Ardından,  Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı.  Bugün Profesör unvanına sahip akademisyen ve yazarlarımızdan biridir.  Yazar Mor Gabriel Manastırında Süryanice ve Hristiyan teorisi üzerine eğitim yaptı.  Fırat Üniversitesi'nde 1990 ve 1995 yılları arasında akademisyen olarak çalıştı.  Ayrıca televizyonda hazırlayıp sunduğu bir programı ile de bilinmektedir.

Mehmet Çelik eserlerini; Akademik, Araştırma, İnceleme, Deneme alanlarında yazmıştır. Mehmet Çelik kitapları; Akçağ Yayınları, Bilge Yayıncılık, Buzdağı Yayınevi, Cantaş Yayınları, Destek Yayınları, Hayat Yayınları, Kitap Kalbi Yayıncılık, Kitap yayınları, Nobel akademik Yayıncılık aracılığıyla basılmış ve kitapseverlere sunulmuştur. Mehmet Çelik Kitapları
0 kişi
Ne anlama geldiğini bile bilmediğiniz birkaç kelime eşinizi öldürmenize sebep olabilir mi? Her zaman gittiğiniz alışveriş merkezinin otoparkına girdiğinizde, kendinizi biranda Brezilya'da bir tarlanın...
%35 49,98 ₺ 32,49 ₺
0 kişi
“Eğer bugün Türkiye’nin giriştiği savaşım yalnız kendisi için olsaydı, bu daha kısa daha az kanlı ve daha çabuk bitirilmiş olurdu. Türkiye’nin savunduğu dava tüm mazlum halkların, tüm Doğu’nun davasıd...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
“Devletsiz kalmak her şeyiyle aciz kalmak, başkasına muhtaç olmak demektir. Devletsiz yaşayan insanlar olabilir. Ama devletsiz yaşayan millet yoktur. Kıbrıs Türk halkı, Türk milletinin ayrılmaz, kopma...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“Asırlardan beri düşmanlarımız Avrupa kavimleri arasında Türklere karşı kin ve husumet fikirleri telkin etmişlerdir. Batı zihniyetine yerleşmiş bu fikirler hususi bir zihniyet meydana getirmiştir… Avr...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Birileri tarihi şahsiyetleri kutsuyor, birileri aşağlıyor.“Tarihi anlamak ve yorumlamak için; olayların vuku bulduğu tarihî ortamın dinî yapısını, fikrî yapısını, iktisadî yapısını, sosyo-psikolojik v...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
İlk insan bizler gibi zayıf ve aciz değildi. Aksine; yaşlanmıyor, hastalanmıyor, hatta ölmüyordu. Öyle mükemmel yaratılmıştı ki, meleklerden önünde saygıyla eğilmesi istendi. Eğilmeyip kibirlenen oldu...
%35 49,98 ₺ 32,49 ₺
0 kişi
Her şeyi baştan aşağı değiştirecek büyük dönüşüme hazır mısınız?Endüstri Devrimi nasıl teknolojiyi, haritalardaki sınırları, çevreyi, sosyal hayatı ve nihayetinde tüm dünyayı değiştirdi ve dönüştürdüy...
%35 39,98 ₺ 25,99 ₺
0 kişi
FAO alan projeleri tarafından orijinali Danimarka dilinde ve çeşitli dillerde yayımlanan eser İngilizceden dilimize çevrilmiştir. Balık teknolojisi ile ilgili FAO/DANIDA Eğitim Projesi ve Kalite Kontr...
%8 32,00 ₺ 29,44 ₺
0 kişi
Tanzimat reformları ilk olarak devletin merkezine odaklanmış, ancak 1860'lı yıllarda taşraya uygulanmaya başlanmıştı. Bu süreçte milliyetçi hareketlerin doruk noktasına ulaştığı, sayıları gittikçe art...
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Müslümanlar!Mutlaka bir gelecek hayaliniz olmalı ve o hayalinizi hep diri tutmalısınız. Mesela benim hayalim şudur; bir gün Atina'da abdest alıp, Roma'da ezan okuyacak ve Washington'da Beyaz Sarayda n...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
İmparatorluktan Ulus Devlete Mukadder Son“Tarihi anlamak ve yorumlamak için; olayların vuku bulduğu tarihî ortamın dinî yapısını, fikrî yapısını, iktisadî yapısını, sosyo-psikolojik ve sosyolojik yapı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Türkiye’nin sosyo-politik konularına meraklı olanların ufkunu açacağını, olayların perde arkasını nasıl okumaları gerektiği hususunda yol gösterici muhteşem bir kitap…Son yıllarda “tarih” kamuoyunun g...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Günümüz Türk şiirinin parlak zekâlarından biri olan Mehmet Çevik, Türk şiirinin şekil, içerik, dil, üslup ve teknik alanlarında ciddi anlamda hacim genişlemesi ve zarafet derinliği gerçekleştirmiştir....
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Biz, hepimiz Adem (a.s)'in çocuklarıyız. Bu dünyaya imtihan için gönderildik.İyiliği yaymak, kötülükleri ise engellemek en temel görevimiz ve ilkemizdir.Bir Müslüman olarak vazifemiz, sevgi, barış, ad...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eser isminden de anlaşılacağı üzere iman, kıyamet ve ahiret hallerini söz konusu etmektedir. Malumunuz üzere asrımızda yukarıda zikredilen konularda ziyadesiyle bilgi kirliliği mevcuttur...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bugünü anlamak isteyenlere…Sömürgecilik ve talancılıkla geçinen Batı’nın, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra İslam coğrafyasında yaptığı bilimsel araştırmaların %95’i Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi alanın...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bugünü anlamak isteyenlere…Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesinden dolayı, 21. yüzyıl için Bilim Çağı adı herkesin dilinde yer etmeye ve kafasında kabul görmeye başlamıştı…Dünya da...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İran’ın meşhur bilgesi, şairi ve velisi Feridüddin attar’ın Mantıku’t-Tayr’ı Beydeba’nın Kelîle ve Dimne’si ile başlayan fabl türünün hikmetamız tarzının zirveye çıkmasıdır.  12-13. Yüzyılda yaşamış...
%23 13,00 ₺ 10,01 ₺
Tükendi
0 kişi
“Anadolu toprakları üzerinde kurulan Cumhuriyet Türkiye’si, bir ulus devlettir. Ancak bu coğrafyada yüzyıllardır yaşayan halklar, bir imparatorluğun bakiyeleridir. Yeni devletin adını Türkiye Cumhuriy...
%35 18,40 ₺ 11,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Başlık dikkatini çekti kitabı aldın eline. Ne var ne yok diye incelemeye başladın.Hazır incelemişken sayfaların arasında dolaş biraz. Kardeşim; seni tanımıyorum ama dertlerimin bir kısmını bu iki kapa...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺