Mehmet Devrim Topses

Mehmet Devrim Topses 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 

2002 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek lisans, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Yazar 2016 yılında itibaren On sekiz Mart Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesinde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Mehmet Devrim Topses Kitapları
0 kişi
Üniversitelerde okutulan eğitim sosyolojisi dersleri için en geçerli yol, kuramsal yaklaşımları pratikle desteklemektir. Pratik, kuramsal bir yaklaşımı destekler ya da onu yaşamın yeni gerçekleri doğr...
%8 17,00 ₺ 15,64 ₺
0 kişi
Kurumlar sosyolojisi alanındaki ders kitaplarında doldurulması gereken boşluk, toplumsal kurumların ekonomik ve sınıfsal gerçeklikle ilişkisi içinde açıklanmasıdır. Toplumsal yapının, onu oluşturan bü...
%8 23,00 ₺ 21,16 ₺
0 kişi
Türkiye’de sosyoloji yeterince tanınmamaktadır. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı Sosyolojisi bir tarih çalışması olarak algılanabilir. Oysa sosyolojinin sosyal olaylar karşısında kendine özgü bir yöntemi ve...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Toplum demografik, beşeri, sosyal, kültürel ve coğrafi faktörler tarafından belirlenen çok boyutlu bir varlıktır. Temelini insan ve insanlar arasında gerçekleşen ilişkiler oluşturur. Bu ilişkiler ta b...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺