Mehmet Doğru

Mehmet Doğru 1938 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Konya İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Konya'nın önemli ilim adamlarından ders almıştır. 

İslamın İlk Emri Oku mecmuasını yayıncıları arasında yer aldı. 1964 senesinde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Konya İl Halk Kütüphanesinde kütüphanecilik, İzmir Merkez Vaizliği, İstanbul Bakırköy ve Eminönü vaizliği görevlerini yaptı.

Eminönü müftülüğü görevindeyken emekli oldu. Din dersi kitapları yazdı. Damla Yayın evinin başına geçti bu yayı nevinin ilk kitabı bir çocuk kitabıydı. Çocuk yayıncılığına ayrı bir önem verdi.
Mehmet Doğru Kitapları
1 kişi
Bu kitap, Dinimizin direği, mü´minin mirâcı namaz ibaadetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül ve teyemmüm´ü okuyarak, görerek, sure, dua ve tesbihatlarıyla öğretmek gayesiyle hazırlanmıştır. N...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Bu kitap, dinimizin direği, mü’minin miracı namaz ibadetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül ve teyemmümü okuyarak, görerek, sûre, dua ve tesbîhatlarıyla öğretmek gayesiyle hazırlanmştır. Nama...
%30 7,50 ₺ 5,25 ₺
0 kişi
Peygamberin seni çok severdi. Sen de O’nu severek tanımak ister misin? Bunun için en iyi yol, o Gül Kokulu Peygamberimizin hayatını öğrenmektir.Gül Kokulu Peygamberim serisi;Kaynağını Kur’an, Hadis ve...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Peygamberin seni çok severdi. Sen de O’nu severek öğren­mek ister misin? Bunun için en iyi yol, o gül yüzlü Peygamberi­mizin hayatını bilmektir.Sevgili Peygamberimi Öğreniyorum, sana sevgiyle, şefkat­...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, Dinimizin direği, müminin miracı namaz ibâdetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül ve teyemmümü okuyarak, görerek, sûre, dua ve tesbîhatlarıyla öğretmek gayesiyle hazırlanmıştır. Nama...
%30 7,50 ₺ 5,25 ₺
0 kişi
Dieses Buch wurde; der Stützpfeiler unserer Religion, des Moslems Miratsch, das Salah und Teyemmüm zu lesen, zu sehen, mit den Suren, den Gebeten und den Tesbichs zu belehren, vorbereitet. Diesses Buc...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Bu kitaplar, dinimizin direği, mü'minin miracı namaz ibadetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül ve teyemmümü okuyarak, görerek, sûre, dua ve tesbihatlarıyla öğretmek gayesiyle çeşitli dillerde...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Bütün hayırların başı, evrenlerin yaratıcısı Cenab-ı Hakk'ı bilmektir. Allah'ı bilmek yani marifetullah, ancak Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmekle olur. İşte Esmâ-i Hüsnâ'yı öğrenmekle Allah bilgi...
%30 6,50 ₺ 4,55 ₺
0 kişi
Ağır hastalıklara tutulmuş kardeşlerime faydalı olması, hastalıklarının maddî, fizikî acılarının yanında iman, sabır ve şükürle manevî yönden yüce makamlara ışık hızıyla yükselttiğini bilmeleri ve tes...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
İslâm bütün insanlığın dinidir. Haz. Muhammed Aleyhisselâm da bütün insanlığın peygamberidir. Bu sebeple İslâm dini, doğru bir şekilde bütün insanlara tanıtılmalıdır. İslâm dinini doğru bir şekilde ta...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, Allah rızası kazanmak düşüncesiyle kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman kardeşlerime yardımcı olmak için kaleme alınmıştır. Bu kitapta bulacağınız bazı konular:Kurban...
%30 6,50 ₺ 4,55 ₺
0 kişi
İslâm dininin temel ibadetlerinden biri de oruç ibadetidir. Ramazanın başlangıcı, rü’yeti hilalden, imsak, sahur, orucun farz, vacip, sünnet oluşu, orucun bozulması, kazası ve kefaretine kadar Ramazan...
%30 6,50 ₺ 4,55 ₺
0 kişi
Yüce ve güzel dinimizin iki temel kaynağı vardır: Kitap ve sünnet, Sünneti iyi anlamak için Peygamberimiz'i iyi tanımaya ihtiyaç vardır. Çünkü Rabbimiz, Kur'an'da Peygamber Efendimizle ilgili şöyle bu...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
Yüce dinimiz İslâm'ı doğru öğrenip iyi kavrayan kimse, şüphesiz iyi de uygulayabilir. Bu açıdan doğru bilgi çok önemlidir. Her Müslüman, sorumluluklarını yerine getirebilmek ve Allah'ın rızasını kazan...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Zekat İbadetiYoksulluk ictimai bir yaradır. Öyleyse bu yarayı toplum sarmalı ve tedavi etmelidir. Fakirlik derdini gidermek için Peygamberler de çalışmışlar, ümmetlerine infakı, sadakayı ve zekatı ver...
%30 6,50 ₺ 4,55 ₺
0 kişi
İbadetler, bizi Rabbimizin rızasına ulaştırmakla birlikte hayata da bağlar. Sosyal bağlar pekiştirir. ibadetlerimizden namaz, oruç, zekât ve haccı hepimiz biliriz. Ancak yine farz olan cihad ibadetini...
%30 6,50 ₺ 4,55 ₺
0 kişi
İslam mesajının ana konularından biri olan iman, hem dinin özünü oluşturur, hem de yaratılışın ve evrenin sırrını açıklar. Bu konular, çok açık, herkesin anlayabileceği şekilde ve yeterince anlatılmal...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Yüce dinimiz İslâm’ı doğru öğrenip iyi kavrayan kimse, şüphesiz iyi de uygulayabilir. Bu açıdan doğru bilgi çok önemlidir. Bilindiği gibi dinin temelini iman konuları oluşturur. Çünkü İslâm dininin an...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Yüce ve güzel dinimizin iki temel kaynağı vardır: Kitap ve sünnet. Sünneti iyi anlamak için Peygamberimiz’i doğru tanımaya ihtiyaç vardır. Çünkü sünnet, Resulüllah’ın Kur’an-ı Kerim’i hayata aktarması...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Yüce dinimiz İslam'ı doğru öğrenip iyi kavrayan kimse, şüphesiz iyi de uygulayabilir. Bu açıdan doğru bilgi çok önemlidir. Her Müslüman, sorumluluklarını yerine getirebilmek ve Allah'ın rızasını kazan...
%30 29,00 ₺ 20,30 ₺