Mehmet Dursun ErdemMehmet Dursun Erdem, Araştırma & Başvuru Kitapları, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Antalya ve Yöresi Ağızları, Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası, Kırk Vezir Hikayeleri, Yeni Türk Dili, Şah-maran Hikayesi olarak sayılabilir.

Mehmet Dursun Erdem kitapları; Akademik Kitaplar, Gazi Kitabevi, Kesit Yayınları, Maarif Mektepleri, Pruva aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Dursun Erdem tarafından yazılan son kitap "Kırk Vezir Hikayeleri", Pruva tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Dursun Erdem Kitapları
1 kişi
Türkçenin bilinen en eski yazılı metinlerinin incelendiği Köktürkçe, dil mirasımızı anlama çabasının ürünüdür. Atalarımızın düşünce, his, hayal ve öngörüleriyle gelecek kuşaklara tavsiyelerini, zamanı...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Medeniyetlerin kolektif ruhu vardır. Mekâna, tarihe, kişiliğe, zamana ve yaşam biçimine sinen bu kolektivite, o medeniyeti anlamamıza imkân verir. Şehirde, mekânda, tarihte ve kişilikte görünen bu ko...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Keşmir, Kandahar gibi Afgan şehirleriyle Hindistan’da oluşmaya başlayan Binbir Gündüz Masalları; Isfahan, Bağdat, Basra, Musul, Şam, Kahire gibi Orta Doğu şehirlerine; Kazan, Tataristan gibi Orta Asya...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Keşmir, Kandahar gibi Afgan şehirleriyle Hindistan’da oluşmaya başlayan Binbir Gündüz Masalları; Isfahan, Bağdat, Basra, Musul, Şam, Kahire gibi Orta Doğu şehirlerine; Kazan, Tataristan gibi Orta Asya...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin Xlll-XV. yüzyıllar arasını kaplayan ilk dönemidir. Eserler bakımından zeng...
%12 28,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışma ve derlemelerin Türkiye Türkçesi başta olmak üzere Türk lehçeleri açısından önemli bir yeri vardır. Bugün ölçünlü dil olarak isimlendirilen yazı dilin...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Özellikle güney sahilleri olmak üzere, aslında Türkiye'nin dört bir tarafında bilinen, dillerde yüzlerce farklı varyant ile anlatılan bir hikâyenin başkahramanıdır Şahmaran. Bazı varyantlarda kadın; b...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilimiz, kültürümüz, edebiyatımız çok uzun, kadîm ve zengin bir birikime sahip hiç kuşkusuz. Ancak kültürel birikim ve zenginliğimiz, günümüzde yeterince dolaşımda ol(a)madığından edebî varlığımız, ga...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺