Mehmet EfendioğluMehmet Efendioğlu, Araştırma - İnceleme, Diğer, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Arap Olmayan Sahabiler, Hulefa-i Raşidin Devri Sahabe Anlayışı, Sahabeye Yöneltilen Tenkitler olarak sayılabilir.

Mehmet Efendioğlu kitapları; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Mehmet Efendioğlu tarafından yazılan son kitap "Hulefa-i Raşidin Devri Sahabe Anlayışı", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Mehmet Efendioğlu Kitapları
0 kişi
Hz. Peygamber’in elçilik görevini ifa ettiği dönemde hayatta bulunmuş, onunla karşılaşmış, ona iman etmiş ve iman üzere vefat etmiş olan kimselere “sahâbî” denir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Arap asıllı o...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber tarafından insanlık tarihinin en hayırlı nesli olarak tanımlanan sahâbe, son dinin mesajını nesilden nesile aktaran râviler zincirinin ilk halkasıdır. Onlar Kurânı, Sünneti ve genel olar...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu ümmetin Hz. Peygamber’den sonra gelen en değerli nesli sahâbedir. Sahâbenin değerine bizzat Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de işâret etmiş, Hz. Peygamber de kendilerine Kur’ân’ın işareti doğrultusunda...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺